Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji RM w dn. 27.01.2021 r. o g. 10:00 2021-01-22 10:24
dokument Porządek obrad XXXII sesji RM w dn 27.01.2021 r. o g.10:00 2021-01-22 10:23
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-01-22 10:20
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2027 2021-01-22 10:17
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 2021-01-22 10:15
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 2021-01-22 10:09
dokument Projekt uchwały w spr. uchylenia uchwały Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 maja 2019 roku w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych 2021-01-22 10:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo 2021-01-22 10:04
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce ozn. nr ewidencyjnym 44, 40 i 27 obręb Borzyszewo 2021-01-22 10:02
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic 2021-01-22 10:00
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2021-01-22 09:59
dokument Projekt uchwały w spr. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 2021-01-22 09:57
dokument Projekt uchwały w spr. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 2021-01-22 09:56
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2021 r. 2021-01-22 09:55