Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 3 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 26 marca 2010r. do dnia 21 maja 2010r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 26 marca 2010r. do dnia 21 maja 2010r.

30 marzec 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

- zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.,

- zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010r.

31 marzec 2010

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- wyznaczenia terminu wykorzystania dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach.

01 kwiecień 2010

 1. Przyjąłem 3 interesantów.

07 kwiecień 2010

 1. W Szczecinie uczestniczyłem w posiedzeniu mającym na celu powołanie Polsko-Ukraińskiego Konwentu Samorządów Lokalnych.

08 kwiecień 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 942/2010 z dnia 18 stycznia 2010r.,

- zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 943/2010 z dnia 18 stycznia 2010r.,

- zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 944/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r.,

- zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 945/2010 z dnia 18 stycznia 2010r.

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

09 kwiecień 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przekazania w zarządzanie budynków użytkowych nr 21B położonych przy ul. Wałowej 21B w Gryficach,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na rozbiórkę trybun na stadionie miejskim w Gryficach.

13 kwiecień 2010

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Posiedzenie odbyło się w Świnoujściu.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 8 ul. Kamieńska.

14 kwiecień 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. I. Kraszewskiego, Starogrodzkiej, Pomorskiej i Brylantowej,

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Sportowej,

- ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

15 kwiecień 2010

 1. Przewodniczyłem Sesji Komunalnego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie. Celem posiedzenia było m.in. udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2009.

 2. Przyjąłem 8 interesantów.

16 kwiecień 2010

 1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem umowę na pomoc finansową na zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadów na terenie wiejskim (PROW - na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1.).

 2. Spotkałem się z Prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej p. Stanisławem Kopciem. Celem spotkania było omówienie przygotowań do Inauguracji Dni Olimpijczyka w woj. zachodniopomorskim - Gryfice 2010.

19 kwiecień 2010

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010r.

20 kwiecień 2010

 1. Spotkałem się z p. Angeliką Harff. Celem spotkania było przygotowanie wystawy „Ernest Barlach 1870-1938 - jego grafika” w Gryficach. Otwarcie wystawy planowane jest 31 maja b.r. o godz. 1800 w Muzeum Galeria „Brama” w Gryficach.

21 kwiecień 2010

 1. Przewodniczyłem posiedzeniu Zarządu LGD „Gryflandia”.

22 kwiecień 2010

 1. Spotkałem się z dyr. przedszkoli i szkół oraz przedstawicielami ZNP dla których organem prowadzącym jest Gmina. Celem spotkania były sprawy aktualne oraz przygotowania do nowego roku szkolnego.

 2. Przyjąłem 7 interesantów.

23 kwiecień 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2010/2011,

- zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.

24 kwiecień 2010

 1. Uczestniczyłem w inauguracji Wojewódzkich Dni Olimpijczyka - Gryfice 2010.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

26 kwiecień 2010

 1. Umowy notarialne w kancelarii w kancelarii w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach na rok szkolny 2010/2011,

- powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach na rok szkolny 2010/2011.

27 kwiecień 2010

 1. Spotkałem się z dyr. Cukrowni Gryfice”. Celem spotkania było omówienie warunków dzierżawy kotłowni dla potrzeb naszych mieszkańców.

28 kwiecień 2010

 1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem umowę na współfinansowanie z PROW działanie 3.2.1. budowy sieci wodociągowej w 15 miejscowościach na terenie Gminy Gryfice.

29 kwiecień 2010

 1. Przyjąłem 11 interesantów.

30 kwiecień 2010

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok.

05 maj 2010

 1. Spotkałem się z p. mjr Krzysztofem Sosnowskim Komendantem Placówki Straży Granicznej w Rewalu. Celem spotkania była poprawa bezpieczeństwa publicznego w szczególności na naszych drogach publicznych.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 1

ul. Bursztynowa.

06 maj 2010

 1. Spotkałem się z dyrektorem szczecińskiego oddziału BGK p. Tadeuszem Tomasikiem. Celem spotkania było omówienie zasad prefinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez naszą gminę.

 2. Spotkałem się z rodzicami dzieci 6-letnich w celu określenia zasad, warunków i oczekiwań rodziców przy naborze do klas zerowych szkół podstawowych.

 3. Przyjąłem 4 interesantów.

07 maj 2010

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

08 maj 2010

 1. W Trzebiatowie uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 65-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

09 maj 2010

 1. Uczestniczyłam w gminnych uroczystościach z okazji Dnia Zwycięstwa.

11 maj 2010

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- przekazania sztalug studyjnych Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach.

12 maj 2010

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza. Spotkanie odbyło się budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach;

- przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej,

- przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

13 maj 2010

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji zakończenia kadencji struktur powiatowych Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 2. Przyjąłem 6 interesantów.

17 maj 2010

 1. Spotkałem się z rodzicami dzieci 6- letnich w celu dokończenia rozmów w sprawie naboru do klas zerowych szkół podstawowych.

18 maj 2010

 1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Święta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie.

 2. Spotkałem się z p. Andrzejem Spaczyńskim - Komendantem Powiatowym Policji. Tematem spotkania była dalsza poprawa bezpieczeństwa w naszej gminie, w szczególności w okresie letnim.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny gruntów stanowiących działki nr 628/4 o powierzchni 135 m2 i nr 106/12 o powierzchni 10 m2 położonych w Gryficach przy ul. Łąkowej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich dzierżawcy,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/21 o powierzchni 20 m2 położoną w Gryficach przy ul. Litewskiej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 207/2 o powierzchni 112 m2 położoną w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 8 ul. Wiśniowa.

19 maj 2010

 1. W Szczecinie uczestniczyłem w Konwencie wójtów, burmistrzów woj. zachodniopomorskiego. Celem spotkania było m.in.:

- realizacja zadań inwestycyjnych w ramach RPO,

- powołanie Stowarzyszenia Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna,

- ustalenie kryterium regionalnego dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w PROW na lata 2007-2013.

- prezentacje założeń programu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

20 maj 2010

 1. Przewodniczyłem posiedzeniu Zarządu LGD „Gryflandia” oraz Walnego Zgromadzenia LGD „Gryflandia”.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego Powszechnego Spisu Rolnego 2010,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 1 ul. Bursztynowa.

 1. Przyjąłem 2 interesantów.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 28-06-2010 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2010 15:01