Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 2019-11-25 12:27
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji RM w dn. 29.11.2019 r. o g. 10,oo 2019-11-21 13:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-22 14:28
dokument Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2019-11-21 13:48
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów 2019-11-21 13:47
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2019-11-21 13:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-11-22 14:39
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice 2019-11-22 14:40
dokument Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na lata 2019- 2024 2019-11-21 13:28
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice 2019-11-21 13:28
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice 2019-11-22 14:44
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice" 2019-11-22 14:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku 2019-11-22 14:47
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-11-21 13:23