Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji RM w dn. 20.01.2023 r. o g. 10:00 2023-01-17 12:32
dokument Porządek obrad LIX sesji RM z dn. 20.01.2023 g.10:00 2023-01-17 12:30
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-01-17 12:29
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2023-2035 2023-01-17 12:28
dokument Projekt uchwały w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2023-01-17 12:27
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2023-01-17 12:34
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 2023-01-17 12:35
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2023-01-17 12:23
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr LVII/557/2022 r. z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2023-01-17 12:35
dokument Projekt uchwały w spr.zmiany uchwały Nr LVII/558/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-01-17 12:21
dokument Projekt uchwały w spr. sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gryfice 2023-01-17 12:20
dokument Projekt uchwały w spr. zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 2023-01-17 12:18
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2023-01-17 12:15
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2023-01-17 12:13
dokument Projekt uchwały w spr. skargi na Burmistrza Gryfic w związku z niewykonywaniem przez Burmistrza Gryfic czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2023-01-17 12:11
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2023 r. 2023-01-17 12:12