Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji RM w dn. 04.08.2021 r. o g. 10:00 2021-07-29 17:46
dokument Porządek obrad XXXIX sesji RM z dn. 04.08.2021 g.10:00 2021-07-29 17:42
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-07-29 17:34
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2033 2021-07-29 17:33
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości diet, zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfice oraz upoważnienia Wiceprzewodniczących 2021-07-29 17:33
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2021-07-29 17:31
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 254/2 o pow. 0,0027 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice-4, będącą we współwłasności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych, na rzecz Gminy Gryfice 2021-07-29 17:37
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 51/10 położonej w obrębie geodez. nr 10 m. Gryfice, służebnością gruntową 2021-07-29 17:26
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 51/11 ob. nr 10 m. Gryfice położonej przy ul. Nadrzecznej na rzecz dzierżawcy 2021-07-29 17:24
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 125/24 ob. Borzyszewo 2021-07-29 17:22
dokument Projekt uchwały w sp. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-07-29 17:21