Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 527/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 17b przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


ZARZĄDZENIE Nr 527/2008

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 03 października 2008

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 17b przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1591, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, z późniejszymi zmianami )

zarządza się co następuje:

§ 1.

W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 17b stanowiącej budynek usługowy (stolarnia) o pow. 60,21 m2 wraz z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 136/30 o pow. 105 m2 , ustala się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na kwotę 40.000 zł. płatną jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 2 z podatku VAT z uwagi na to że przedmiotowa nieruchomość stanowi towar używany.

Opisana w niniejszym paragrafie nieruchomość jest przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 29-10-2008 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Bojówka 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2008 15:22