Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 1209/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do prowadzeniu spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Gryfice. 2011-01-26 15:20
dokument Zarządzenie Nr 1208/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie przekazania sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach. 2011-01-26 15:16
dokument Zarządzenie Nr 1207/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Brodniki Osada Zdrój Gmina Gryfice. 2011-01-26 15:13
dokument Zarządzenie Nr 1206/2010 z dnia 10.12.2010r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach oznaczonej numerem geodezyjnym 21/10. 2011-01-26 15:10
dokument Zarządzenie Nr 1205/2010 z dnia 08.12.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Szmaragdowej. 2011-01-14 13:52
dokument Zarządzenie Nr 1204/2010 z dnia 08.12.2010r. w sprawie ogłoszenia naboru na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2010r. W Gminie Gryfice. 2011-01-14 13:46
dokument Zarządzenie Nr 1203/2010 z dnia 08.12.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2011-01-14 13:42
dokument Zarządzenie Nr 1202/2010 z dnia 08.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2011-01-14 13:36
dokument Zarządzenie Nr 1201/2010 z dnia 06.12.2010r. w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gryfic. 2011-01-14 13:04
dokument Zarządzenie Nr 1200/2010 z dnia 06.12.2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 utworzonego przy Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2011-01-13 12:25
dokument Zarządzenie Nr 1199/2010 z dnia 03.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Turkusowej. 2011-01-13 12:24
dokument Zarządzenie Nr 1198/2010 z dnia 03.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego. 2011-01-13 12:22
dokument Zarządzenie Nr 1197/2010 z dnia 03.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Sportowej. 2011-01-13 12:20
dokument Zarządzenie Nr 1196/2010 z dnia 03.12.2010r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku zlokalizowanym w Gryficach przy ul. Wiejskiej 9, przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-01-13 12:18
dokument Zarządzenie Nr 1195/2010 z dnia 30.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2011-01-13 12:15
dokument Zarządzenie Nr 1194/2010 z dnia 29.11.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2011 przez organizacje pozarządowe, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2011-01-13 12:14
dokument Zarządzenie Nr 1193/2010 z dnia 19.11.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Borzyszewo ul. Rolna, Gmina Gryfice. 2011-01-13 12:08
dokument Zarządzenie Nr 1192/2010 z dnia 19.11.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Gryficach, obręb Nr 8 przy ul. Trzygłowskiej. 2011-01-13 12:06
dokument Zarządzenie Nr 1191/2010 z dnia 19.11.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Gryficach, obręb Nr 8 przy ul. Trzygłowskiej. 2011-01-13 12:03
dokument Zarządzenie Nr 1190/2010 z dnia 19.11.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ?Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w 2011 r.?. 2011-01-13 11:59
dokument Zarządzenie Nr 1189/2010 z dnia 16.11.2010r. w sprawie przekazania dyktafonu i radiomagnetofonu Gimnazjum Nr 1 w Gryficach. 2011-01-13 11:56
dokument Zarządzenie Nr 1188/2010 z dnia 16.11.2010r. w sprawie przekazania urządzenia do kserokopiarki funkcji dwustronnego kserowania Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach. 2011-01-13 11:54
dokument Zarządzenie Nr 1187/2010 z dnia 15.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2011-01-13 11:53
dokument Zarządzenie Nr 1186/2010 z dnia 15.11.2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy w 2010 r. 2011-01-13 11:51
dokument Zarządzenia Nr 1185/2010 z dnia 15.11.2010r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce oznaczonej numerem 1 o powierzchni 800 m2 położonej w m. Trzygłów Gmina Gryfice. 2011-01-13 11:49
dokument Zarządzenie Nr 1184/2010 z dnia 15.11.2010r. w sprawie przekazania walizki na zegary oraz trzech sztuk zegara szachowego dla UKS ?SZACH? Gryfice. 2011-01-13 11:47
dokument Zarządzenie Nr 1183/2010 z dnia 15.11.2010r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2011 i wieloletniej prognozy finansowej. 2011-01-13 11:44
dokument Zarządzenie Nr 1182/2010 z dnia 10.11.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok. 2011-01-13 11:42
dokument Zarządzenie Nr 1181/2010 z dnia 08.11.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno ? usługowym położonym w Gryficach, obręb Nr 7 przy ul. Klonowej. 2011-01-13 11:40
dokument Zarządzenie Nr 1180/2010 z dnia 05.11.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Smolęcin obręb Smolęcin Gmina Gryfice. 2011-01-13 11:37
dokument Zarządzenie Nr 1179/2010 z dnia 05.11.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Barkowo obręb Barkowo Gmina Gryfice. 2011-01-13 11:34
dokument Zarządzenie Nr 1178/2010 z dnia 04.11.2010r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla odwołania i wyboru sołtysa w Sołectwie Prusinowo. 2011-01-13 11:31
dokument Zarządzenie Nr 1177/2010 z dnia 04.11.2010r. w sprawie wyznaczenia terminu wykorzystania dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2011-01-13 11:25
dokument Zarządzenie Nr 1176/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 444/2008 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zakładowych zasad polityki rachunkowości. 2011-01-13 11:23
