Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2013-2020 2013-02-15 09:27
dokument Projekt uchwały nw spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-02-15 08:27
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej 2013-02-15 08:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia woli przystąpienia przez Gmine Gryfice do projektu pod nazwą: "MEW@plus - Morze Cyfrowych Kompetencji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwedziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion. 2013-02-15 08:18
dokument Projekt uchwały w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-02-14 09:44
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2013 r. 2013-02-14 09:28
dokument Projekt uchwały w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-02-14 09:24
dokument Projekt uchwały w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszcxaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-14 09:20
dokument Projekt uchwały w spr.zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXVII/345/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gryfice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gryfice 2013-02-13 14:26
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 2013-02-13 13:31
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2013-02-12 14:20
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfice 2013-02-12 14:12
dokument Projekt uchwały w spr. podziału Gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia nich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-02-06 09:01