Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 624/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2013-04-03 12:42
dokument Zarządzenie Nr 623/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2013-04-03 12:41
dokument Zarządzenie Nr 622/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4. 2013-04-03 12:39
dokument Zarządzenie Nr 621/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2013-04-03 12:37
dokument Zarządzenie Nr 620/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2013-04-03 12:36
dokument Zarządzenie Nr 619/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2013-04-03 12:09
dokument Zarządzenie Nr 618/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty. 2013-04-03 12:07
dokument Zarządzenie Nr 617/2012 z dn. 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2013-04-03 12:06
dokument Zarządzenie Nr 616/2012 z dn. 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę numer 62/33 o powierzchni 209 m2, położoną w obrębie geodezyjnym numer 8 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o numerze 62/21. 2013-04-03 12:04
dokument Zarządzenie Nr 615/2012 z dn. 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 284/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS - spółka z o.o. w 2012 roku. 2012-12-28 11:57
dokument Zarządzenie Nr 614/2012 z dn. 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 399/2012 z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2012-12-28 11:54
dokument Zarządzenie Nr 613/2012 z dn. 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-12-28 11:52
dokument Zarządzenie Nr 612/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 4 klatka B położonego w budynku nr 4 w Gryficach przy ul. Nowy Świat. 2012-12-28 11:50
dokument Zarządzenie Nr 611/2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ZALESZCZYCE gmina Gryfice. 2012-12-28 11:48
dokument Zarządzenie Nr 610/2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażania zgody na przeprowadzenie remontowych w lokalu użytkowym komunalnym położonym w budynku przy ul. Orzeszkowej 6. 2012-12-28 11:46
dokument Zarządzenie Nr 609/2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i szczegółowych zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 2012-12-28 11:45
dokument Zarządzenie Nr 608/2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 2012-12-28 11:43
dokument Zarządzenie Nr 607/2012 z dn. 12 grudnia 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfice na rzecz Muzeum Narodowego w Szczecinie. 2012-12-28 11:40
dokument Zarządzenie Nr 606/2012 z dn. 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażania zgody na przeprowadzenie prac remontowych w lokalu użytkowym komunalnym położonym w budynku przy ul. Śniadeckich 46C. 2012-12-28 11:33
dokument Zarządzenie Nr 605/2012 z dn. 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-12-28 10:50
dokument Zarządzenie Nr 604/2012 z dn. 12 grudnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo gmina Gryfice, ul. Leśna Ostoja. 2012-12-28 10:49
dokument Zarządzenie Nr 603/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 7 przy ul. LIPOWEJ. 2012-12-28 10:41
dokument Zarządzenie Nr 602/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości. 2012-12-28 10:40
dokument Zarządzenie Nr 601/2012 z dn. 10 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic. 2012-12-28 10:32
dokument Zarządzenie Nr 600/2012 z dn. 06 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Szafirowej, Wybudowanie, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Śniadeckich, Jana Dąbskiego. 2012-12-28 10:30
dokument Zarządzenie Nr 599/2012 z dn. 05 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2013 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2012-12-28 10:13
dokument Zarządzenie Nr 598/2012 z dn. 04 grudnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo gmina Gryfice ul. Leśna Ostoja. 2012-12-28 10:10
dokument Zarządzenie Nr 597/2012 z dn. 04 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu Straży Miejskiej Renault Kangoo o nr rej. ZGY 08393. 2012-12-28 10:08
dokument Zarządzenie Nr 596/2012 z dn. 04 grudnia 2012 r. zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-12-28 09:58
dokument Zarządzenie 595/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne, za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych, sposobu dokonywania rozliczeń oraz upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej do wystawiania faktur w imieniu Gminy Gryfice. 2012-12-28 09:44
dokument Zarządzenie Nr 594/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-12-28 08:35
dokument Zarządzenie Nr 593/2012 z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ZIELIN gmina Gryfice. 2012-12-28 08:32
dokument Zarządzenie Nr 591/2012 z dn. 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzania Burmistrza Gryfic Nr 391/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfice. 2012-12-28 08:20
dokument Zarządzenie Nr 590/2012 z dn. 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-12-28 08:01
dokument Zarządzenie Nr 589/2012 z dn. 23 listopada 2012 r. w sprawie wdrożenia do praktyki zmian do Księgi Jakości Systemu Zarządzenia Jakością i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-12-28 07:59
dokument Zarządzenie Nr 588/2012 z dn. 23 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania ze skargami i wnioskami składanymi do Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-12-28 07:58
dokument Zarządzenie Nr 587/2012 z dn. 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej ? lokal użytkowy o pow. 23,75 m2 w budynku Nr 29 w m. Rotnowo, gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela sąsiedniego lokalu położonego w Dz. Nr 255 o powierzchni 1.552,00 m2. 2012-12-27 15:02
dokument Zarządzenie Nr 586/2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na: Realizacja projektu dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej w Prusinowie, Gmina Gryfice w ramach projektu pn. Wyrównać szanse. 2012-12-27 14:58
dokument Zarządzenie Nr 585/2012 z dn. 21 listopada 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 1/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/253 o pow. 99 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo. 2012-12-27 14:57
dokument Zarządzenie Nr 584/2012 z dn. 19 listopada 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 5 przy ul. Wojska Polskiego. 2012-12-27 14:54
dokument Zarządzenie Nr 583/2012 z dn. 19.11.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 5 przy ul. Podgórnej. 2012-12-27 14:53
dokument Zarządzenie Nr 582/2012 z dn. 19.11.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 5, przy ul. Niepodległości. 2012-12-27 14:45
dokument Zarządzenie Nr 581/2012 z dn. 16 listopada 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rotnowo, gmina Gryfice. 2012-12-27 14:44
dokument Zarządzenie Nr 580/2012 z dn. 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 4 przy ul. WYBUDOWANIE. 2012-12-27 14:43
dokument Zarządzenie Nr 579/2012 z dn. 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 4 przy ul. 6-ego Marca. 2012-12-27 14:27