dokument Zarządzenie Nr 1175/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rzęskowo obręb Rzęskowo Gmina Gryfice. 2010-11-24 10:18
dokument Zarządzenie nr 1174/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Zielin obręb Zielin Gmina Gryfice. 2010-11-24 10:12
dokument Zarządzenie Nr 1173/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2010-11-24 10:07
dokument Zarządzenie Nr 1172/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów samorządowych na terenie Gminy Gryfice. 2010-11-09 09:25
dokument Zarządzenie Nr 1171/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1148/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfice. 2010-11-09 09:22
dokument Zarządzenie Nr 1170/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2010-11-09 09:20
dokument Zarządzenie Nr 1169/2010 z dnia 22.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 ul. Szafirowa. 2010-10-29 09:20
dokument Zarządzenie Nr 1168/2010 z dnia 22.10.2010r. w sprawie przekazania w zarządzanie lokalu użytkowego nr 10 położonego w miejscowości Raduń 1A Gmina Gryfice. 2010-10-29 09:18
dokument Zarządzenie Nr 1167/2010 z dnia 22.10.2010r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania ze skargami i wnioskami składanymi do Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2010-10-29 09:17
dokument Zarządzenie Nr 1166/2010 z dnia 21.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Brodniki obręb Brodniki Gmina Gryfice. 2010-10-28 13:52
dokument Zarządzenie Nr 1165/2010 z dnia 19.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Grębocin obręb Grębocin Gmina Gryfice. 2010-10-28 13:49
dokument Zarządzenie Nr 1164/2010 z dnia 19.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 ul. Szmaragdowa. 2010-10-28 13:48
dokument Zarządzenie Nr 1163/2010 z dnia 19.10.2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2010 Burmistrza Gryfic z dnia 04 sierpnia 2010r. W sprawie zmiany zarządzenia nr 935/2010 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2010r. W sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS ? spółka z o.o. w 2010r. W związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości ? 25.000,00 zł. 2010-10-28 13:45
dokument Zarządzenie Nr 1162/2010 z dnia 19.10.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-10-28 13:36
dokument Zarządzenie Nr 1161/2010 z dnia 11.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 5 ul. Niepodległości. 2010-10-28 13:34
dokument Zarządzenie Nr 1160/2010 z dnia 11.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stawno obręb STAWNO - SOKOŁÓW gmina Gryfice. 2010-10-28 13:19
dokument Zarządzenie Nr 1159/2010 z dnia 11.10.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości. 2010-10-22 12:51
dokument Zarządzenie Nr 1158/2010 z dnia 11.10.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Turkusowej i Szafirowej. 2010-10-22 12:50
dokument Zarządzenie Nr 1157/2010 z dnia 11.10.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej 1. 2010-10-22 12:48
dokument Zarządzenie Nr 1156/2010 z dnia 11.10.2010r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. 2010-10-22 12:46
dokument Zarządzenie Nr 1155/2010 z dnia 07.10.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-10-22 12:44
dokument Zarządzenie Nr 1154/2010 z dnia 06.10.2010r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic. 2010-10-22 12:43
dokument Zarządzenie Nr 1153/2010 z dnia 05.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Borzyszewo obręb Borzyszewo, ul. Graniczna Gmina Gryfice. 2010-10-22 12:40
dokument Zarządzenie Nr 1152/2010 z dnia 05.10.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Borzyszewo obręb Borzyszewo, ul. Graniczna Gmina Gryfice. 2010-10-22 12:38
dokument Zarządzenie Nr 1151/2010 z dnia 04.10.2010r. w sprawie przedłużenia ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na rok 2011. 2010-10-22 12:35
dokument Zarządzenie Nr 1150/2010 z dnia 30.09.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w m. RZĘSKOWO i OŚCIĘCIN . 2010-10-22 12:32
dokument Zarządzenie Nr 1149/2010 z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 935/2010 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS ? spółka z o.o. w 2010 roku w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości - 10000,00 zł. 2010-10-22 12:30
dokument Zarządzenie Nr 1148/2010 z dnia 30.09.2010r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfice. 2010-10-22 12:28
dokument Zarządzenie Nr 1147/2010 z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-10-22 12:26
dokument Zarządzenie Nr 1146/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic. 2010-10-22 12:24
dokument Zarządzenie Nr 1145/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok. 2010-10-07 08:33
dokument Zarządzenie Nr 1144/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfice materiałów do projektu budżetu na rok 2011. 2010-10-07 08:31
dokument Zarządzenie Nr 1143/2010 z dnia 23.09.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa świetlic wiejskich wraz z ich wyposażeniem w miejscowościach: Barkowo, Smolęcin, Rotnowo, Jasiel- Gmina Gryfice? w kwocie 587.938,00 zł. 2010-10-07 08:29
dokument Zarządzenie Nr 1142/2010 z dnia 23.09.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa sieci wodociągowych w 15 miejscowościach na terenie Gminy Gryfice? w kwocie 2 191.426,00 zł. 2010-10-07 08:26
dokument Zarządzenie Nr 1141/2010 z dnia 23.09.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w m. Rybokarty, Gmina Gryfice o długości 1901,7 mb w kwocie 1 425.660,00 zł? 2010-10-07 08:24
