Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LIV sesji RM w dn. 26.10.2022 r. o g. 10:00 2022-10-20 14:20
dokument Porządek obrad LIV sesji RM z dn. 26.10.2022 g.10:00 2022-10-20 14:18
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-10-20 14:17
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2022-2035 2022-10-20 14:16
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-10-20 14:15
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-10-20 14:13
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice" 2022-10-20 14:12
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Gryfice 2022-10-20 14:11
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice 2022-10-20 14:09
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXV/269/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-10-20 14:08
dokument Projekt uchwały w spr. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji w Rotnowie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 2022-10-20 14:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych o numerach geodezyjnych 62/56, 62/57 oraz 62/58 obręb geodezyjny nr 8 m. Gryfice położonych przy ul. Morelowej 2022-10-20 14:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Spacerowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice 2022-10-20 14:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Spacerowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice 2022-10-20 14:04
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały nr XXXV/363/97 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie nadania nazwy nowoprojektowanej ulicy w Gryficach 2022-10-20 14:03
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2022-10-20 14:02
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2022-10-20 14:01