dokument Zarządzenie Nr 578/2012 z dn. 15 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2013 i wieloletniej prognozy finansowej. 2012-12-27 14:25
dokument Zarządzenie Nr 577/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę bieżni 4 torowej, 60 m przy Gimnazjum nr 2 w Gryficach. 2012-12-27 14:22
dokument Zarządzenie Nr 576/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Gryfice. 2012-12-27 14:20
dokument Zarządzenie Nr 575/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 31/2 o powierzchni 2816 m2 położoną w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-12-27 14:18
dokument Zarządzenie Nr 574/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 452/6 o powierzchni 157 m2 położoną w Gryficach przy ul. Gdańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-12-27 14:16
dokument Zarządzenie Nr 573/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 280/1 o powierzchni 77 m2 położoną w Gryficach przy ul. Kamieńskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-12-27 13:26
dokument Zarządzenie Nr 572/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-12-27 13:24
dokument Zarządzenie Nr 571/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie bezpłatnego przekazania wielostanowiskowego profilaktyczno-wychowawczego programu komputerowego "Psychologia" Szkole Podstawowej w Prusinowie. 2012-12-27 13:05
dokument Zarządzenie Nr 570/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie bezpłatnego przekazania wielostanowiskowego profilaktyczno-wychowawczego programu komputerowego "Psychologia" Szkole Podstawowej w Górzycy. 2012-12-27 13:04
dokument Zarządzenie Nr 569/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie bezpłatnego przekazania wielostanowiskowego profilaktyczno-wychowawczego programu komputerowego "Psychologia" Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach. 2012-12-27 13:03
dokument Zarządzenie Nr 568/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie bezpłatnego przekazania wielostanowiskowego profilaktyczno-wychowawczego programu komputerowego "Psychologia" Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. 2012-12-27 13:03
dokument Zarządzenie Nr 567/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-12-27 13:00
dokument Zarządzenie Nr 565/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 246 o powierzchni 1585 m2 położoną w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-12-27 12:57
dokument Zarządzenie Nr 564/2012 z dn. 06 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 310/2008 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2008 r. dotyczącego udzielenia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych. 2012-12-27 12:53
dokument Zarządzenie Nr 563/2012 z dn. 06 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Demontaż, transport i utylizacje azbestu z terenu gminy Gryfice. 2012-12-27 12:50
dokument Zarządzenie Nr 562/2012 z dn. 06 listopada 2012 r. w sprawie powoładnia komisji dla wyboru ofert na: Realizację projektu skierowanego do dzieci oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 w Gryficach. 2012-12-27 12:39
dokument Zarządzenie Nr 561/2012 z dn. 06 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego. 2012-12-27 12:37
dokument Zarządzenie Nr 560/2012 z dn. 05 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2012. 2012-12-27 12:32
dokument Zarządzenie Nr 559/2012 z dn. 2 listopada 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazet ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości. 2012-12-27 12:24
dokument Zarządzenie Nr 558/2012 z dn. 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-12-27 12:23
dokument Zarządzenie Nr 557/2012 z dn.26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wyadtków na 2012 rok. 2012-12-27 12:19
dokument Zarządzenie Nr 556/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-12-27 12:18
dokument Zarządzenie Nr 555/2012 z dn. 23 października 2012 r. w sprawie bezpłatnego przekazania sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach Programu "IKONKA" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach. 2012-12-27 12:16
dokument Zarządzenie Nr 554/2012 z dn. 22 października 2012 r. w sprawie powoładnia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości. 2012-12-27 12:14
dokument Zarządzenie Nr 553/2012 z dn. 22 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości. 2012-12-27 12:13
dokument Zarządzenie Nr 552/2012 z dn. 19 października 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości RZĘSKOWO,ul. LEŚNA OSTOJA gmina Gryfice. 2012-12-27 12:11
dokument Zarządzenie Nr 551/2012 z dn. 19 października 2012 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. 2012-12-28 12:35
dokument Zarządzenie Nr 550/2012 z dn. 17 października 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 7 przy ul. JANA DĄBSKIEGO. 2012-12-27 11:46
dokument Zarządzenie Nr 549/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 161/2 o powierzchni 9.000 m2, położoną w obrębie geodezyjnym Rotnowo gmina Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-12-27 11:38
dokument Zarządzenie Nr 548/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 6/4 o powierzchni 104 m2, położoną w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-12-27 11:36
dokument Zarządzenie Nr 547/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 357/8 o powierzchni 18 m2, położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przy ul. Wojska Polskiego, przeznaczoną do nabycia w zasoby nieruchomości gminnych. 2012-12-27 11:26
dokument Zarządzenie Nr 546/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 122 o powierzchni 355 m2, położoną w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice przy ul. Trzygłowskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-12-27 11:24
dokument Zarządzenie Nr 545/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 48/6 o powierzchni 1.081 m2, położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przy ul. Kościuszki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-12-27 11:22
dokument Zarządzenie Nr 544/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 228/6 o powierzchni 5.352 m2, położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice (róg ul. Nowy Świat i ul. Kościuszki), przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-12-27 11:20
dokument Zarządzenie Nr 543/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 272 o powierzchni 2.034 m2, położoną w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice (róg ul. Jana Dąbskiego i ul. Klonowej), przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-12-27 11:18
dokument Zarządzenie Nr 542/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 298/2 o powierzchni 96 m2, położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2012-12-27 11:17
dokument Zarządzenie Nr 541/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 4 przy ul. Melchiora Wańkowicza. 2012-12-27 11:11
dokument Zarządzenie Nr 540/2012 z dn.10 października 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 4 przy ul. Cichej. 2012-12-27 11:10