dokument Zarządzenie Nr 1140/2010 z dnia 23.09.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Podniesienie atrakcyjności turystycznej ? przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach? w kwocie 1 408.000,00 zł? 2010-10-07 08:23
dokument Zarządzenie Nr 1139/2010 z dnia 23.09.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice w kwocie 4 425.505,00 zł. 2010-10-07 08:21
dokument Zarządzenie Nr 1138/2010 z dnia 23.09.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 242//58 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-10-07 08:19
dokument Zarządzenie Nr 1137/2010 z dnia 23.09.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 242//57 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-10-07 08:17
dokument Zarządzenie Nr 1136/2010 z dnia 23.09.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości GÓRZYCA obręb GÓRZYCA gmina Gryfice. 2010-10-07 08:15
dokument Zarządzenie Nr 1135/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rzęskowo obręb Rzęskowo gmina Gryfice. 2010-10-07 08:12
dokument Zarządzenie Nr 1134/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2010-10-07 08:10
dokument Zarządzenie Nr 1133/2010 z dnia 08.09.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości GÓRZYCA obręb GÓRZYCA gmina Gryfice. 2010-10-07 08:08
dokument Zarządzenie Nr 1132/2010 z dnia 06.09.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 roku w drodze zlecenia. 2010-10-07 08:05
dokument Zarządzenie Nr 1131/2010 z dnia 06.09.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 77/4 o powierzchni 300 m2 położoną w Gryficach przy ul. Klasztorna 1 przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-09-08 08:18
dokument Zarządzenie Nr 1130/2010 z dnia 06.09.2010r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 2010-09-08 08:15
dokument Zarządzenie Nr 1129/2010 z dnia 06.09.2010r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji. 2010-09-08 08:14
dokument Zarządzenie Nr 1128/2010 z dnia 31.08.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 r. 2010-09-08 08:12
dokument Zarządzenie Nr 1127/2010 z dnia 31.08.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego. 2010-09-08 08:10
dokument Zarządzenie Nr 1126/2010 z dnia 31.08.2010r. w sprawie powołania komisji stypendialnej. 2010-09-08 08:07
dokument Zarządzenie Nr 1125/2010 z dnia 30.08.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej 1. 2010-09-08 08:04
dokument Zarządzenie Nr 1124/2010 z dnia 30.08.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010r. 2010-09-08 08:01
dokument Zarządzenie Nr 1123/2010 z dnia 26.08.2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze 2010r. 2010-09-08 07:59
dokument Zarządzenie Nr 1122/2010 z dnia 13.08.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Borzyszewo obręb Borzyszewo gmina Gryfice. 2010-08-24 09:57
dokument Zarządzenie Nr 1121/2010 z dnia 09.08.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Zielin obręb Zielin gmina Gryfice. 2010-08-23 15:16
dokument Zarządzenie Nr 1120/2010 z dnia 09.08.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-08-23 15:10
dokument Zarządzenie Nr 1119/2010 z dnia 04.08.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Barkowo Obręb Barkowo gmina Gryfice. 2010-08-11 15:01
dokument Zarządzenie Nr 1118/2010 z dnia 04.08.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przebudowę dróg sąsiadujących bezpośrednio z Placem Zwycięstwa w Gryficach. 2010-08-24 09:58
dokument Zarządzenie Nr 1117/2010 z dnia 04.08.2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 935/2010 Burmistrza Gryfic z dnia 05.01.2010 roku w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS ? spółka z o.o. w 2010 roku w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości ? 25000,00 zł. 2010-08-11 14:56
dokument Zarządzenie Nr 1116/2010 z dnia 02.08.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Brodniki Obręb Brodniki gmina Gryfice. 2010-08-11 14:54
dokument Zarządzenie Nr 1115/2010 z dnia 30.07.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010r. 2010-08-11 14:53
dokument Zarządzenie Nr 1114/2010 z dnia 29.07.2010r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu udziału w działce oznaczonej numerem 55 o powierzchni 3.793 m2 położonej w m. Kukań Gmina Gryfice. 2010-08-11 14:51
dokument Zarządzenie Nr 1113/2010 z dnia 29.07.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 22 o powierzchni 12.175 m2 położona w Gryficach przy ul. Niekładzkiej 7 przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-08-11 14:48
dokument Zarządzenie Nr 1112/2010 z dnia 22.07.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Modernizację stadionu miejskiego w Gryficach. 2010-08-11 14:46
dokument Zarządzenie Nr 1111/2010 z dnia 22.07.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach , obręb Nr 9 ul. WESOŁEJ. 2010-08-02 12:12
dokument Zarządzenie Nr 1110/2010 z dnia 20.07.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 77/4 o powierzchni 300 m2 położoną w Gryficach przy ul. Klasztorna 1 przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-08-02 12:09
dokument Zarządzenie Nr 1109/2010 z dnia 20.07.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-08-02 12:06
dokument Zarządzenie Nr 1108/2010 z dnia 13.07.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Sikory obręb Sikory gmina Gryfice. 2010-07-20 11:59
