Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów


ZARZĄDZENIE Nr 53/2011

BURMISTRZA G R Y F I C

z dnia 22.03.2011 r.

w sprawie: ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów .

Na podstawie:

? art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806 /,

? oraz art. 25 ust. 1 i art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,poz.2782/.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam terminy płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu nr 419 obręb 4 Pani Zofii DRABIK zam. ul. Mała 7, 72-300 Gryfice na 2011 rok płatnych w czterech następujących terminach:

    • I wpłata w wysokości 40,00 zł ( słownie: czterdzieści złotych i 00/100) płatna do 31 marca 2011 r.

    • II wpłata w wysokości 40,00 zł ( słownie: czterdzieści złotych i 00/100) płatna do 30 czerwca 2011 r.

    • III wpłata w wysokości 40,00 zł ( słownie: czterdzieści złotych i 00/100) płatna do 30 września 2011 r.

    • IV wpłata w wysokości 41,40 zł ( słownie: czterdzieści jeden złotych i 40/100) płatna do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

  • Uzasadnienie

Pani Zofia DRABIK zam. ul. Mała 7, 72-300 Gryfice jest użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 419 obręb 4, za które ponosi opłatę roczną z tego tytułu w wysokości 161,40 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden złotych i 40/100)

Pani Zofia DRABIK zam. ul. Mała 7, 72-300 Gryfice złożyła wniosek o ustalenie innego terminu płatności na dzień 21.03.2011 r. Prośbę swoją uzasadnia bardzo trudną sytuacją finansową.

Art. 71 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r./ ustala termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na 31 marca każdego roku. W tym samym artykule mówi się, że właściwy organ może ustalić na wniosek strony, inny termin płatności nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 20-07-2011 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Jędraszewski 20-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2011 13:54