Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 8 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 23 listopada 2011r. do dnia 21 grudnia 2011r.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic

w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 23 listopada 2011r. do dnia 21 grudnia 2011r.

23 listopad 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M. J. Piłsudskiego, Kamieńskiej i Kaliskiej,

 • zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

24 listopad 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/108 o pow. 743 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo

 2. Przyjąłem 11 interesantów.

28 listopad 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach. Obręb Nr 1 przy ul. Szafirowej.

29 listopad 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice.

30 listopad 2011

 1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem umowę w ramach programu PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” na dofinansowanie:

 • remont i wyposażenie świetlic wiejskich Świeszewo i Grądy

 • zagospodarowanie zbiorników wodnych w m. Niekładź, Sikory, Rotnowo i Przybiernówko.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok,

 • przeprowadzenia inwentaryzacji.

01 grudzień 2011

Przyjąłem 5 interesantów.

02 grudzień 2011

 1. W Sali Kongresowej PKiN w Warszawie na uroczystej gali odebrałem certyfikat „Gmina FAIR PLAY -2011”

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 7 przy ul. Lipowej,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Szmaragdowej.

05 grudzień 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 2 przy ul. Marsz. Józ. Piłsudskiego,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zacisze, obręb Zacisze, Gmina Gryfice,

 • powołania komisji do wyboru oferty na Budowę metodą zaprojektuj i wybuduj basen przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach.

07 grudzień 2011

 1. Umowa notarialna w kancelarii w Szczecinie.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok.

08 grudzień 2011

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nieodpłatnego przekazania do użytkowania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie 24 na dz. 25 i 109, obręb geodezyjny - Trzygłów,

 • nieodpłatnego przekazania do użytkowania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 2 w Gryficach, ul. 3 Maja 8 na dz. nr41/2.

 1. Przyjąłem 6 interesantów.

09 grudzień 2011

Wydałem zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok.

12 grudzień 2011

 1. Narada z pracownikami Wydziału Rolnictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

 2. Uczestniczyłem w Nowogardzie w spotkaniu na którym podpisano umowę na budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Słajsinie.

 3. W MBP spotkałem się z organizatorami X Jubileuszowych Spotkań Regionalnych - Gryfice

w Szczecinie.

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo ulica Topolowa, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfic.

13 grudzień 2011

 1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem umowy o współfinansowanie Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach PROW-u na lata 2007-2013 na zadania:

 • remont i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Dziadowo, Niedźwiedziska i Kukań,

 • zagospodarowanie zbiorników wodnych w m. Lubieszewo, Smolęcin i Prusinowo,

 • zagospodarowanie zbiorników wodnych w m. Witno, Kukań i Otok.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 220/3 o powierzchni 6 m2 położoną w Gryficach przy ul. Sportowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

 • ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 562/2 o powierzchni 574 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wybudowanie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

 • prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Rzęskowo Gmina Gryfice,

 • ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Nadrzecznej 2 o powierzchni 69,91 m2 na rzecz najemcy.

14 grudzień 2011

 1. Przewodniczyłem obradom Sesji Komunalnego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie. Tematem sesji było m.in. przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Planu budżetowego na rok 2012.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Sportowej w Gryficach,

 • powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości,

 • powołania komisji dla wyboru oferty na budowę składanego lodowiska sezonowego przy ul. 3 Maja 8 w Gryficach,

 • powołania komisji dla wyboru oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

15 grudzień 2011

 1. W Urzędzie Marszałkowski podpisałem aneks do umowy o finansowanie działalności LGDz „Gryflandia”,

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego w Policach.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Prusinowo, Gryfice Gryfice,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo ul. Rolna, Gryfice Gryfice,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 7 przy ul. Lipowej.

 1. Przyjąłem 6 interesantów.

16 grudnień 2011

 1. Uczestniczyłem w konferencji naukowej „Szkoła z pasją” w LO im. B. Chrobrego w Gryficach,

 2. Z okazji 100-tych urodzin odwiedziłem mieszkankę Gryfic, p. Anielę MAŁEK.

17 grudzień 2011

 1. Wziąłem udział w przygotowaniu paczek świątecznych w ramach „Akcji Serce - Plus - Święta”.

 2. Uczestniczyłem w choince dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Smolęcinie.

19 grudzień 2011

 1. Zainaugurowałem wydawanie paczek świątecznych dla 200 gryfickich rodzin w ramach naszej akcji „Serce - Plus - Święta”.

 2. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było m.in. przygotowanie do funkcjonowania struktur organizacyjnych gminy na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

 3. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ Gryfice. Celem spotkania było m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej tej placówki medycznej.

 4. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2012 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych
  i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2012.

20 grudzień 2011

Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Tematem posiedzenia było m.in.:

 • przyjęcie uchwały w sprawie zmian i przesunięć wydatków Funduszu Pracy w 2011 roku oraz zmian w wykazie zobowiązań z umów zawartych w 2010 przechodzących na 2011 rok.

 • przyjęcia uchwały w sprawie umorzenia kosztów badań lekarskich.

21 grudzień 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym dla osób samotnych w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Gryficach. Kolację przygotowali pracownicy gryfickiego OPS-u oraz nasi wolontariusze w ramach akcji „Serce - Plus - Święta”. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 09-01-2012 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2012 10:19