dokument Zarządzenie Nr 1107/2010 z dnia 12.07.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 ul. Bursztynowa. 2010-07-20 11:56
dokument Zarządzenie Nr 1106C/2010 z dnia 09.07.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przebudowę Placu Zwycięstwa w Gryficach. 2010-07-20 11:44
dokument Zarządzenie Nr 1106B/2010 z dnia 09.07.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przebudowę dróg sąsiadujących bezpośrednio z Placem Zwycięstwa w Gryficach. 2010-07-20 11:43
dokument Zarządzenie Nr 1106A/2010 z dnia 09.07.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w m. Rybokarty. 2010-07-20 11:42
dokument Zarządzenie Nr 1106/2010 z dnia 09.07.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2010-07-20 11:40
dokument Zarządzenie Nr 1105/2010 z dnia 07.07.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości SWIESZEWO Obręb ŚWIESZEWO gmina Gryfice. 2010-07-20 11:39
dokument Zarządzenie Nr 1104/2010 z dnia 07.07.2010r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Smolęcin. 2010-07-20 11:37
dokument Zarządzenie Nr 1103/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ?Moje Boisko ? Orlik 2012?. 2010-07-20 11:35
dokument Zarządzenie Nr 1102/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2010-07-20 11:34
dokument Zarządzenie Nr 1101/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2010-07-20 11:32
dokument Zarządzenie Nr 1100/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2010-07-20 11:30
dokument Zarządzenie Nr 1099/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2010-07-20 11:29
dokument Zarządzenie Nr 1098/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2010-07-20 11:26
dokument Zarządzenie Nr 1097/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2010-07-20 11:12
dokument Zarządzenie Nr 1096/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 255/6 o powierzchni 0,0729 ha położonej w Rzęskowie gmina Gryfice zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2010-07-20 11:10
dokument Zarządzenie Nr 1095/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę Nr 167 o powierzchni 0,51 ha w obrębie geodezyjnym Ościęcin gmina Gryfice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2010-07-20 09:11
dokument Zarządzenie Nr 1094/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok. 2010-07-01 12:57
dokument Zarządzenie Nr 1093/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Gryfice w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 2010-07-01 12:56
dokument Zarządzenie Nr 1092/2010 z dnia 25.06.2010r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-07-01 12:52
dokument Zarządzenie Nr 1091/2010 z dnia 23.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2010-07-01 12:50
dokument Zarządzenie Nr 1090/2010 z dnia 23.06.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Sikorach. 2010-06-29 13:35
dokument Zarządzenie Nr 1089/2010 z dnia 23.06.2010r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 2010-06-29 13:33
dokument Zarządzenie Nr 1088/2010 z dnia 16.06.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągowych w 15 miejscowościach Gminy Gryfice. 2010-06-29 13:31
dokument Zarządzenie Nr 1087/2010 z dnia 16.06.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 5 ul. Kościelna. 2010-06-29 13:29
dokument Zarządzenie Nr 1086/2010 z dnia 16.06.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 1 ul. Szafirowa. 2010-06-29 13:27
dokument Zarządzenie Nr 1085/2010 z dnia 16.06.2010r. w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym. 2010-06-29 13:24
dokument Zarządzenie Nr 1084/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 5 ul. Kościelna. 2010-06-29 13:22
dokument Zarządzenie Nr 1083/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie stalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 100 o powierzchni 515 m2 położoną w Gryficach przy ul. szafirowej przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 13:19
dokument Zarządzenie Nr 1082/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 107 o powierzchni 651 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej 14, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 13:17
dokument Zarządzenie Nr 1081/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 106 o powierzchni 639 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej 12 przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 13:15
dokument Zarządzenie Nr 1080/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 105 o powierzchni 628 m2 położona w Gryficach przy ul. Turkusowej 10, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 13:13
dokument Zarządzenie Nr 1079/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 104 o powierzchni 618 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej 8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 12:19
dokument Zarządzenie Nr 1078/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 103 o powierzchni 606 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej 6, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 12:17
dokument Zarządzenie Nr 1077/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 102 o powierzchni 595 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej 4, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 12:15
dokument Zarządzenie Nr 1076/2010 z dnia 25.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101 o powierzchni 584 m2 położona w Gryficach przy ul. Turkusowej 2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 12:13
