Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2012 r. 2012-11-20 08:45
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2012-2020 2012-11-19 09:13
dokument Projekt uchwały w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r. 2012-11-19 09:11
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-11-19 09:09
dokument Projekt uchwały w spr. ustanowienia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 2012-11-19 09:07
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. 2012-11-19 09:01
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Gryfice 2012-11-19 08:59
dokument Projekt uchwały w spr. Regulaminu Straży Miejskiej w Gryficach 2012-11-16 14:41
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXV/317/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie gminy Gryfice przez osoby prawne i fizyczne 2012-11-16 14:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-11-16 14:36
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 279/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2012-11-16 14:27
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 426 położonej w Świeszewie gmina Gryfice, służebnością gruntową 2012-11-16 14:09
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 515/14 położonej w Gryficach, w obrębie geodezyjnym nr 4 służebnością gruntową 2012-11-16 14:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie z roszczeniem do podmiotu, który wzniósł budynek na gruncie stanowiącym działkę nr 263/2 położoną w obrębie 7 miasta Gryfice we współwłasności Gminy Gryfice o nabycie przez niego tego gruntu od Gminy Gryfice za wynagrodzeniem 2012-11-16 14:03
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 62/33 stanowiącej własność Gminy Gryfice na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 62/21 2012-11-19 09:20
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzed lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks.St. Ruta 11a w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2012-11-16 14:17
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks.St. Ruta 18 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2012-11-19 11:46
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Niekładziu nr 11 gmina Gryfice w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2012-11-16 12:08
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 77/10 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 253 2012-11-16 12:06