Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. 2013-06-24 14:18
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfice 2013-06-24 14:16
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gryfice na lata 2013-2015 2013-06-24 12:54
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-06-24 12:52
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wyosokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-06-24 12:42
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garazu w trybie bezprzetargowym położonego w Ościęcinie 2013-06-24 12:40
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2013-06-24 12:11
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-06-24 12:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na 10 lat 2013-06-24 12:02
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 51/7, obręb geodezyjny nr 5 m. Gryfice z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat 2013-06-24 11:59
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym dzierżawcą 2013-06-24 11:57
dokument Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Gryfice na 2013 r. 2013-06-24 11:54
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2013-2020 2013-06-24 11:52
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. 2013-06-24 11:50