dokument Zarządzenie Nr 1075/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 381 o powierzchni 996 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej 5, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 12:12
dokument Zarządzenie Nr 1074/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 383 o powierzchni 994 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej 3, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 12:10
dokument Zarządzenie Nr 1073/2010 z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 385 o powierzchni 910 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej 14, przeznaczoną do sprzedaży na drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-29 12:09
dokument Zarządzenie Nr 1072/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej 1. 2010-06-29 12:07
dokument Zarządzenie Nr 1071/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie powołania składu Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r. 2010-06-29 12:01
dokument Zarządzenie Nr 1070/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 2010-06-29 12:01
dokument Zarządzenie Nr 1069/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji. 2010-06-29 12:01
dokument Zarządzenie Nr 1068/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2010-06-29 12:02
dokument Zarządzenie Nr 1067/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2010-06-29 12:02
dokument Zarządzenie Nr 1066/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2010-06-29 12:02
dokument Zarządzenie Nr 1065/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie przekazania znaczników Szkole Podstawowej Nr 4. 2010-06-29 12:02
dokument Zarządzenie Nr 1064/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie przekazania sprzętu sportowego Gimnazjum Nr 1. 2010-06-29 12:03
dokument Zarządzenie Nr 1062/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-29 12:03
dokument Zarządzenie Nr 1061/2010 z dnia 11.06.2010r. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego. 2010-06-29 12:04
dokument Zarządzenie Nr 1060/2010 z dnia 09.06.2010r. w sprawie ustalenia ryczałtu z tytułu korzystania z samochodu. 2010-06-29 12:04
dokument Zarządzenie Nr 1059/2010 z dnia 08.06.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rzęskowo obręb Rzęskowo gmina Gryfice. 2010-06-29 12:04
dokument Zarządzenie Nr 1058/2010 z dnia 08.06.2010r. w sprawie przekazania Flagi Narodowej oraz sprzętu sportowego Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. 2010-06-29 12:04
dokument Zarządzenie Nr 1057/2010 z dnia 08.06.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich. 2010-06-29 12:05
dokument Zarządzenie Nr 1056/2010 z dnia 08.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2010-06-29 12:05
dokument Zarządzenie Nr 1055/2010 z dnia 08.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 309/3 o powierzchni 74 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-06-29 12:05
dokument Zarządzenie Nr 1054/2010 z dnia 08.06.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 177/36 o powierzchni 322 m2 położoną w Gryficach przy ul. Niepodległości przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-06-29 13:36
dokument Zarządzenie Nr 1053/2010 z dnia 07.06.2010r. w sprawie prawa do pierwokupu działki położonej przy ulicy Brylantowej w Gryficach. 2010-06-29 13:36
dokument Zarządzenie Nr 1052/2010 z dnia 04.06.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 1 ul. perłowa. 2010-06-29 13:37
dokument Zarządzenie Nr 1051/2010 z dnia 04.06.2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 2010-06-29 13:37
dokument Zarządzenie Nr 1050/2010 z dnia 31.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy wydatków na 2010 r. 2010-06-29 13:39
dokument Zarządzenie Nr 1049/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie przekazania 20 kompletów stroju sportowego Gimnazjum Nr 2. 2010-06-29 13:39
dokument Zarządzenie Nr 1048/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie przekazania 10 kompletów stroju sportowego Szkole Podstawowej Nr 3. 2010-06-29 13:40
dokument Zarządzenie Nr 1047/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 r. 2010-06-29 13:40
dokument Zarządzenie Nr 1046/2010 z dnia 21.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 r. 2010-06-29 13:40
dokument Zarządzenie Nr 1045/2010 z dnia 20.05.2010r. w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 2010-06-29 13:39
dokument Zarządzenie Nr 1044/2010 z dnia 18.05.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 8 ul. Wiśniowa. 2010-06-29 13:38
dokument Zarządzenie Nr 1043/2010 z dnia 18.05.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 207/2 o powierzchni 112 m2 położoną w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2010-06-29 13:41
dokument Zarządzenie Nr 1042/2010 z dnia 18.05.2010 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/21 o powierzchni 20 m2 położoną w Gryficach przy ul. Litewskiej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2010-05-25 11:32
dokument Zarządzenie Nr 1041/2010 z dnia 18.05.2010 r. w sprawie ustalenia ceny gruntów stanowiących działki nr 628/4 o powierzchni 135 m2 i nr 106/12 o powierzchni 10 m2 położonych w Gryficach przy ul. Łąkowej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich dzierżawcy. 2010-05-25 11:31
dokument Zarządzenie Nr 1040/2010 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie przekazania 18 kompletów piłkarskich, 1 komplet bramkarski oraz 19 par getrów dla LZS Błękitni Trzygłów. 2010-05-25 11:29