dokument Zarządzenie Nr 539/2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-12-27 11:08
dokument Zarządzenie Nr 538/2012 z dn. 05 października 2012 r. w sprawie ustalenia kosztów dla przedszkola niepublicznego - Prywatne Przedszkole Językowe Cool Kids dotacji miesięcznej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. 2012-12-27 11:01
dokument Zarządzenie Nr 537/2012 z dn. 04 października 2012 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic. 2012-10-12 09:41
dokument Zarządzenie Nr 536/2012 z dn. 3 października 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości. 2012-10-12 09:37
dokument Zarządzenie Nr 535/2012 z dn. 1 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji zniszczonych i nieprzydatnych materiałów, sprzętu i wyposażenia. 2012-10-12 09:31
dokument Zarządzenie Nr 534/2012 z dn. 28 września 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-10-12 09:30
dokument Zarządzenie Nr 533/2012 z dn. 28 września 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-10-12 09:29
dokument Zarządzenie Nr 532/2012 z dn. 21 września 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rybokarty, gmina Gryfice. 2012-10-12 09:13
dokument Zarządzenie Nr 531/2012 z dn. 21 września 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb Nr 1 przy ul. Bursztynowej. 2012-10-12 09:00
dokument Zarządzenie Nr 530/2012 z dn. 18 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-10-12 08:57
dokument Zarządzenie Nr 529/2012 z dn. 18 września 2012 r. w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok i lata następne. 2012-10-12 08:47
dokument Zarządzenie Nr 528/2012 z dn. 17 września 2012 r. w sprawie likwidacji samochodu osobowego DAEWOO-FSO/FSO 2012-10-12 08:45
dokument Zarządzenie Nr 527/2012 z dn. 14.09.2012 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic. 2012-10-12 08:18
dokument Zarządzenie Nr 526/2012 z dn. 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-10-11 14:11
dokument Zarządzenie Nr 525/2012 z dn. 13 września 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Otok, gmina Gryfice. 2012-10-11 14:07
dokument Zarządzenie Nr 524/2012 z dn. 10 września 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/82 o pow. 856 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo. 2012-10-11 12:19
dokument Zarządzenie Nr 523/2012 z dn. 10.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących działki: Nr 597 przy ulicy Cichej, Dz. Nr 589 przy ul. Melchiora Wańkowicza oraz przy ul. Wesołej, w m. Gryfice. 2012-10-11 12:16
dokument Zarządzenie Nr 522/2012 z dn. 06 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 2012-10-11 12:13
dokument Zarządzenie Nr 521/2012 z dn. 03 września 2012 r. w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Gryfice. 2012-10-11 12:11
dokument Zarządzenie Nr 520/2012 z dn. 03 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-10-11 11:47
dokument Zarządzenie Nr 519/2012 z dn. 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-10-11 11:45
dokument Zarządzenie Nr 518/2012 z dn. 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r. 2012-10-11 11:43
dokument Zarządzenie Nr 517/2012 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb Nr 1 przy ul. Bursztynowej. 2012-10-11 11:22
dokument Zarządzenie Nr 516/2012 z dn. 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powoływania Komisji, do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2012-10-11 11:21
dokument Zarządzenie Nr 515/2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-10-11 11:08
dokument Zarządzenie Nr 514/2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej: lokal użytkowy położony w m. Górzyca wraz z udziałem określonym na 35,66% w częściach wspólnych budynków oraz w gruncie stanowiącym działkę Nr 178/5 o powierzchni 3.092 m2. 2012-10-11 11:06
dokument Zarządzenie Nr 513/2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 5 klatka B położonego w budynku nr 4 w Gryficach przy ul. Nowy Świat. 2012-10-11 11:05
dokument Zarządzenie Nr 512/2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza do sieci energetycznej w obrębie Rzęskowo i obrębie Gryfice 1, gmina Gryfice. 2012-10-11 11:04
dokument Zarządzenie Nr 511/2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przybiernów gmina Gryfice. 2012-10-11 11:02
dokument Zarządzenie Nr 510/2012 z dn. 20 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Pana Łukasza Uldynowicza - pracownika Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-10-11 10:59
dokument Zarządzenie Nr 509/2012 z dn. 20 sierpnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/91 o pow.860 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo. 2012-10-11 10:55
dokument Zarządzenie Nr 508/2012 z dn. 17 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia ważności listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na rok 2013. 2012-10-11 10:53
dokument Zarządzenie Nr 507/2012 z dn. 13 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rotnowo, gmina Gryfice. 2012-10-11 09:49
dokument Zarządzenie Nr 506/2012 z dn. 13 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo gmina Gryfice. 2012-10-11 09:46
dokument Zarządzenie Nr 505/2012 z dn. 07 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice. 2012-10-11 09:45
dokument Zarządzenie Nr 504/2012 z dn. 07 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach. 2012-10-11 09:42
dokument Zarządzenie Nr 503/2012 z dn. 07 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Realizację projektu dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie Gmina Gryfice pn.:Chcę być wykształciuchem. 2012-10-11 09:36
dokument Zarządzenie Nr 502/2012 z dn. 07 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dziadowo, Niedźwiedziska i Kukań ? Gmina Gryfice. 2012-10-11 09:35
dokument Zarządzenie Nr 501/2012 z dn. 07 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 2012-10-11 09:33
dokument Zarządzenie Nr 500/2012 z dn. 06 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-10-11 09:32
dokument Zarządzenie Nr 499/2012 z dn. 02 sierpnia 2012 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 466/2012 z dn. 04.07.2012 r. 2012-10-11 09:31
dokument Zarządzenie Nr 498/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach do zawierania umów z odbiorcami na dostawę wody w ramach nowowybudowanych urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Przybiernówko, Prusinowo, Otok, Zacisze, Borzyszewo, Zaleszczyce, Popiele, Raduń, Skalin, Dziadowo oraz do uczestniczenia w odbiorach wykonywanych zewnętrznych instalacji wodociągowych przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej. 2012-10-11 09:13
dokument Zarządzenie Nr 497/2012 z dn. 30 lipca 2012 r. w sprawie wdrożenia praktyki Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-10-11 09:09
dokument Zarządzenie Nr 496/2012 z dn. 30.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo gmina Gryfice. 2012-10-11 08:59
dokument Zarządzenie Nr 495/2012 z dn. 30.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb Nr 4 przy ul. Wybudowanie. 2012-10-11 08:58
dokument Zarządzenie Nr 494/2012 z dn. 30 lipca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 2012-10-11 08:55
