Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 556/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 11.04.2006r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2006 ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozw 2006-04-19 15:13
dokument Zarządzenie Nr 555/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 07.04.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2006 rok 2006-04-19 15:12
dokument Zarządzenie Nr 554/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 07.04.2006r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Jana Dąbskiego w Gryficach 2006-04-19 15:11
dokument Zarządzenie Nr 553/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 07.04.2006r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do wydawania decyzji 2006-04-19 15:10
dokument Zarządzenie Nr 552/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 04.04.2006r. w sprawie Nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy ul. Słonecznej, obręb geodezyjny nr 4. (dz. 2006-04-19 15:09
dokument Zarządzenie Nr 551/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 04.04.2006r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy ul. Słonecznej, obręb geodezyjny nr 4.(dz. 2006-04-19 15:08
dokument Zarządzenie Nr 550/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 03.04.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2006 rok 2006-04-19 15:07
dokument Zarządzenie Nr 549/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 03.04.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na dostawę płyt typu „JOMB” dla Gminy 2006-04-19 15:06
dokument Zarządzenie Nr 548/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 31.03.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok. 2006-04-19 15:03
dokument Zarządzenie Nr 547/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 27.03.2006r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy ul. Szafirowej, obręb geodezyjny nr 1 2006-04-19 14:34
dokument Zarządzenie Nr 546/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 22.03.2006r. w sprawie powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 2006-04-19 14:31
dokument Zarządzenie Nr 545/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 22.03.2006r. w sprawie Powołanie komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Budowę boiska sportowego i adaptacja 2006-04-19 14:30
dokument Zarządzenie Nr 544/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 22.03.2006r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Broniszewskiej w Gryficach 2006-04-13 13:43
dokument Zarządzenie Nr 543/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 22.03.2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice 2006-04-13 13:42
dokument Zarządzenie Nr 542/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 22.03.2006r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działek położonych w Gryficach przy ul. 1 Maja o numerze geodezyjnym 171/1 o pow.32 m^2 i 172/3 o 2006-04-13 13:42
dokument Zarządzenie Nr 541/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 20.03.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Niepodległ 2006-04-13 13:38
dokument Zarządzenie Nr 540/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 17.03.2006r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Obr. Nr 5 miasta Gryfice, ul. Kościuszki 2006-04-13 13:38
dokument Zarządzenie Nr 539/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 17.03.2006r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Lubieszewo gmina Gryfice. 2006-04-13 13:35
dokument Zarządzenie Nr 538/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 15.03.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wołczynie. 2006-04-13 13:30
dokument Zarządzenie Nr 537/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 15.03.2006r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Gryficach 2006-04-13 13:29
dokument Zarządzenie Nr 536/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 15.03.2006r. w sprawie przeprowadzenia wycinki i przeznaczenia przychodu z wycinki drzew. 2006-04-13 13:29
dokument Zarządzenie Nr 535/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 07.03.2006r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Rzęskowo gmina Gryfice. 2006-04-13 13:28
dokument Zarządzenie Nr 534/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 01.03.2006r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyj 2006-04-13 13:28
dokument Zarządzenie Nr 533/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 01.03.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach- II etap&# 2006-04-13 13:27
dokument Zarządzenie Nr 532/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 01.03.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach- II etap 2006-04-13 13:26
dokument Zarządzenie Nr 531/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 01.03.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach- II etap&# 2006-04-13 13:24
dokument Zarządzenie Nr 530/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 01.03.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach- II etap&# 2006-04-13 13:23
dokument Zarządzenie Nr 529/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 01.03.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach- II etap&# 2006-04-13 13:22
dokument Zarządzenie Nr 528/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2006r. w sprawie Zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok 2006-04-13 13:20
dokument Zarządzenie Nr 527/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2006r. w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną 2006-04-13 13:16
dokument Zarządzenie Nr 526/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 20.02.2006r. w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 10/3 w Gryficach. 2006-03-08 08:52
dokument Zarządzenie Nr 525/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 08.02.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2006 rok. 2006-03-08 08:51
dokument Zarządzenie Nr 524/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 08.02.2006r. w sprawie prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Gryficach 2006-02-28 11:09
dokument Zarządzenie Nr 523/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 08.02.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2006 rok. 2006-02-28 11:07
dokument Zarządzenie Nr 522/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 08.02.2006r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Borzyszewo gmina 2006-02-28 11:07
