Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 8 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 26 września 2008r. do dnia 10 listopada 2008r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 26września 2008r. do dnia 10 listopada 2008r.

26 wrzesień 2008

 1. Uczestniczyłem w nadaniu imienia gen. Władysława Andersa 78 pułkowi Obrony Przeciwrakietowej w Mrzeżynie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach

 • wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg powiatowych kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych.

27 wrzesień 2008

Uczestniczyłem w obchodach 50-lecia Gryfickiego Domu Kultury.

29 wrzesień 2008

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w Rzęskowie, obręb Rzęskowo

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 4 ul. Palińskiego.

30 wrzesień 2008

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmiany układu wykonawczego na 2008 rok

 • zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

 • zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice

 • przekazania odtwarzacza DVD i aparatu cyfrowego Benq Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach.

01 październik 2008

 1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczeń majątkowych

02 październik 2008

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczeń majątkowych

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 143/1 o powierzchni 791 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej

2) Przyjąłem 12 interesantów.

03 październik 2008

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Trzebiatowie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej, Perłowej i Sportowej

 • prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Pomorskiej w Gryficach

 • ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 17b przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

 • przyznania stypendium Burmistrza Gryfic

 • otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2008 r. w drodze zlecenia

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie remontu świetlicy w m. Rybokarty.

04 październik 2008

W Gminie Osina uczestniczyłem w Gminnym Sejmiku Przyrody.

06 październik 2008

Uczestniczyłem w pierwszym posiedzeniu Gminnej Komisji Mieszkaniowej.

07 październik 2008

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przekazania muzycznych zestawów edukacyjnych Szkole Podstawowej w Prusinowie

 • przekazania muzycznych zestawów edukacyjnych Szkole Podstawowej w Górzycy

 • przyznania nagród Burmistrza Gryfic

 • zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok.

08 październik 2008

Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

9 październik 2008

Przyjąłem 11 interesantów.

10 październik 2008

 1. Uczestniczyłam w obchodach Dnia Edukacji Narodowej:

 • w SP im. Jana Pawła II w Trzygłowie

 • Gminnych Obchodach w GDK.

2) Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • przyznania stypendium Burmistrza Gryfic.

11 październik 2008

Uczestniczyłem w przekazaniu samochodu terenowego dla OSP Gryfice. Samochód przekazała nieodpłatnie Gmina Güstrow w ramach pomocy partnerskiej.

15 październik 2008

 1. Uczestniczyłem w uroczystości z okazji 100-lecia urodzin pani Marii Sobipan.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • przeprowadzenia kontroli problemowej

16 październik 2008

Przyjąłem 9 interesantów.

17 październik 2008

Spotkałem się z prezesem Firmy ENEOS. Celem spotkania była modernizacja oświetlenia ulicznego w naszej gminie.

18 październik 2008

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z członkami Koła Nr 24 Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego oraz żołnierzy rezerwy LOK w Gryficach.

 2. Wziąłem udział w seminarium w Kulicach n.t. „Partnerska współpraca jako droga do polsko-niemieckiego porozumienia”.

20 październik 2008

Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • powołania komisji do likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

21 październik 2008

Uczestniczyłem w organizowanym po raz pierwszy przez Nadleśnictwo Gryfice - Europejskim Dniu Leśnym.

22 październik 2008

Z okazji Święta „Białej Laski” spotkałem się z członkami Polskiego Związku Niewidomych.

23 październik 2008

 1. W GDK uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.

 2. Przyjąłem 7 interesantów.

24 październik 2008

 1. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w uroczystości Święta Seniora w Prusinowie.

26-27-28 październik 2008

Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Jeleniej Górze uczestniczyłem w II Polsko-Niemieckim Kongresie Samorządów Lokalnych. Celem spotkania była dyskusja nad możliwościami wykorzystania ogromnego potencjału terenów przygranicznych Polski i Niemiec do ich rozwoju gospodarczego oraz dalszej integracji społeczeństw w ramach Unii Europejskiej.

28 październik 2008

Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • przekazania pakietu profilaktycznego „Pierwsza Pomoc” SP Nr 4 w Gryficach.

29 październik 2008

 1. W ramach projektu „Lokalna Grupa Działania - Gryflandia” uczestniczyłem w konsultacjach społecznych ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Celem spotkania było przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbyło sie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 426 i 427 o łącznej powierzchni 400m2 położonych w Świeszewie gmina Gryfice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 • ustalenia ceny stanowiącego działkę nr 443/3 o powierzchni 982 m2 położonego w Świeszewie gmina Gryfice przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę linii kablowej oświetleniowej n/n wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Rzęskowo.

30 październik 2008

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi.

Tematem posiedzenia były m.in.

 • przyjęcie projektu Planu Finansowego na 2009 rok

 • przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Finansowego za I półrocze 2008r.

 • przyjęcie informacji dot. przygotowania projektu p.t. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gmin Dorzecza Regi”.

2) Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przekazania radiomagnetofonów Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 1 ul. Niechorskiej

3) Przyjąłem 15 interesantów.

31 październik 2008

 1. Spotkałem się z przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Gminnego p. Ireną Nowak. Celem spotkania były sprawy związane z oświatą, wynagrodzeniem, organizowaniem pracy związkowej na terenie naszej gminy.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • w sprawie wyznaczenia terminu wykorzystania dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach

 • ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych.

03 listopad 2008

Uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Zachodniopomorskim p. Marcinem Zydorowiczem. Celem spotkania było omówienie programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011r. Program zakłada wsparcie z budżetu państwa przebudowę, budowę lub remont odcinków dróg gminnych i powiatowych w celu zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

04 listopad 2008

 1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

 2. Przewodniczyłem spotkaniu w sprawie organizacji obchodów Święta Niepodległości.

 3. Uczestniczyłem w posiedzeniach:

 • Opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Rady Reprezentantów PCK Zarządu Rejonowego w Gryficach.

05 listopad 2008

Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • przeprowadzania inwentaryzacja majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008.

06 listopad 2008

 1. Przewodniczyłem spotkaniu w sprawie organizacji zbiórki produktów żywnościowych w ramach kolejnej edycji „Akcja-Serce-Plus-Święta”.

 2. Uczestniczyłem w otwarciu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryficach.

 3. Uczestniczyłem w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gryficach na koncercie p.t. Barwy Polskie w muzyce, z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 4. Przyjąłem 8 interesantów.

07 listopad 2008

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Trzebiatowie.

 2. Uczestniczyłem w otwarciu wystawy fotograficznej p. Jerzego Wygody.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • przekazania - przyjęcia samochodu marki MERCEDES - BENZ do OSP Gryfice.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

- 5 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 18-11-2008 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2008 10:19