dokument Zarządzenie Nr 493/2012 z dn. 30.07.2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-10-10 13:30
dokument Zarządzenie Nr 492/2012 z dn. 27.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-10-10 13:28
dokument Zarządzenie Nr 491/2012 z dn. 26.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jabłonowo, ul. Żytnia, gm. Gryfice. 2012-10-10 13:27
dokument Zarządzenie Nr 490/2012 z dn. 23.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Skowrony, obręb Rotnowo, gm. Gryfice. 2012-10-10 13:26
dokument Zarządzenie Nr 489/2012 z dn. 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budźecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-10-10 13:25
dokument Zarządzenie Nr 488/2012 z dn. 17 lipca 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 5 klatka A położonego w budynku nr 4 w Gryficach przy ul. Nowy Świat. 2012-10-10 13:23
dokument Zarządzenie Nr 487/2012 z dn. 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 391/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawczego nieruchomości stanowiących własności Gminy Gryfice. 2012-10-10 13:21
dokument Zarządzenie Nr 486/2012 z dn. 11.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Ogrodowej, ul. Szafirowej, ul. Wybudowania i ul. M. J. Piłsudskiego. 2012-08-10 15:09
dokument Zarządzenie Nr 485/2012 z dn. 11.07.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia zasasd i norm przydziału środków ochorny indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie. 2012-08-10 15:07
dokument Zarządzenie Nr 484/2012 z dn. 11.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-08-10 15:04
dokument Zarządzenie Nr 483/2012 z dn. 11.07.2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach sieci wodociągowej na działce nr 1/35 obręb Jabłonowo, gmina Gryfice. 2012-08-10 15:03
dokument Zarządzenie Nr 482/2012 z dn. 11.07.2012 r. w sprawie rezygnacji z pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 9 klatka B położonego w budynku nr 4 przy ul. Nowy Świat 4. 2012-08-10 15:01
dokument Zarządzenie Nr 481/2012 z dn. 09.07.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 284/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wykonywania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS - Sp. z o. o. w 2012 r. 2012-08-10 14:59
dokument Zarządzenie Nr 480/2012 z dn. 09.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jabłonowo, ul. Żytnia, gmina Gryfice. 2012-08-10 14:51
dokument Zarządzenie Nr 479/2012 z dn. 06.07.2012 r. w sprawie zmiany przewodniczącego komisji likwidacyjnej sprzętu i materiałów obrony cywilnej. 2012-08-10 14:06
dokument Zarządzenie Nr 478/2012 z dn. 06.07.2012 r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach przy ul. Fabrycznej. 2012-08-10 14:01
dokument Zarządzenie Nr 477/2012 z dn. 06.07.2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryficach. 2012-08-10 13:59
dokument Zarządzenie Nr 476/2012 z dn. 06.07.2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryficach. 2012-08-10 13:52
dokument Zarządzenie Nr 475/2012 z dn. 06.07.2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu z POKL Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. 2012-08-10 13:45
dokument Zarządzenie Nr 474/2012 z dn. 05.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-08-10 12:00
dokument Zarządzenie Nr 473/2012 z dn. 05.07.2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Prusinowie do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu z POKL Działanie 9.1.Poddziałanie 9.1.2. 2012-08-10 11:38
dokument Zarządzenie Nr 472/2012 z dn. 05.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo ul. Leśna Ostoja, gmina Gryfice. 2012-08-10 11:02
dokument Zarządzenie Nr 471/2012 z dn. 04.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb Nr 9 przy ul. Piastów. 2012-08-10 10:59
dokument Zarządzenie Nr 470/2012 z dn. 04.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb Nr 1 przy ul. Szmaragdowej. 2012-08-10 10:56
dokument Zarządzenie Nr 469/2012 z dn. 04.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb Nr 7 przy ul. 1-go Maja. 2012-08-10 10:54
dokument Zarządzenie Nr 468/2012 z dn. 04.07.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo, gmina Gryfice. 2012-08-10 10:49
dokument Zarządzenie Nr 467/2012 z dn. 04.07.2012 r. w sprawie przekazania w zarządzanie lokali mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, położonych w miejscowości Baszewice 1A, 1B, 1C. 2012-08-10 10:22
dokument Zarządzenie Nr 466/2012 z dn. 04.07.2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2012-08-10 10:13
dokument Zarządzenie Nr 465/2012 z dn. 04.07.2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2012-08-10 10:08
dokument Zarządzenie Nr 464/2012 z dn. 04.07.2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gryfic. 2012-08-10 10:06
dokument Zarządzenie Nr 463/2012 z dn. 02.07.2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Otok. 2012-08-10 10:02
dokument Zarządzenie Nr 462/2012 z dn. 29.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-08-10 09:58
dokument Zarządzenie Nr 461/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-08-10 09:55
dokument Zarządzenie Nr 460/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przybiernówko gmina Gryfice. 2012-08-09 15:25
dokument Zarządzenie Nr 459/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice w okresie 01.09.2012-31.08.2014. 2012-08-09 15:22
dokument Zarządzenie Nr 458/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-08-09 15:14
dokument Zarządzenie Nr 457/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-08-09 15:13
dokument Zarządzenie Nr 456/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-08-09 15:12
dokument Zarządzenie Nr 455/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-08-09 15:11
dokument Zarządzenie Nr 454/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-08-09 15:11
dokument Zarządzenie Nr 453/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-08-09 15:10
dokument Zarządzenie Nr 452/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-08-09 15:09
dokument Zarządzenie Nr 451/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-08-09 15:09
dokument Zarządzenie Nr 450/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. rolnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-08-09 15:01
dokument Zarządzenie Nr 449/2012 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-08-09 15:00
dokument Zarządzenie Nr 448/2012 z dn. 22.06.2012 r. w sprawie funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Gryficach. 2012-08-09 14:58
dokument Zarządzenie Nr 447/2012 z dn. 21.06.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Obsługę płatnych niestrzeżonych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na Placu Zwycięstwa w Gryficach. 2012-08-09 14:56
dokument Zarządzenie Nr 446/2012 z dn. 20.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-08-09 14:53
dokument Zarządzenie Nr 445/2012 z dn. 20.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej lokal nr 6, położonej w miejscowości Kołomąć 12 gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-08-09 10:40
