Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe o podanie ceny Relacji obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013.r w Internecie.


Gryfice, 13.02.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miejski w Gryficach zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny Relacji obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013.r w Internecie.

  1. Zamawiający:

Urząd Miejski

Plac Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

NIP 857-02-10-709[Author ID1: at Tue Mar 10 13:26:00 2009 ]


2. Przedmiot zamówienia:

Relacja Video, na żywo z obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w Internecie, /obsługa techniczna, oraz operatorska/, publikacja na stornie internetowej zleceniobiorcy na żywo, jak również dostępność materiału video przez 2 tygodnie, oraz udostępnienie linku zleceniodawcy aby mógł, go zamieścić na stronie internetowej gminy Gryfice w roku 2013 r.

3. Cel wyceny:
Wybór zleceniobiorcy do realizacji relacji


4. Termin realizacji:
Wymagany: marzec -grudzień 2013 r..

5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym

6. Kryterium wyboru oferty:
cena - 100%


7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, w terminie do dnia 20.02.2013 r. godz.1530, w pok. 103, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „OBŁSUGA VIDEO RELACJI SESJI RADY MIEJSKIEJ.

8. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Przemysław KUBALICA,, tel. /091/ 38 53 213, e-mail; promocja@urzad.gryfice.eu

9.SPOSÓB ROSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA

a/ Komisja powołana przez Burmistrza Gryfic w dniu 22 lutego 2013r. o godz.10,00, podstawą rozstrzygnięcia jest cena 100%.

b/ Komisja może nie wyłonić zleceniobiorcy, jeżeli kwota będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie

c/ informacja o rozstrzygnięciu zapytania i wyborze podmiotu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gryficach www.gryfice.eu i w sposób zwyczajowo przyjęty

Załączniki:
1. Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1.

miejscowość i data

0x08 graphic

FORMULARZ OFERTOWY

  1. Zamawiający:
    Urząd Miejski Gryfie, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 GRYFICE

  1. Oferent

(proszę wpisać dane - nazwa oferenta, adres, tel. i faks, NIP - lub):

Nazwa:

Adres:

Tel.:

E-mail:

NIP:

  1. Wycena zamówienia:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13 lutego 2013 r.. w sprawie podania ceny transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach, zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie, zgodnie
z warunkami podanymi w punkcie „Przedmiot zamówienia” w następującej cenie ……………………… zł Brutto płatne miesięcznie w wysokości …………………………… zł brutto

Termin realizacji zamówienia: marzec - grudzień 2013 r.

miejscowość i data

………………………………………………

podpis

Dane adresowe

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 13-02-2013 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2013 14:22