Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji RM z dn. 28.04.2021 r. o g.10:00 2021-04-22 14:47
dokument Porządek obrad XXXV sesji RM z dn. 28.04.2021 r. o g.10:00 2021-04-22 14:44
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-04-22 14:42
dokument Projekt uchwały w spr.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2027 2021-04-22 14:41
dokument Projekt uchwały w spr. uchylenia uchylenia zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Szczecinie na realizację zadania pn. ? Ochrona środowiska w Gminie Gryfice poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Gryficach" 2021-04-22 14:40
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-04-22 14:35
dokument Projekt uchwały w spr. wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Gryfice oraz określenia sezonu kąpielowego 2021-04-22 14:33
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 10 w obr. geodez. nr 3 m.Gryfice położonej przy ul. J.M. Piłsudskiego 2021-04-22 14:32
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 1/15 w obr. geodez. nr 3 m.Gryfice położonej przy ul. J.M. Piłsudskiego 2021-04-22 14:31
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 1/16 w obr. geodez. nr 3 m.Gryfice położonej przy ul. J.M. Piłsudskiego 2021-04-22 14:30
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchom. gruntowej będącej wł. Gminy Gryfice, stanowiącej dz. nr 10 położoną w obr. geodez. nr 3 Gryfice, służebnością gruntową z prawem przechodu i przejazdu 2021-04-22 14:28
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-04-22 14:25
dokument Projekt uchwały w spr.uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 2021-04-22 14:24
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Kołomąć 2021-04-22 14:23
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Kołomąć 2021-04-22 14:22