Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XX/202/2020 z 28.04.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-06 12:21
dokument Uchwała Nr XX/203/2020 z 28.04.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2020-2027 2020-05-06 12:19
dokument Uchwała Nr XX/204/2020 z 28.04.2020 r. w spr. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realiazcję zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 ( ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" 2020-05-06 12:15
dokument Uchwała Nr XX/205/2020 z 28.04.2020 r. w spr. zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-06 12:11
dokument Uchwała Nr XX/206/2020 z 28.04.2020 r. w spr. nie dochodzenia należności ocharakterze cywilno-prawnym, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorstw, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-06 12:08
dokument Uchwała Nr XX/207/2020 z 28.04.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIX/168/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-05-06 11:59
dokument Uchwała Nr XX/208/2020 z 28.04.2020 r. w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 Działanie 8.1 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2020-05-06 11:57
dokument Uchwała Nr XX/209/2020 z 28.04.2020 r. w spr. przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2020 2020-05-06 11:46
dokument Uchwała Nr XX/210/2020 z 28.04.2020 r. w spr. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfice w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego 2020-05-06 11:42
dokument Uchwała Nr XX/211/2020 z 28.04.2020 r. w spr. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej 2020-05-06 11:40