Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-12-13 08:20
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice 2012-12-11 13:02
dokument Projekt uchwały w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 13:01
dokument Projekt uchwały w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2012-12-11 12:57
dokument Projekt uchwały w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-12-11 12:55
dokument Projekt uchwały w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 12:52
dokument Projekt uchwały w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2012-12-11 12:40
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gryfice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gryfice 2012-12-11 12:38
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej w Gryficach o numerze geodezyjnym 213/2 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 202/2 2012-12-11 12:35
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w Gryficach o numerze geodezyjnym 153/3 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 153/1 2012-12-11 12:29
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach 2012-12-11 12:25
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 335/4 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 371 2012-12-11 12:23
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Kamieńskiej w Gryficach 2012-12-11 12:20
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym 2012-12-11 12:18
dokument Projekt uchwały w spr. wystąpienia ze stowarzyszenia, w którym Gmina Gryfice jest członkiem 2012-12-11 12:16
dokument Projekt uchwały w spr. umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gryficach 2012-12-11 12:15