dokument Zarządzenie Nr 521/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 08.02.2006r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Borzyszewo gmina 2006-02-28 11:06
dokument Zarządzenie Nr 520/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 02.02.2006r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla specjalisty i instruktora terapii uzależnienia 2006-02-28 11:06
dokument Zarządzenie Nr 519/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 02.02.2006r. w sprawie przeprowadzenia i przeznaczenia przychodu z wycinki drzew w miejscowości Grębocin 2006-02-28 11:05
dokument Zarządzenie Nr 518/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 02.02.2006r. w sprawie przeprowadzenia i przeznaczenia przychodu z wycinki drzew w miejscowości Ościęcin. 2006-02-28 11:05
dokument Zarządzenie Nr 517/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 02.02.2006r. w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Orzeszkowej 4/3 2006-02-28 11:03
dokument Zarządzenie Nr 516/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 02.02.2006r. w sprawie zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa w Sołectwie Rzęskowo. 2006-02-28 11:03
dokument Zarządzenie Nr 515/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 31.01.2006r. w sprawie przekazania nieodpłatnie na rzecz Gimnazjum Nr 2 przy ul. 3-go Maja 8 w Gryficach. 2006-02-28 11:01
dokument Zarządzenie Nr 514/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 31.01.2006r. w sprawie powierzenie obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2006-02-07 14:04
dokument Zarządzenie Nr 513/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 31.01.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok 2006-02-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 512/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 31.01.2006r. w sprawie przekazania Gryfickiemu Domu Kultury w Gryficach wieży Panasonic dla świetlicy w Przybiernówku oraz kuchenki elektrycznej i arty 2006-02-07 14:01
dokument Zarządzenie Nr 511/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 31.01.2006r. w sprawie odwołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2006-02-07 14:00
dokument Zarządzenie Nr 510/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.01.2006r. w sprawie powołania komisji do zbadania stanu utrzymania gminnych obiektów budowlanych. 2006-02-07 14:00
dokument Zarządzenie Nr 509/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.01.2006r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Gryfice 2006-02-07 13:59
dokument Zarządzenie Nr 508/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.01.2006r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 2006-02-07 13:58
dokument Zarzadzenie Nr 507-2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.01.2006 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Rzęskowo gmina Gryfice. 2006-02-01 10:51
dokument Zarzadzenie Nr 506-2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.01.2006 r. w sprawie Ustalenia ceny nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 52 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieogra 2006-01-31 15:30
dokument Zarzadzenie Nr 505-2006 Burmistrza Gryfic z dnia 26.01.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przec 2006-01-31 15:29
dokument Zarzadzenie Nr 504-2006 Burmistrza Gryfic z dnia 20.01.2006 r. w sprawie wykonania remontów Gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS – spółka z o.o. w 2006 roku. 2006-01-31 14:51
dokument Zarzadzenie Nr 503-2006 Burmistrza Gryfic z dnia 20.01.2006 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2006-01-31 14:48
dokument Zarzadzenie Nr 502-2006 Burmistrza Gryfic z dnia 20.01.2006 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej w Gryficach 2006-01-30 11:20
dokument Zarządzenie Nr 501/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ustalonych na rok 2006 dla jednostki budżetowej Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach 2006-01-30 11:19
dokument Zarządzenie Nr 500/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ustalonych na rok 2006 dla zakładu budżetowego - ZGK w Gryficach 2006-01-30 11:18
dokument Zarządzenie Nr 499/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ustalonych na rok 2006 dla TBS Sp. z o.o. w Gryficach 2006-01-30 11:17
dokument Zarządzenie Nr 498/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ustalonych na rok 2006 dla jednostki budżetowej Straży 2006-01-30 10:01
dokument Zarządzenie Nr 497/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ustalonych na rok 2006 dla jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe 2006-01-30 09:59
dokument Zarządzenie Nr 496/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ustalonych na rok 2006 dla zakładów budżetowych - Przedszkola 2006-01-30 09:56
dokument Zarządzenie Nr 495/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ustalonych na rok 2006 dla jednostki budżetowej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach 2006-01-30 09:51
dokument Zarządzenie Nr 494/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ustalonych dla jednostek budżetowych - Gimnazja 2006-01-27 11:38
dokument Zarządzenie Nr 493/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach do podpisania umowy z Bankiem Pekao S.A. „Żubr” w Gryficach i 2006-01-26 15:55
dokument Zarządzenie Nr 492/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 18.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficac 2006-01-26 15:23
dokument Zarządzenie Nr 491/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 17.01.2006r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych planów finansowych na rok 2006 dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Gryficach 2006-01-26 15:22
dokument Zarządzenie Nr 490/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 17.01.2006r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 71 przeznaczonego do sprzedaży w drodz 2006-01-25 12:24
dokument Zarządzenie Nr 489/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 16.01.2006r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok 2006-01-24 11:38
dokument Zarzadzenie Nr 488/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 10.01.2006 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 346/05 z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy Gryfice 2006-01-17 13:36
dokument Zarzadzenie Nr 487-2006 Burmistrza Gryfic z dnia 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gryficach 2006-01-17 13:34