Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 8 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 11 października 2007r. do dnia 21 listopada 2007r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 11 października 2007r. do dnia 21 listopada 2007r.

11 październik 2007

Przyjąłem 11 interesantów.

12 październik 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Niepodległości 10/4 w Gryficach.

15 październik 2007

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi. Spotkanie odbyło się
w Urzędzie Miejskim w Płotach a tematem posiedzenia była realizacja inwestycji z programu Funduszu Spójności oraz wdrożenie lokalnej grupy działania OSI 4 -LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na zmianę sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny.

16 październik 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2007 rok.

17 październik 2007

1. Umowa notarialna w Trzebiatowie.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień
21 października 2007 roku.

18 październik 2007

1. Przyjąłem 10 interesantów.

2. Spotkałem się z dyrektorem p. Arturem SZULC z firmy WIATROPOL International Sp. z o.o.
w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy.

3. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

4. Uczestniczyłem w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach.

5. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku,

 • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

19 październik 2007

W salach GDK uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

21 październik 2007

Wydałem zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

22 październik 2007

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie uczestniczyłem w spotkaniu dokonującym oceny realizacji programu ZPOR w latach 2004-2006.

23 październik 2007

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ Gryfice.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych drogi łączącej 5 miejscowości na terenie Gminy Gryfice,

 • nieodpłatnego przekazania do użytkowania wyposażenia Kaplicy św. Jerzego w Gryficach.

24 październik 2007

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • wykonania remontów budynków w ramach przyznanych dodatkowych środków finansowych w wysokości 33.000 zł,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. Niekładź, obręb Niekładź,

 • zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 r.,

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 80/32 o powierzchni 99 m2 położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 41, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych,

 • ustalenia ceny nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 42 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji do przeprowadzenia czynności przetargowych.

25 październik 2007

 1. Z okazji Dnia Seniora uczestniczyłem w spotkaniu z emerytami i rencistami gminy Gryfice.

 2. Przyjąłem 6 interesantów.

26 październik 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowego zapisu do instrukcji ewidencji podatków i opłat lokalnych.

30 październik 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych systemu kanalizacji tłoczno - grawitacyjnej.

31 październik 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

03 listopad 2007

Z okazji urodzin złożyłem wizytę p. Ambasadorowi RP w Iraku p. Gen. Edwardowi Pietrzyk, który przebywał na leczeniu w gryfickim szpitalu.

05 listopad 2007

 1. Przewodniczyłem spotkaniu organizacyjnemu akcji charytatywnej „Serce - Plus - Święta”. Celem akcji jest zbiórka artykułów spożywczych na zorganizowanie świątecznych paczek dla rodzin ubogich i wielodzietnych oraz na wigilię dla osób samotnych.

 2. Odbyłem spotkanie z nowo mianowanym szefem Woj. Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gryficach.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 136/34 o powierzchni 16m2 położoną w Gryficach przy ul. 3-go Maja, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

 • ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 13/1 o powierzchni 20m2 położona w Gryficach przy ul. Rapackiego, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy.

06 listopad 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. Borzyszewo, obręb Borzyszewo.

07 listopad 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. Borzyszewo, obręb Borzyszewo.

08 listopad 2007

 1. Odbyłem rozmowy z grupą inicjatywną organizacji sołectwa w Kołomąciu.

 2. Odbyłem spotkanie w sprawie akcji „Serce -Plus - Święta”.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej, Szmaragdowej i Rubinowej.

 4. Przyjąłem 6 interesantów.

09 listopad 2007

Uczestniczyłem w pożegnaniu gen. Edwarda Pietrzyka - ambasadora RP w Iraku, który zakończył leczenie w gryfickim szpitalu.

10 listopad 2007

 1. Uczestniczyłem w otwarciu Przychodni Lekarskiej przy ul. Ks. St Ruta 9 w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które przypada na dzień 11 listopada.

13 listopad 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na karosację samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Świeszewo.

14 listopad 2007

Podpisałem umowę kredytową z dyr. Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na zabezpieczenie finansowe realizowanych zadań inwestycyjnych.

15 listopad 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie przekazania tablicy korkowej Szkole Podstawowej w Trzygłowie z przeznaczeniem dla szkolnego klubu przyjaźni Polsko - Szwedzkiej.

16 listopad 2007

1.Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przekazania radiomagnetofonu Gimnazjum Nr 2,

 • przekazania dla Gryfickiego Domu Kultury wyposażenia świetlicy wiejskiej w Prusinowie,

 • przekazania dla Gryfickiego Domu Kultury wyposażenia świetlicy wiejskiej w Górzycy,

 • przekazania dla Gryfickiego Domu Kultury wyposażenia świetlicy wiejskiej w Trzygłowie.

19 listopad 2007

 1. Uczestniczyłem w otwarciu nowego banku w Gryficach - jest to Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gryficach.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie oświetlenia zewnętrznego drogi dz. Nr 199 w m. Rotnowo.

21 listopad 2007

 1. Umowy notarialne w Trzebiatowie.

 2. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 28-11-2007 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2007 13:49