Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 149/2011 z dn. 09 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym oznaczonej numerem 77/5 o powierzchni 43,00 m2 położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej.


ZARZĄDZENIE Nr149/2011

BURMISTRZA G R Y F I C

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym oznaczonej numerem 77/5 o powierzchni 43,00 m? położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 1721441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 180 poz. 1111,. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. Z 2011 r. Nr 21, poz. 117 poz. 679 ) oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

zarządza się co następuje :

§ 1. W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości oznaczonej nr 77/5 o pow. 43,00 m? położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej, zabudowanej budynkiem garażowym ustala się cenę sprzedaży w drodze bezprzetargowej przedmiotowej nieruchomości na kwotę 9.459,00 zł zwolnioną z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 08-03-2012 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Bujanowska 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Olga Bujanowska 08-03-2012 08:35