dokument Zarządzenie Nr 1039/2010 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie przekazania 24 mb tkaniny, Flagę Polski, Flagę Gminy Gryfice oraz Flagę Polskiego Komitetu Olimpijskiego Gryfickiemu Domu Kultury. 2010-05-25 11:27
dokument Zarządzenie Nr 1038/2010 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie przekazania 120 mb tkaniny Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach. 2010-05-25 11:25
dokument Zarządzenie Nr 1037/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-05-25 11:12
dokument Zarządzenie Nr 1036/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-05-25 11:10
dokument Zarządzenie Nr 1035/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-05-25 11:06
dokument Zarządzenie Nr 1034/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-05-25 11:01
dokument Zarządzenie Nr 1033/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej. 2010-05-25 10:53
dokument Zarządzenie Nr 1032/2010 z dnia 12.05.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 1 ul. Bursztynowa. 2010-06-29 13:38
dokument Zarządzenie Nr 1031/2010 z dnia 11.05.2010 r. w sprawie przekazania sztalug studyjnych Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. 2010-05-24 10:30
dokument Zarządzenie Nr 1030/2010 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 1 ul. Bursztynowa. 2010-05-24 10:28
dokument Zarządzenie Nr 1029/2010 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2010-05-24 10:24
dokument Zarządzenie Nr 1028/2010 z dnia 26.04.2010r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach na rok szkolny 2010/2011. 2010-06-29 13:38
dokument Zarządzenie Nr 1027/2010 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach na rok szkolny 2010/2011. 2010-05-24 10:20
dokument Zarządzenie Nr 1026/2010 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie przekazania wieży muzycznej Szkole Podstawowej w Trzygłowie. 2010-05-24 10:12
dokument Zarządzenie Nr 1025/2010 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 r. 2010-05-10 11:53
dokument Zarządzenie Nr 1024/2010 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2010/2011. 2010-05-10 11:51
dokument Zarządzenie Nr 1023/2010 z dnia 19.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 r. 2010-05-10 11:46
dokument Zarządzenie Nr 1022/2010 z dnia 14.04.2010r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2010-06-29 13:38
dokument Zarządzenie Nr 1021/2010 z dnia 14.04.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Sportowej. 2010-04-22 12:09
dokument Zarządzenie Nr 1020/2010 z dnia 14.04.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. I. Kraszewskiego, Starogrodzkiej, Pomorskiej i Brylantowej. 2010-04-22 12:07
dokument Zarządzenie Nr 1019/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach , obręb Nr 8 ul. Kamieńska . 2010-04-22 12:06
dokument Zarządzenie Nr 1018/2010 z dnia 09.04.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Rozbiórkę trybun na stadionie miejskim w Gryficach. 2010-04-22 12:12
dokument Zarządzenie Nr 1017/2010 z dnia 09.04.2010 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynków użytkowych nr 21B położonych przy ul. Wałowej 21B w Gryficach. 2010-04-22 12:01
dokument Zarządzenie Nr 1016/2010 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 945/2010 z dnia 18 stycznia 2010r. 2010-04-22 12:00
dokument Zarządzenie Nr 1015/2010 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 944/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. 2010-04-22 11:59
dokument Zarządzenie Nr 1014/2010 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie miany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 943/2010 z dnia 18 stycznia 2010r. 2010-04-22 11:57
dokument Zarządzenie Nr 1013/2010 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 942/2010 z dnia 18 stycznia 2010r. 2010-04-22 11:56
dokument Zarządzenie Nr 1012/2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie wyznaczenia terminu wykorzystania dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2010-04-22 11:54
dokument Zarządzenie Nr 1011/2010 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 r. 2010-04-22 12:12
dokument Zarządzenie Nr 1010/2010 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 r. 2010-04-22 11:51
dokument Zarządzenie Nr 1009/2010 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. 2010-04-22 11:48
dokument Zarządzenie Nr 1008/2010 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach , obręb 1 ul. Szafirowa. 2010-04-22 11:46
dokument Zarządzenie Nr 1007/2010 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Prusinowie do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2. 2010-04-22 11:44
dokument Zarządzenie Nr 1006/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę oświetlenia ulicznego- ul. Piastów, m. Sikory i m. Otok. 2010-04-22 10:54
dokument Zarządzenie Nr 1005/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 357/7 o powierzchni 473 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-04-22 12:17
dokument Zarządzenie Nr 1004/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 357/6 o powierzchni 597 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-04-22 12:16
dokument Zarządzenie Nr 1003/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 357/5 o powierzchni 425 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-04-22 12:16
