Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji RM w dn. 16.12.2020 r. o g. 12:00 2020-12-11 13:29
dokument Porządek obrad XXXsesji RM Z DN.16.12.2020 r.o g.12:00 2020-12-11 13:28
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-11 13:24
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2020-2027 2020-12-11 13:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 2020-12-11 13:22
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Województwem Zachodniopomorskim do partycypacji Gminy Gryfice w kosztach budowy II etapu obwodnicy Gryfic 2020-12-11 13:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII(166)2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dn.30 grudnia 2019 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na r.2020 2020-12-11 13:18
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziału do 1(3) cz.nieruchomości zabudowanej-dz.nr 401położonej w Rzęskowie 24, ob.Rzęskowo gm.Gryfice na lokal mieszkalny nr 2 położony w Gryficach przy ul. Sportowej 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 2020-12-11 13:16
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gryfice 2020-12-11 13:13
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-12-11 13:12
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-12-11 13:11
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Budżetu i Finansów 2020-12-11 13:10
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania składu ososbowego Komisji Spraw Społecznych 2020-12-11 13:08
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 2020-12-11 13:07