Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. Plac Zwycięstwa 37, 72 - 300 Gryfice

Tel. 91 385 32 75  przewodniczący Zespołu

Tel/fax 91 385 32 77  sekretariat OPS

e-mail: zi@ops.gryfice.eu

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Gryfic i działa na podstawie ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390).

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa

Uchwała Nr XXXIV/347/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach.

 

Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach,

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów, oraz specjalistów i przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

-        diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-        podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu 
         zjawisku;

-        inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

-        rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku
         lokalnym;

-        inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

  1. Iwona Małek - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Ewa Kowalska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  3. Jowita Piwoni - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
  4. Ewa Stankiewicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
  5. Beata Kozłowska - przedstawiciel oświaty
  6. Zbigniew Frąckiewicz - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
  7. Donata Szczepankiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Uśmiech w Gryficach
  8. Ewelina Gargała - przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej
  9. Anna Łacisz - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  10. Agnieszka Popielewska-Pawłowska - przedstawiciel ochrony zdrowia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Losik 10-02-2012 19:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 30-11-2017 11:45