Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 207/2011 z dn. 19 października 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43.


ZARZĄDZENIE Nr 207/2011

B U R M I S T R Z A G R Y F I C

z dnia 19 października 2011 r.

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r., Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r., Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r., Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r., Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777/ oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43 w składzie:

Przewodniczący Komisji - Pan Ryszard CHMIELOWICZ

Członek Komisji - Pan Mirosław TYBURSKI

Członek Komisji - Pan Tadeusz WIERZCHOWSKI

Członek Komisji - Pani Alicja BOJÓWKA

§ 2.

Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej SZCZYGIEŁ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 14-03-2012 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Bojówka 19-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2012 15:14