Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 235/2011 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 235

Burmistrza Gryfic

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223z poźn. zmianami) w celu dokonania spisu majątku Gminy zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie częściowej inwentaryzacji składników majątkowych w:

 1. Urzędzie Miejskim w Gryficach

 2. Ochotniczych Strażach Pożarnych w Górzycy, Gryficach, Kukaniu, Ościęcinie, Przybiernówku, Rotnowie, Rybokartach, Świeszewie, Trzygłowie

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 1. Wanda Piwoni - przewodniczący

 2. Ryszard Chmielowcz - członek

 3. Mirosław Tyburski - członek

w terminie od dnia 7 grudnia 2011 do dnia 13 stycznia 2012 wg harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powołuje się zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury w składzie:

 • Zespół Nr 1 a

 1. Krystyna Stawicka - przewodnicząca zespołu

 2. Elżbieta Dąbrowska

 • Zespół Nr 1 b

1. Katarzyna Rojek - przewodnicząca zespołu

2. Tomasz Surówka

 • Zespół Nr 2

 1. Leszek Wójcikiewicz - przewodniczący zespołu

 2. Elżbieta Dąbrowska

 • Zespół Nr 3

 1. Krystyna Stawicka - przewodnicząca zespołu

 2. Elżbieta Dąbrowska

 3. Krzysztof Kałęcki

 • Zespół Nr 4

 1. Marek Farmuz - przewodniczący zespołu ( OSP bez Ościęcina)

 2. Zbigniew Szuszkiewicz ( przewodniczący zespołu do spisu OSP Ościęcin)

 3. Edward Andres

Zespół Nr 5

 1. Marek Farmuz - przewodniczący zespołu

 2. Zbigniew Szuszkiewicz

 3. Celina Grzybowska

 • Zespół Nr 6

 1. Kałęcki Krzysztof - przewodniczący zespołu

 2. Grzegorz Szredziński - członek

 • W pracy zespołów spisowych uczestniczą osoby materialnie odpowiedzialne za spisywane

 • przedmioty inwentaryzacji.

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

§ 3. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

  1. środki trwałe,

  2. środki trwałe w używaniu,

  3. środki pieniężne ,

  4. należności i zobowiązania,

  5. środki trwałe w budowie,

  6. druki ścisłego zarachowania,

które zostały określone w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 4. 1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

2. Inwentaryzacją składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 3 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy.

3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 4 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.

4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 5 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów zapisanych w księgach.

5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 6 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

§ 5. Arkusze spisowe pobierą przewodniczący zespołów w Wydziale Finansowym w terminie do dnia 12 grudnia 2011 r.

§ 6. Zobowiązuję komisję do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3) dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5) przekazania kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 7 . Członków komisji i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 16-03-2012 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 13:09