Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2013 r. 2013-05-20 09:11
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2013-2020 2013-05-20 09:10
dokument Projekt uchwały w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2013-05-20 09:12
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Straży Granicznej w Rewalu 2013-05-20 09:07
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2013-05-20 08:58
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/330/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-05-20 08:57
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 186 polożonej w oibrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice w drodze przetargu ograniczonego 2013-05-20 08:54
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Smolęcin 2013-05-20 08:52
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-05-20 08:50
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-05-20 08:47
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Gryfice, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, polozonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice 2013-05-20 08:45
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-05-20 08:43