Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 156/2011 z dn. 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 64/1 o powierzchni 0,3086 ha położonej w obr. Wołczyno, kolonia Krakowice gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu.


Z Ą R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2011

BURMISTRZA GRYFIC z dnia 16.08.20

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 64/1 o

powierzchni 0,3086 ha położonej w obr. Wołczyno, kolonia Krakowice gmina

Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ,z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006r Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 , z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz .U. z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r.Dz.U.Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241,z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 142,Nr 28 poz. 146 , Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, ) oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r Nr 651,Nr 206 poz. 143, 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307,Nr 200 poz.1323 ze zmianami )

zarządza się co następuje :

§ 1. W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości

gruntowej stanowiącej działkę Nr 64/1 o powierzchni 0,3086 ha położonej w

obrębie geodezyjnym Wołczyno, kolonia Krakowice gmina Gryfice , będącej

przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

ustala się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na kwotę 22.000,00zł ,

plus podatek VAT 23%.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy

notarialnej.

§ 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ GRYFIC

ANDRZEJ SZCZYGIEŁ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 08-03-2012 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Bujanowska 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2012 10:07