Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji RM w dn. 16.12.2022 r. o g. 10:00 2022-12-13 10:31
dokument Porządek obrad LVII sesji RM z dn. 16.12.2022 g.10:00 2022-12-13 10:19
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-12-13 10:15
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2022-2035 2022-12-13 10:15
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2023 r. 2022-12-13 10:13
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2023-2035 2022-12-13 10:12
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na lata 2023-2025 2022-12-13 10:11
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023? 2022-12-13 10:10
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2022-12-13 10:09
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Gryfic oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT OF Gryfic 2022-12-13 10:08
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Gryficach przy ulicy Nowy Świat 17 2022-12-13 10:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu, położonego w Gryficach przy Niechorskiej 19A 2022-12-13 10:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze 157/14 obręb geodezyjny nr 5 miasta Gryfice położonej przy ul. Brackiej na rzecz właściciela działki przyległej nr 157/2 2022-12-13 10:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2022-12-13 10:03
dokument Projekt uchwały w spr. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 2022-12-13 10:03