Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 526/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 20.02.2006r. w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 10/3 w Gryficach.


ZARZĄDZENIE Nr 526/2006

Burmistrza Gryfic

z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Armii Krajowej 10/3 w Gryficach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz.1271, nr 214 poz. 1806, z 2003, Nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1668, z 2004 r. Nr 102 poz. 1005, nr 116 poz. 1203 /,

zarządzam co następuje :

* 1. Przywracam Pani Halinie Żurek uprawnienia najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Armii Krajowej 10/3 w związku z uregulowaniem zaległych należności czynszowych w wysokości 2 565,42 zł według protokołu z dnia 17.02.06 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

* 2. Wynajmujący zawrze z najemcą umowę najmu zajmowanego lokalu, o którym mowa w * 1 zarządzenia.

* 3. Najemcy nie przysługuje prawo do ponownego składania wniosku o przywrócenie uprawnień w razie rozwiązania umowy najmu z winy najemcy.

* 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Gryfickiego TBS - Spółki z o.o. Tadeuszowi Wierzchowskiemu.

* 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Wprowadziła: Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 08-03-2006 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2006 08:52