Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 556/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 11.04.2006r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2006 ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozw


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 556/2006

Burmistrza Gryfic

z dnia 11 kwietnia 2006r.

w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2006 ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 65 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, integrujących całą społeczność lokalną

i propagujących zdrowy styl życia.

§ 3. Treść ogłoszenia zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Sporządziła: Regina Borowiak

Wprowadziła: Karina Markowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 19-04-2006 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2006 15:13