Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 3 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 16 marca 2007 r. do dnia 18 kwietnia 2007 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic

za okres od dnia 16 marca do 18 kwietnia 2007 r.

16 marzec 2007 r.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przekazania-przejęcia samochodu marki Jelcz 005 z OSP Ościęcin do OSP w Trzygłowie.

 • Przekazania-przejęcia samochodu marki Star 26 z OSP Trzygłów do OSP Ościęcin.

19 marzec 2007 r.

1. Uczestniczyłem w rocznej odprawie policjantów KPP w Gryficach.

2. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym sołtysa i rady sołeckiej
w Wilczkowie.

20 marzec 2007 r.

Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Kukaniu.

21 marzec 2007 r

Uczestniczyłem w zjeździe O/W Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego na kadencję 2002 - 2007 r.

22 marzec 2007 r.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gminy Euroregionu Pomerania w Szczecinie. Porządek obrad przewidywał m.in. wybór władz Stowarzyszenia na lata 2007 - 2010 r.

2. Przyjąłem 24 interesantów.

23 marzec 2007 r.

Umowy notarialne w kancelarii w Trzebiatowie.

27 marzec 2007 r.

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w OSP Gryfice

2. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym sołtysa i rady sołeckiej
w Rotnowie.

28 marzec 2007 r.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie zwołania zebrań mieszkańców w celu wyboru Rad
i zarządów Osiedli.

2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Powiatu Gryfickiego.

3. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Zarządu Rejonowego Ligi Ochrony Przyrody w Gryficach.

29 marzec 2007 r.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany układu wykonawczego na rok 2007.

2. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Związku Unii Miast i Gminy Dorzecza Regi.

Celem posiedzenia było m.in.:

 • przyjęcie sprawozdania z działalności Unii w 2006 r.,

 • przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu, Unii w 2006 r.,

 • wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Unii,

 • przedstawienie planu finansowego na rok 2007 oraz nakreślenie kierunków działań
  w 2007r.

3. Przyjąłem 12 interesantów.

30 marzec 2007 r.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji,

 • zmiany układu wykonawczego na rok 2007,

 • zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na rok 2007,

 • powołania dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach,

 • przekazania sprzętu sportowego i gier dydaktycznych Szkole Podstawowej Nr 3
  w Gryficach z przeznaczeniem dla półinternatu.

2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ w Gryficach.

3. Uczestniczyłem w zakończeniu eliminacji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
w Gryficach.

02 kwietnia 2007 r.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ w Gryficach

Program posiedzenia przewidywał m.in. :

 • przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji ZOZ,

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania pisemnego za rok 2006 r.,

 • podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia przedszkola zakładowego,

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu budżetu na rok 2007 r.

03 kwietnia 2007 r.

Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na dostawę materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego.

04 kwietnia 2007 r.

Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Górzycy.

05 kwietnia 2007 r.

Przyjąłem 12 interesantów.

06 kwietnia 2007 r.

Wydałem zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Gminnej.

10 kwietnia 2007 r.

Wydałem zarządzenia w sprawie:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Zaleszczyce obręb Zaleszczyce 4b (dz. Nr 59/2),

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice
  ul. Józefa Piłsudskiego obręb nr 2 m. Gryfice (dz. Nr 23/1).

11 kwietnia 2007 r.

Wydałem zarządzenie w sprawie nadania nr porządkowego dla nieruchomości położonej
w miejscowości Przybiernówko, obręb Przybiernówko.

12 kwietnia 2007 r.

Przyjąłem 9 interesantów.

16 kwietnia 2007 r.

1. Wydałem zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

2. Uczestniczyłem w Powiatowych Eliminacjach Wiedzy Pożarniczej w Gryficach.

17 Kwietnia 2007 r.

1. Uczestniczyłem w otwarciu Konkursu Wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Gryficach.

2. Przewodniczyłem Sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R- XXI. Sesja obradowała w Płotach z następującym porządkiem obrad:

 • informacja z działalności Zarządu CZG w okresie miedzy sesjami

 • - informacja WIOŚ w Szczecinie o planach i zadaniach dla gospodarki odpadami komunalnymi

 • podjęcie uchwał w sprawie:

 • rozpatrzenia sprawozdania finansowego Związku na rok 2006 oraz udzielenia absolutorium zarządowi,

 • realizacji projektu p.n. „ Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie ”- dofianasowanego z Funduszu Spójności zgodnie z założeniami Karty Potencjalnego Projektu

 • nowych uczestników Związku, gminy Międzyzdroje i gminy Wolin.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 25-04-2007 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2007 10:40