Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/303/2009 z 27.01.2009 w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2009 r. 2009-02-09 10:59
dokument Uchwała Nr XXIII/304/2009 z 27.01.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r. 2009-02-09 10:58
dokument Uchwała Nr XXIII/305/2009 z 27.01.2009 w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją 2009-02-09 10:55
dokument Uchwała Nr XXIII/306/2009 z 27.01.2009 w spr. przyznania dotacji dla Parafii Prawosławnej w Gryficach na renowację Kościoła Zabytkowego pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach 2009-02-09 10:53
dokument Uchwała Nr XXIII/307/2009 z 27.01.2009 w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Świeszewie na renowację Kościoła Zabytkowego pw. Św.Stanisława Kostki w m. Ościęcin 2009-02-09 10:52
dokument Uchwała Nr XXIII/308/2009 z 27.01.2009 w spr. przyznania Burmistrzowi Gryfic dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2009-02-09 10:49
dokument Uchwała Nr XXIII/309/2009 z 27.01.2009 w spr. przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Gryfice" 2009-02-09 10:48
dokument Uchwała Nr XXIII/310/2009 z 27.01.2009 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polożonych w obrębach geodezyjnych Rzęsin, Kołomąć i Świeszewo Gminy Gryfice 2009-02-09 10:45
dokument Uchwała Nr XXIII/311/2009 z 27.01.2009 w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych 2009-02-09 10:43
dokument Uchwała Nr XXIII/312/2009 z 27.01.2009 w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2009-02-09 10:40
dokument Uchwała Nr XXIII/313/2009 z 27.01.2009 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2009-02-09 10:37
dokument Uchwała Nr XXIII/314/2009 z 27.01.2009 w spr. planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gryficach na 2009 r. 2009-02-09 10:14