Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2012 r. 2012-10-17 13:56
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2012-2020 2012-10-17 13:55
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Straży Granicznej w Rewalu 2012-10-17 13:53
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym. 2012-10-17 13:59
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej 2012-10-17 13:52
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrebie geodezyjnym 257/36 stanowiącej własność Gminy Gryfice na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 371 2012-10-17 13:50
dokument Projekt uchwały w spr. określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości gruntowych niemieszkalnych na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub czas nieoznaczony 2012-10-17 13:48
dokument Projekt uchwały w spr. podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-17 13:46
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XVI/229/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności ziwerząt domowych w gminie Gryfice na rok 2013 2012-10-17 13:44
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 2012-10-17 13:33
dokument Projekt uchwały w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/279/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic 2012-10-17 14:02