Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 24.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 33/10 o powierzchni 1.301 m2 położoną w Gryficach przy ul. Bursztynowej 15C przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE Nr 27/2011

BURMISTRZA G R Y F I C

z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 33/10 o powierzchni 1.301 m? położoną w Gryficach przy ul. Bursztynowej 15C przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 1721441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r./Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 zmiana z 2004 r. Nr 281, poz.2782, z 2005 r., Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r.
Nr 104 ,poz.708, Nr 220, poz.1600, Nr 220, poz. 1601, Dz. U z 2007., Nr 69, poz. 468,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 369, Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r., poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, z 2010 r. Nr 206, poz. 1590, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323)

zarządza się co następuje :

§ 1.

W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawce majątkowego wycenę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gryficach przy ul. Bursztynowej 15C stanowiącej działkę nr 33/10 o pow. 1.301 m? będącej przedmiotem sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową, ustala się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w kwocie 71.200,00 zł. plus podatek VAT 23%.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 18-07-2011 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Majewska-Pasiowiec 18-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2011 14:54