dokument Zarządzenie Nr 1002/2010 z dnia 23.03.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 357/4 o powierzchni 321 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-06-29 13:37
dokument Zarządzenie Nr 1001/2010 z dnia 23.03.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 357/3 o powierzchni 300 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-06-29 12:06
dokument Zarządzenie Nr 1000/2010 z dnia 23.03.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 357/2 o powierzchni 389 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-06-29 12:06
dokument Zarządzenie Nr 999/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 357/1 o powierzchni 358 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-04-22 12:15
dokument Zarządzenie Nr 998/2010 z dnia 19.03.2010 r. Zmieniające zarządzenie Nr 986/2010 z dnia 09.03.2010r. W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice. 2010-04-22 10:34
dokument Zarządzenie Nr 997/2010 z dnia 17.03.2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2009 rok. 2010-04-22 10:32
dokument Zarządzenie Nr 996/2010 z dnia 16.03.2010 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego z likwidowanych zasobów Urzędu Miejskiego w Gryficach dla Organizacji Rejonowej Ligii Obrony Kraju, Zarząd Rejonowy w Gryficach. 2010-04-22 10:28
dokument Zarządzenie Nr 995/2010 z dnia 16.03.2010 r. w sprawie odwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Łopianów. 2010-04-22 10:26
dokument Zarządzenie Nr 994/2010 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-04-22 10:31
dokument Zarządzenie Nr 993/2010 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje Boisko Orlik 2010" przy ul. Rodziewiczówny 6 w Gryficach. 2010-04-22 10:20
dokument Zarządzenie Nr 992/2010 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. nr 54 obręb 4, przy ul. Rapackiego. 2010-04-22 12:13
dokument Zarządzenie Nr 991/2010 z dnia 10.03.2010 r. 2010-04-22 10:16
dokument Zarządzenie Nr 990/2010 z dnia 10.03.2010r. w sprawie przekazania 2 tablic korkowych szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. 2010-03-26 13:53
dokument Zarządzenie Nr 989/2010 z dnia 09.03.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na dz. Nr 33/11 obręb nr 1, przy ul. Bursztynowej. 2010-03-26 13:51
dokument Zarządzenie Nr 988/2010 z dnia 09.03.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 33/12 obręb nr 1, przy ul. Bursztynowej. 2010-03-26 13:49
dokument Zarządzenie Nr 987/2010 z dnia 09.03.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 33/10 obręb nr 1, przy ul. Bursztynowej. 2010-03-26 13:47
dokument Zarządzenie Nr 986/2010 z dnia 09.03.2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice. 2010-03-26 13:46
dokument Zarządzenie Nr 985/2010 z dnia 09.03.2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Ks. St. Ruta 18. 2010-03-26 13:41
dokument Zarządzenie Nr 984/2010 z dnia 03.03.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 11/16 obręb nr 2, przy ul. Koszarowej. 2010-03-26 13:01
dokument Zarządzenie Nr 983/2010 z dnia 03.03.2010r. w sprawie nadania numer porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rzęskowo Obręb Rzęskowo gmina Gryfice. 2010-03-26 12:57
dokument Zarządzenie Nr 982/2010 z dnia 03.03.2010r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-03-26 12:55
dokument Zarządzenie nr 981/2010 z dnia 03.03.2010r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Rzęsin. 2010-03-09 14:34
dokument Zarządzenie nr 980/2010 z dnia 03.03.2010r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru nowego sołtysa w Sołectwie Łopianów. 2010-03-09 14:32
dokument Zarządzenie nr 979/2010 z dnia 03.03.2010r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru nowego sołtysa w Sołectwie Kukań. 2010-03-09 14:31
dokument Zarządzenie nr 978/2010 z dnia 03.03.2010r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Lubieszewo. 2010-03-09 14:28
dokument Zarządzenie nr 977/2010 z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok. 2010-03-09 14:25
dokument Zarządzenie nr 976/2010 z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok. 2010-03-09 14:23
dokument Zarządzenie nr 975/2010 z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. 2010-03-09 14:22
dokument Zarządzenie nr 974/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego z likwidowanych zasobów Urzędu Miejskiego w Gryficach dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach. 2010-03-09 14:15
dokument Zarządzenie nr 973/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 252/1 obręb nr 4, przy ul. BŁONIE. 2010-03-09 14:13
dokument Zarządzenie nr 972/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 252/2 obręb nr 4, przy ul. BŁONIE. 2010-03-09 14:10
dokument Zarządzenie nr 971/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. M. J. Piłsudskiego 33. 2010-03-09 14:06
dokument Zarządzenie nr 970/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie wykonania porozumienia Nr 6/PSU/10 na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów. 2010-03-09 14:04
dokument Zarządzenie nr 969/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości STAWNO, Obręb STAWNO-SOKOŁÓW gmina Gryfice. 2010-03-09 14:01
dokument Zarządzenie nr 968/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości ZIELIN, Obręb ZIELIN gmina Gryfice. 2010-03-09 13:58
dokument Zarządzenie nr 967/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-03-09 13:55