dokument Zarządzenie Nr 444/2012 z dn. 20.06.2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach. 2012-08-09 10:35
dokument Zarządzenie Nr 443/2012 z dn. 20.06.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zielin, gmina Gryfice. 2012-08-09 10:31
dokument Zarządzenie Nr 442/2012 z dn. 20.06.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach obręb Nr 8 przy ul. Kamieńskiej. 2012-08-09 10:30
dokument Zarządzenie Nr 441/2012 z dn. 20.06.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brodniki, gmina Gryfice. 2012-08-09 10:27
dokument Zarządzenie Nr 440/2012 z dn. 19.06.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice w kwocie 7 000.000,00 zł. 2012-08-09 10:21
dokument Zarządzenie Nr 439/2012 z dn. 19.06.2012 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-08-09 10:15
dokument Zarządzenie Nr 438/2012 z dn. 19.06.2012 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-08-09 10:15
dokument Zarządzenie Nr 437/2012 z dn. 18.06.2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/100 pow. 863m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo. 2012-08-09 10:12
dokument Zarządzenie Nr 436/2012 z dn. 05.06.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Gryfice. 2012-08-09 10:10
dokument Zarządzenie Nr 435/2012 z dn. 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/28 o powierzchni 923 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-09 08:06
dokument Zarządzenie Nr 434/2012 z dn. 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/29 o powierzchni 1067 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-09 08:05
dokument Zarządzenie Nr 433/2012 z dn. 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/30 o powierzchni 1251 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-09 08:04
dokument Zarządzenie Nr 432/2012 z dn. 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/31 o powierzchni 1057 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-09 08:03
dokument Zarządzenie Nr 431/2012 z dn. 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/33 o powierzchni 1199 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-09 08:02
dokument Zarządzenie Nr 430/2012 z dn. 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/34 o powierzchni 1531 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-09 08:01
dokument Zarządzenie Nr 429/2012 z dn. 05.06.2012 r. w sprawie przygotowania propozycji likwidacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej. 2012-08-09 07:59
dokument Zarządzenie Nr 428/2012 z dn. 04.06.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 399/2012 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2012-08-09 07:56
dokument Zarządzenie Nr 427/2012 z dn. 31.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-08-08 14:25
dokument Zarządzenie Nr 426/2012 z dn. 31.05.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w miejscowości Borzyszewo gmina Gryfice. 2012-08-08 14:23
dokument Zarządzenie Ne 425/2012 z dn. 31.05.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Przybiernówko gmina Gryfice. 2012-08-08 14:22
dokument Zarządzenie Nr 424/2012 z dn. 29.05.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze sprzętu pływającego na terenie obiektu przystani kajakowej w Gryficach administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2012-08-08 14:06
dokument Zarządzenie Nr 423/2012 z dn. 29.05.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym. 2012-08-08 14:03
dokument Zarządzenie Nr 422/2012 z dn. 29.05.2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 589 o powierzchni 655 m2 położonej w obrębie Nr 4 miasta Gryfice przy ul. Melchiora Wańkowicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-08 14:01
dokument Zarządzenie Nr 421/2012 z dn. 29.05.2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 88/2 o powierzchni 1.637 m2 położonej w obrębie Nr 9 miasta Gryfice przy ul. Wesołej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-08 13:59
dokument Zarządzenie Nr 420/2012 z dn. 29.05.2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 597 o powierzchni 960 m2 położonej w obrębie Nr 4 miasta Gryfice przy ul. Cichej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-08 13:54
dokument Zarządzenie Nr 419/2012 z dn. 29.05.2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w obr. Górzyca gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału 35/66 w prawie własności gminy Gryfice, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 178/5 położoną w miejscowości Górzyca. 2012-08-08 13:39
dokument Zarządzenie Nr 418/2012 z dn. 28.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 2012-08-08 13:36
dokument Zarządzenie Nr 417/2012 z dn. 25.05.2012 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach do wydawania i podpisywania zaświadczeń oraz podpisywania protokołów granicznych i protokołów wznowienia granic. 2012-08-08 13:25
dokument Zarządzenie Nr 416/2012 z dn. 25.05.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Rozbudowę metodą zaprojektuj i wybuduj świetlicy wiejskiej w Stawnie. 2012-08-08 13:22
dokument Zarządzenie Nr 415/2012 z dn. 25.05.2012 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-08-08 13:20
dokument Zarządzenie Nr 414/2012 z dn. 25.05.2012 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. 2012-08-08 13:18
dokument Zarządzenie Nr 413/2012 z dn. 24.05.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-08-08 13:15
dokument Zarządzenie Nr 412/2012 z dn. 24.05.2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Justyny Wojdy - inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do podpisywania wszelkich spraw wynikających z zakresu czynności. 2012-08-08 12:02
dokument Zarządzenie Nr 411/2012 z dn. 24.05.2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Rajko - podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do podpisywania wszelkich spraw wynikających z zakresu czynności. 2012-08-08 12:00
dokument Zarządzenie Nr 410/2012 z dn. 24.05.2012 r. w sprawie upoważnienia do wydawania potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz przekształcenia ich na formę dokumentu elektornicznego. 2012-08-08 11:58
dokument Zarządzenie Nr 409/2012 z dn. 24 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do wydawania potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz przekształcenia ich na formę dokumentu elektornicznego. 2012-08-08 11:53
dokument Zarządzenie Nr 408/2012 z dn. 21.05.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-08-08 11:50
dokument Zarządzenie Nr 407/2012 z dn. 21.05.2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gryfice za 2011r. 2012-08-08 11:45
dokument Zarządzenie Nr 406/2012 z dn. 18.05.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb Nr 5 przy ul. WAŁOWEJ. 2012-08-08 11:41
dokument Zarządzenie Nr 405/2012 z dn. 18.05.2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu z POKL Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. 2012-08-08 11:40
dokument Zarządzenie Nr 404/2012 z dn. 18.05.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 247/1 o powierzchni 788 m2 położoną w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-08 11:39
