Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji RM w dn. 25.02.2020 r. o g. 10,oo 2020-02-19 11:51
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-18 14:38
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Gryficach na wykonanie 30 ławek do kościoła parafialnego w Gryficach 2020-02-18 14:40
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na dezynseskcję budynku kościoła pw. Św. St. Kostki w Ościęcinie 2020-02-18 14:42
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na malowanie elewacji i wieży kościoła parafialnego w Świeszewie 2020-02-18 14:44
dokument Projekt uchwały w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na l. 2020-2024 2020-02-19 10:37
dokument Projekt uchwały w spr. wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice 2020-02-18 14:48
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na l. 2020-2022 2020-02-18 14:50
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XX/216/2000 RM w Gryficach z dnia 24.10.2000 r. w sprawie ustalenia wysokosci diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfice 2020-02-18 14:37
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geod. 608 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego 2020-02-18 14:58
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geod. 609 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego 2020-02-18 14:54
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 610/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Gdańskiej na rzecz właściciela działki przyległej 2020-02-18 14:56
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numertze geodezyjnym 83/11 obręb nr 5 m. Gryfice położonej przy ul. Szewskiej 2020-02-18 15:00
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej o numerze geodezyjnym 54 obręb Kukań położonej w Kukaniu 2020-02-18 15:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dortychczasowymi dzierżawcami 2020-02-18 14:51
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dortychczasowymi dzierżawcami 2020-02-18 14:52
dokument Projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach 2020-02-19 11:38
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczacegp Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2020-02-19 11:41
dokument Projekt uchwały w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2020-02-19 11:45
dokument Projekt uchwały w spr. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej 2020-02-19 11:45