Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu X sesji RM w dn. 18.06.2019 r. g. 10.oo 2019-06-12 14:11
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-12 13:30
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach na remont wieży głównej i wieżyczki bocznej, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont stropów klatek schodowych Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach 2019-06-12 13:28
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/475/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych : szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego 2019-06-12 13:24
dokument Projekt uchwały w spr. przekształcenia Przedszkola nr 1 w Gryficach poprzez zmianę adresu siedziby tego przedszkola 2019-06-12 13:16
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Lubin oraz zmiany niektórych uchwał 2019-06-12 13:14
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Grębocin oraz zmiany niektórych uchwał 2019-06-12 13:14
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Wołczyno oraz zmiany niektórych uchwał 2019-06-13 14:13
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rapackiego 22 w Gryficach wraz z przynależnym udziałem do 330/10000 w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 20/3 o powierzchni 0,0906 ha w drodze przetargu ograniczonego 2019-06-12 13:11
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 75/6 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości 2019-06-12 13:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice stanowiącej działkę nr 75/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową 2019-06-12 13:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 347 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości 2019-06-12 13:02
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/13 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej na rzecz właściciela działki przyległej 2019-06-12 12:59
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/14 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej 2019-06-12 12:56
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/50 obręb nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Malinowej 2019-06-12 12:53
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-06-12 12:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-06-12 12:37
dokument Projekt uchwały w spr. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-06-12 12:36
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic 2019-06-12 12:34
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Prezesa TBS w Gryficach 2019-06-12 12:33