dokument Zarządzenie Nr 403/2012 z dn. 16.05.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 327/2012 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Gryficach. 2012-08-08 10:44
dokument Zarządzenie Nr 402/2012 z dn. 14.05.2012 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2012-08-08 10:40
dokument Zarządzenie Nr 401/2012 z dn. 14.05.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ZIELIN gmina Gryfice. 2012-08-08 10:38
dokument Zarządzenie Nr 400/2012 z dn. 14.05.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji. 2012-08-08 10:36
dokument Zarządzenie Nr 399/2012 z dn. 14.05.2012 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2012-08-08 10:35
dokument Zarządzenie Nr 398/2012 z dn. 10.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-08-08 08:59
dokument Zarządzenie Nr 397/2012 z dn. 07.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej, Wybudowanie, M.J.Piłsudskiego. 2012-08-08 08:57
dokument Zarządzenie Nr 396/2012 z dn. 02.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfice. 2012-08-08 08:49
dokument Zarządzenie Nr 395/2012 z dn. 30.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-08-08 08:48
dokument Zarządzenie Nr 394/2012 z dn. 27.04.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfiach obręb Nr 4 przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego. 2012-08-08 08:45
dokument Zarządzenie Nr 393/2012 z dn. 27.04.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 6 przy ul. WIDOKOWEJ. 2012-08-08 08:17
dokument Zarządzenie Nr 392/2012 z dn. 26.04.2012 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Gryfice, nie jest organem prowadzącym. 2012-08-08 08:12
dokument Zarządzenie Nr 391/2012 z dn. 26.04.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfice. 2012-08-08 08:11
dokument Zarządzenie Nr 390/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 49, 19/24, 19/25, 19/26 o łącznej powierzchni 10.996 m2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice przy ul. Niechorskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-08-07 14:29
dokument Zarządzenie Nr 389/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 177/34 o powierzchni 255 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wałowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:26
dokument Zarządzenie Nr 388/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 357/5 o powierzchni 425 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:23
dokument Zarządzenie Nr 387/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 357/7 o powierzchni 473 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:22
dokument Zarządzenie Nr 386/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/23 o powierzchni 1181 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:19
dokument Zarządzenie Nr 385/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/24 o powierzchni 1236 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:17
dokument Zarządzenie Nr 384/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/25 o powierzchni 1246 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:13
dokument Zarządzenie Nr 383/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/26 o powierzchni 1364 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:12
dokument Zarządzenie Nr 382/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/27 o powierzchni 1432 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 381/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/28 o powierzchni 1436 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 13:59
dokument Zarządzenie Nr 380/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/29 o powierzchni 1633 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 13:58
dokument Zarządzenie Nr 379/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/30 o powierzchni 1556 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 13:55
dokument Zarządzenie Nr 378/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/31 o powierzchni 1181 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 13:54
dokument Zarządzenie Nr 377/2012 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/32 o powierzchni 663 m2 położoną w Gryficach przy ul. Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-08-07 14:20
dokument Zarządzenie Nr 376/2012 z dn. 24.04.2012 r. w sprawie zasad posługiwania się promocyjnym logo miasta Gryfice. 2012-08-07 13:42
dokument Zarządzenie Nr 375/2012 z dn. 24.04.2012 r. w sprawie zasad posługiwania się promocyjnym logiem 750 lecia Gryfic. 2012-08-07 13:40
dokument Zarządzenie Nr 374/2012 z dn. 23.04.2012 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfice na lata 2012-2014. 2012-12-28 12:07
dokument Zarządzenie Nr 373/2012 z dn. 20.04.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo, gmina Gryfice. 2012-08-07 13:34
dokument Zarządzenie Nr 372/2012 z dn. 17.04.2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Prusinowie do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu z POKL Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. 2012-08-07 13:32
dokument Zarządzenie Nr 371/2012 z dn. 17.04.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb Nr 6 przy ul. Widokowej. 2012-08-07 13:30
dokument Zarządzenie Nr 370/2012 z dn. 17 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach na rok szkolny 2012/2013. 2012-08-07 12:46
dokument Zarządzenie Nr 369/2012 z dn. 17 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach na rok szkolny 2012/2013. 2012-08-07 12:45
dokument Zarządzenie Nr 368/2012 z dn. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2012/2013. 2012-08-07 12:43
dokument Zarządzenie Nr 367/2012 z dn. 16.04.2012 r. w sprawie przeprowadzenia badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach. 2014-01-03 15:03
dokument Zarządzenie Nr 366/2012 z dn. 16.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-08-06 14:53
dokument Zarządzenie Nr 365/2012 z dn. 12.04.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zacisze, gmina Gryfice. 2012-08-06 14:52
dokument Zarządzenie Nr 364/2012 z dn. 10.04.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Zagospodarowanie zbiorników wodnych w m. Lubieszewo, Smolęcin i Prusinowo - Gmina Gryfice. 2012-08-06 14:50
dokument Zarządzenie Nr 363/2012 z dn. 10.04.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Zagospodarowania zbiorników wodnych w miejscowości Witno, Kukań i Otok - Gmina Gryfice. 2012-08-06 14:49
dokument Zarządzenie Nr 362/2012 z dn. 10.04.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Gminy Gryfice. 2012-08-06 14:45
dokument Zarządzenie Nr 361/2012 z dn. 10.04.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dziadowo, gmina Gryfice. 2012-08-06 14:42
dokument Zarządzenie Nr 360/2012 z dn. 05.04.2012 r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Sienkiewicza w Gryficach. 2012-08-06 14:39
dokument Zarządzenie Nr 359/2012 z dn. 04.04.2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Usługę cateringową podczas Archidiecezjalnych Dni Młodych w dniach 1-3 maja 2012 r. w Gryficach. 2012-08-06 14:36
