Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2013-2020 2013-03-26 10:42
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-03-21 15:02
dokument Projekt uchwały w spr. wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 1131/12 oraz upoważnienia Przewodniczącego do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryficach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie 2013-03-21 11:34
dokument Projekt uchwały w spr. darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 152 położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2013-03-21 11:18
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-03-21 11:09
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/361/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w l. 2009-2013 2013-03-21 11:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym numer 6 miasta Gryfice 2013-03-19 13:45
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 2013-03-19 13:42
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XVI/226/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 246 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 103 2013-03-19 13:37
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową stanowiącą część działki o num erze geodezyjnym 82 położonej w obrębie Stawno na okres 20 lat w drodze przetargu nieograniczonego 2013-03-19 13:33
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrebnej własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym położonym w Świeszewie nr 49 na działce o numerze ewidencyjnym 294, stanowiącej współwłasność Gminy Gryfice w udziale 1/2 części i osób fizycznych w udziale 1/2 części 2013-03-19 11:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych zabudowanym nieruchomości gruntowych, polozonych w Gryficach przy ul. Kościuszki 19 i ul. 3 Maja 4 2013-03-19 11:32
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2013-03-19 11:30
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociagów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice 2013-03-19 11:28
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2013-03-19 11:26
dokument Projekt uchwały w spr. programu przeciwdziałania bezdomności zwierzat domowych w Gminie Gryfice na rok 2013. 2013-03-19 11:24
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2013-03-19 11:22