Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-01-12 10:42
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2012-2020 2012-01-12 10:41
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na renowację zabytkowego kościoła parafialnego 2012-01-12 10:37
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2012-01-12 10:35
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/361/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w l. 2009-2013 2012-01-12 10:33
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/363/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi 2012-01-12 10:31
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia Sołectwa Zacisze oraz zmiany niektórych uchwał 2012-01-12 10:27
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice 2012-01-12 10:25
dokument Projekt uchwały w spr. desygnowania radnych do uczestniczenia w Komisji Mieszkaniowej działającej przy Gryfickim TBS Spółka z o.o. 2012-01-12 10:14
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2012-01-12 10:13
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2012-01-12 10:11
dokument Projekt uchwały w spr. odwołania Skarbnika Gminy 2012-01-12 10:09
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Skarbnika Gminy 2012-01-12 10:08
dokument Projekt uchwały w spr. wystąpienia Gminy Gryfice ze Związku Komunalnego "Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi" 2012-01-12 10:06
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia zarzutów przedstawionych w skardze grupy mieszkańców gminy Gryfice 2012-01-12 10:04
dokument Projekt uchwały w spr.zmiany uchwały Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-01-12 10:03