dokument Zarządzenie Nr 358/2012 z dn. 04.04.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dziadowo, gmina Gryfice. 2012-08-06 14:27
dokument Zarządzenie Nr 357/2012 z dn. 04.04.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Otok, gmina Gryfice 2012-08-06 14:24
dokument Zarządzenie Nr 356/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-08-06 14:22
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-06-01 09:38
dokument Zarządzenie Nr 355/2012 z dn. 29 marca 2012 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 5 miasto Gryfice przy ul. Klasztornej. 2012-05-08 14:58
dokument Zarządzenie Nr 354/2012 z dn. 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu z POKL Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. . 2012-05-08 14:57
dokument Zarządzenie Nr 353/2012 z dn. 29 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Świadczenie stałej obsługi prawnej Gminy Gryfice w okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. 2012-05-08 14:55
dokument Zarządzenie Nr 352/2012 z dn. 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2011 r. 2012-05-08 14:54
dokument Zarządzenie Nr 351/2012 z dn. 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-05-08 14:52
dokument Zarządzenie Nr 350/2012 z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Prusinowie do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu z POKL Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. . 2012-05-08 14:49
dokument Zarządzenie Nr 349/2012 z dn. 23 marca 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. TURKUSOWEJ. 2012-04-24 09:38
dokument Zarządzenie Nr 348/2012 z dn. 21 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia przez Gminę Gryfice wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z tłocznią i wewnętrzna elektroenergetyczną linią zasilającą w Gryficach przy ul. Niechorskiej. 2012-04-24 09:36
dokument Zarządzenie Nr 347/2012 z dn. 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu z POKL Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2.. 2012-04-24 09:31
dokument Zarządzenie Nr 346/2012 z dn. 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice. 2012-04-24 09:29
dokument Zarządzenie Nr 345/2012 z dn. 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 18/9 o powierzchni 3.382 m2 położoną w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-04-24 09:26
dokument Zarządzenie Nr 344/2012 z dn. 20 marca 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 10. 2012-04-24 09:00
dokument Zarządzenie Nr 343/2012 z dn. 20 marca 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 10. 2012-04-24 08:53
dokument Zarządzenie Nr 342/2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb Nr 7. 2012-04-24 08:50
dokument Zarządzenie Nr 341/2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb Nr 2. 2012-04-24 08:47
dokument Zarządzenie Nr 340/2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-04-24 08:43
dokument Zarządzenie Nr 339/2012 z dn. 15 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących lokal użytkowy nr 1 położony w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 40 oraz udział do 1/2 części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 43 położonej w miejscowości Dziadowo gmina Gryfice. 2012-04-24 08:41
dokument Zarządzenie Nr 338/2012 z dn. 13 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice. 2012-04-24 08:37
dokument Zarządzenie Nr 337/2012 z dn. 12 marca 2012 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów. 2012-04-17 15:29
dokument Zarządzenie Nr 336/2012 z dn. 12 marca 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zacisze. 2012-04-17 15:27
dokument Zarządzenie Nr 335/2012 z dn. 12 marca 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb Nr 10 przy ul. FABRYCZNEJ. 2012-04-17 15:25
dokument Zarządzenie Nr 334/2012 z dn. 08 marca 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/65 o pow. 1.107 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo. 2012-04-17 15:23
dokument Zarządzenie Nr 333/2012 z dn. 08 marca 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki o numerze geodezyjnym 86/13 o pow. 1.607 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice przy ul. Starogrodzkiej. 2012-04-17 15:20
dokument Zarządzenie Nr 332/2012 z dn. 07.03.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, obręb Nr 4 przy ul. Łąkowej 2012-04-17 15:19
dokument Zarządzenie Nr 331/2012 z dn. 07 marca 2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27. 10. 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2012-04-17 15:13
dokument Zarządzenie Nr 330/2012 z dn. 07 marca 2012 r. upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia  postępowań w sprawach  z zakresu wspierania rodziny. 2012-04-17 15:12
dokument Zarządzenie Nr 329/2012 z dn. 05 marca 2012 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach upoważnienia  do prowadzenia  postępowań w sprawach  z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.  2012-04-17 15:09
dokument Zarządzenie Nr 328/2012 z dn. 5 marca 2012 r. wprowadzenia centralnych rejestrów umów, porozumień i zleceń w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-04-17 15:08
dokument Zarządzenie Nr 327/2012 z dn. 01 marca 2012 r. w sprawie funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Gryficach. 2012-04-17 15:02
dokument Zarządzenie Nr 326/2012 z dn. 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-04-17 14:36
dokument Zarządzenie Nr 325/2012 z dn. 24 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo ul. Topolowa, obr. Rzęskowo, gmina Gryfice. 2012-04-04 09:09
dokument Zarządzenie Nr 324/2012 z dn. 24 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo ul. Topolowa, obr. Rzęskowo, gmina Gryfice 2012-04-04 09:06
dokument Zarządzenie Nr 323/2011 z dn. 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo, ul. Rolna gmina Gryfice. 2012-04-04 09:05
dokument Zarządzenie Nr 322/2012 z dn. 23 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach w 2012 r. 2012-04-04 09:02
dokument Zarządzenie Nr 321/2012 z dn. 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Brylantowej. 2012-03-20 11:34
dokument Zarządzenie Nr 320/2012 z dn. 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb Nr 1, przy ul. Brylantowej. 2012-03-20 11:30
dokument Zarządzenie Nr 319/2012 z dn. 22 lutego 2012 r. w sprawie rozpoczęcia wdrażania procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-03-20 11:24
dokument Zarządzenie Nr 318/2012 z dn. 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i Zespołu Sterującego ds. Wewnętrznego Zapewnienia Jakości w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-03-20 11:22
dokument Zarządzenie Nr 317/2012 z dn. 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 2012-03-20 11:16
dokument Zarządzenie Nr 316/2012 z dn. 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Turkusowej. 2012-03-20 11:13
dokument Zarządzenie Nr 315/2012 z dn. 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BORZYSZEWO, obr. Borzyszewo, gmina Gryfice. 2012-03-20 11:07