dokument Zarządzenie nr 966/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie wykonania wniosku ZGK w Gryficach o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz refundacji części kosztów. 2010-03-09 13:54
dokument Zarządzenie nr 965/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do podpisania umowy na realizację zadania publicznego, pn.: Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego w Gryficach. 2010-03-09 11:48
dokument Zarządzenie nr 964/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę oświetlenia ulicznego. 2010-03-09 11:44
dokument Zarządzenie nr 963/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 23/4 obręb nr 2 przy ul. Marsz. Józ. Piłsudskiego. 2010-03-09 11:39
dokument Zarządzenie nr 962/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-03-09 11:36
dokument Zarządzenie nr 961/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010 roku. 2010-03-09 11:32
dokument Zarządzenie nr 960/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 47/1 obręb nr 8, przy ul. ZDROJOWEJ. 2010-03-09 11:32
dokument Zarządzenie nr 959/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach. 2010-03-09 11:24
dokument Zarządzenie nr 958/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Szmaragdowej w Gryficach. 2010-03-09 08:29
dokument Zarządzenie nr 957/2010 z dnia 05.02.2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach. 2010-03-09 08:25
dokument Zarządzenie nr 956/2010 z dnia 05.02.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010 roku. 2010-03-09 08:23
dokument Zarządzenie nr 955/2010 z dnia 05.02.2010r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2010-03-09 08:19
dokument Zarządzenie nr 954/2010 z dnia 02.02.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010 roku. 2010-02-22 08:20
dokument Zarządzenie nr 953/2010 z dnia 02.02.2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice. 2010-02-22 08:15
dokument Zarządzenie nr 952/2010 z dnia 29.01.2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Ks. St. Ruta 11A. 2010-02-22 08:11
dokument Zarządzenie nr 951/2010 z dnia 29.01.2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. M. J. Piłsudskiego 33. 2010-02-22 08:10
dokument Zarządzenie nr 950/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 154 obręb nr 1, przy ul. Perłowej. 2010-02-22 08:07
dokument Zarządzenie nr 949/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. 2010-02-22 08:04
dokument Zarządzenie nr 947/2010 z dnia 19.01.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 222/1 obręb nr 8, przy ul. Zdrojowej. 2010-02-01 14:47
dokument Zarządzenie nr 946/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 139 o powierzchni 4.933m2 położonej w Sikorach gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-02-01 14:46
dokument Zarządzenie nr 945/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 25/5 o powierzchni 29 m2 położoną w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2010-02-01 14:45
dokument Zarządzenie nr 944/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 25/6 o powierzchni 24 m2 położoną w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2010-02-01 14:44
dokument Zarządzenie nr 943/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 25/7 o powierzchni 29 m2 położoną w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2010-02-01 14:43
dokument Zarządzenie nr 942/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 25/8 o powierzchni 29 m2 położoną w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2010-02-01 14:42
dokument Zarządzenie nr 941/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 494/6 o powierzchni 843 m2 położoną w Gryficach przy ul. J. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-02-01 14:41
dokument Zarządzenie nr 940/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 86/9 o powierzchni 2390 m2 położoną w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2010-02-01 14:40
dokument Zarzadzenie nr 939/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 384/2 obręb nr 4, przy ul. Pomorskiej. 2010-02-01 14:38
dokument Zarządzenie nr 938/2010 z dnia 14.01.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2010 rok. 2010-02-01 14:36
dokument Zarządzenie nr 937/2010 z dnia 12.01.2010r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. 2010-01-27 11:35
dokument Zarządzenie nr 936/2010 z dnia 07.01.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ,,Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w 2010r. 2010-01-12 11:28
dokument Zarządzenie nr 935/2010 z dnia 05.01.2010r. w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS - spółka z o.o. w 2010 roku. 2010-01-12 11:24
dokument Zarządzenie nr 934/2010 z dnia 05.01.2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania przetargów na zbycie środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfice. 2010-01-12 11:20
dokument Zarządzenie nr 933/2010 z dnia 05.01.2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży środka trwałego stanowiącego własność Gminy Gryfice. 2010-01-12 11:15
dokument Zarządzenie nr 932/2010 z dnia 04.01.2010r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok. 2010-01-12 11:11
dokument Zarządzenie nr 931/2010 z dnia 04.01.2010r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej w Gryficach i świetlicy środowiskowej w Trzygłowie. 2010-01-11 09:17
dokument Zarządzenie nr 930/2010 z dnia 04.01.2010r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla specjalisty i instruktora terapii uzależnienia od alkoholu. 2010-01-11 09:14