Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji RM w dn. 29.12.2021 r. o g. 10:00 2021-12-24 10:09
dokument Porządek obrad XLIV sesji RM z dn. 29.12.2021 g.10:00 2021-12-24 10:09
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-24 10:08
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2021-2035 2021-12-24 10:07
dokument Projekt uchwały w spr. wydatków budżetowych , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-12-24 10:06
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XLIII/428/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia wysokości i zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów dojazdu 2021-12-24 10:06
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XLIII/429/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Gryfice 2021-12-24 10:05
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XLIII/427/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej - pływalnia w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 2021-12-24 10:51
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 2021-12-24 10:03
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI 2021-12-24 10:02
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 2021-12-24 10:01
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze 48/1 położonej w miejscowości Kukań w obrębie geodezyjnym Kukań 2021-12-24 10:00