dokument Zarządzenie Nr 314/2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 290/3 o powierzchni 1.153 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-20 11:04
dokument Zarządzenie Nr 313/2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 290/2 o powierzchni 1.174 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-20 11:02
dokument Zarządzenie Nr 312/2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 290/1 o powierzchni 1.204 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-20 10:49
dokument Zarządzenie Nr 311/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie usługi dostawy internetu do Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-03-20 10:43
dokument Zarządzenie Nr 310/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-03-20 10:41
dokument Zarządzenie Nr 309/2012 z dn. 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-03-20 10:31
dokument Zarządzenie Nr 308/2012 z dn. 08 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Gryfice. 2012-03-20 10:27
dokument Zarządzenie Nr 307/2012 z dn. 08 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb Nr 9 przy ul. Wesołej. 2012-03-20 10:25
dokument Zarządzenie Nr 306/2012 z dn. 07 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. 2012-03-20 10:21
dokument Zarządzenie Nr 305/2012 z dn. 07 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach. 2012-03-20 10:19
dokument Zarządzenie Nr 304/2012 z dn. 06 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości SIKORY, obr. SIKORY, gmina Gryfice. 2012-03-20 10:16
dokument Zarządzenie Nr 303/2012 z dn. 06 lutego 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb Nr 2. 2012-03-20 10:13
dokument Zarządzenie Nr 302/2012 z dn. 31 stycznia 2012 r. w sprawie konsultacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012. 2012-03-19 13:49
dokument Zarządzenie Nr 301/2012 z dn. 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2012 rok. 2012-03-19 13:44
dokument Zarządzenie Nr 300/2012 z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 22 o powierzchni 12.175m2 położoną w Gryficach przy ul. Niekładzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-03-19 13:43
dokument Zarządzenie Nr 299/2012 z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 352/1 powierzchni 207 m2 położoną w Gryficach przy ul. Słowiańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-03-19 13:39
dokument Zarządzenie Nr 298/2012 z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 353/2 powierzchni 243 m2 położoną w Gryficach przy ul. Słowiańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-03-19 13:33
dokument Zarządzenie Nr 297/2012 z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania biurka dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach. 2012-03-19 13:28
dokument Zarządzenie Nr 296/2012 z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2012 roku. 2012-03-19 13:26
dokument Zarządzenie Nr 295/2012 z dn. 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania niezbędnej dokumentacji celem przejęcia na majątek Gminy Gryfice ujęcia wody i oczyszczalni ścieków przy Osadzie Zdrój 1 w Gryficach od Nadleśnictwa Gryfice. 2012-03-19 13:23
dokument Zarządzenie Nr 294/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2012-03-19 13:20
dokument Zarządzenie Nr 293/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków ma 2012 rok. 2012-03-19 13:17
dokument Zarządzenie Nr 292/2012 z dn. 24 stycznia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości WILCZKOWO, obręb Wilczkowo, gmina Gryfice. 2012-03-19 13:12
dokument Zarządzenie Nr 291/2012 z dn. 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice. 2012-03-19 13:10
dokument Zarządzenie Nr 290/2012 z dn. 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2012 roku. 2012-03-19 13:05
dokument Zarządzenie Nr 289/2012 z dn. 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. 2012-03-19 13:03
dokument Zarządzenie Nr 288/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-03-19 12:33
dokument Zarządzenie Nr 287/2012 z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27. 10. 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2012-03-19 12:16
dokument Zarządzenie Nr 286/2012 z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie refundacji kosztów ZGK w Gryficach przy zatrudnianiu bezrobotnych w ramach robót publicznych. 2012-03-19 12:14
dokument Zarządzenie Nr 285/2012 z dn. 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. 2012-03-19 12:04
dokument Zarządzenie Nr 284/2012 z dn. 16 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS - spółka z o.o. w 2012 roku. 2012-03-19 12:03
dokument Zarządzenie Nr 283/2012 z dn. 16 stycznia 2012 r. w sprawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 2012-03-19 11:59
dokument Zarządzenie Nr 282/2012 z dn. 13 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 rok. 2012-03-19 11:56
dokument Zarządzenie Nr 281/2012 z dn. 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę Nr 74/10 o powierzchni 75 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2012-03-19 11:49
dokument Zarządzenie Nr 280/2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 7 przy ul. LIPOWEJ. 2012-03-19 11:47
dokument Zarządzenie Nr 279/2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości OSADA ZDRÓJ, obręb Brodniki, Gmina Gryfice. 2012-03-19 11:45
dokument Zarządzenie Nr 278/2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 113/3 o powierzchni 0,0489ha położonej w obr. Jasiel gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 113/2. 2012-03-19 11:41
dokument Zarządzenie Nr 277/2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w obr. Dziadowo gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału 4/8 w prawie właśności Gminy Gryfice, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 43 położoną w miejscowości Dziadowo. 2012-03-19 11:28
dokument Zarządzenie Nr 276/2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. 2012-03-19 11:21
dokument Zarządzenie Nr 275/2011 z dn. 09 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury w Gryficach 24 zestawów komputerowych marki DELL oraz 3 drukarek HP LaserJet PRO CP1525n z przeznaczeniem do świetlic wiejskich w Przybiernówku, Rzęskowie i Świeszewie. 2012-03-19 11:17
dokument Zarządzenie Nr 274/2011 z dn. 09 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy nr 1, położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 40 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-19 11:13
dokument Zarządzenie Nr 273/2012 z dn. 09 stycznia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BORZYSZEWO, ul. Graniczna, Gmina Gryfice. 2012-03-19 11:12
dokument Zarządzenie Nr 272/2012 z dn. 09 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. 2012-03-19 10:53
dokument Zarządzenie Nr 271/2012 z dn. 05 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury w Gryficach 24 sztuk biurek komputerowych z przeznaczeniem do świetlic wiejskich w Przybiernówku, Rzęskowie i Świeszewie. 2012-03-19 10:51
dokument Zarządzenie Nr 270/2012 z dn. 05 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2012-03-19 10:38