Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 60/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2007

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 19.04.2007 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gryficach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 68/XXI/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 21 w pkt 25 dodaje się wyrazy ,, i spraw obronnych”.

2. W § 25 ust. 1 dodaje się pkt. 25 w brzmieniu ,, 25) realizacja zadań obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami”.

3. W § 32 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie ,, 1) realizacja zadań gminnego centrum reagowania''.

Dotychczasowy pkt. 1 oznaczony zostaje jako pkt. 2 i kolejne punkty otrzymują odpowiednio, przesunięte numery - do nr 9.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-06-2007 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 04-06-2007 12:19