Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu - zbycie samochodu pożarniczego marki Żuk oraz samochodu osobowego.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW

URZĄD MIEJSKI w GRYFICACH

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO i SAMOCHODU POŻARNICZEGO

 1. Nazwa i siedziba jednostki.

Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

tel. (91) 38 53 200, fax.(91) 38 53 207

e-mail: urzad@gryfice.eu

 1. Przedmiot sprzedaży.

a) Marka, typ, model - samochód osobowy DAEWOO-FSO/FSO, - wersja SX, Nubira 1.6 Kat.

Nr rejestracyjny - SMK 2000, rok produkcji - 1999.

b) Marka, typ, model - samochód specjalny pożarniczy b/wyposażenia FS Lublin - Żuk A15 2.5t

Nr rejestracyjny - SZD 678H, rok produkcji - 1971.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazdy:

a) Samochód Nubira - można oglądać w dniu 16 maja 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00 na parkingu - podwórko Urzędu .

b) Samochód Żuk można oglądać codziennie w godzinach popołudniowych w m. Rotnowo Nr 15

 1. Miejsce i termin prztargu.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, sala 102, w dniu 22 maja 2012 r. o godz. 11.00.

 1. Biorący udział w aukcji są zobowiązany do wniesienia wadium za każdy pojazd z osobna w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł) na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013 w terminie do dnia 21 maja 2012 r.(włącznie) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 2. Cena wywoławcza sprzedaży (netto) wynosi

a) pojazdu Nubira - 1300,00 ( słownie : jeden tysiąc trzysta zł. zł.) . Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23 %. Minimalna kwota postąpienia wynosi 13,00 zł(słownie: trzynaście zł. )

b) pojazdu Żuk - 1000,00 zł. ( jeden tysiąc zł.) Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23 %. Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł(słownie: dziesięć zł. )

 1. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu licytacji.

 2. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny zakupu.

 3. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

 1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik aukcji, który ją wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia podpisania umowy.

 3. Ustala się termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 4. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Gryfice, 2012.05.07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 08-05-2012 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 08-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2012 11:49