Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XIV/177/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w spr. uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodziezy 2014-03-24 10:14
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gryfice na lata 2014-2015 2014-03-24 10:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-03-20 15:04
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na lata 2014-2016 2014-03-20 15:01
dokument Projekt uchwały w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 2014-03-20 14:59
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-03-20 14:57
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Gryfice na lata 2014-2016 2014-03-20 14:55
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z O.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice 2014-03-20 14:52
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Kominalnej w likwidacji 2014-03-20 14:47
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2014-03-20 14:41
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 2014-03-20 14:32
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały o podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów 2014-03-24 10:22
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Gryfice w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej 2014-03-24 10:24
dokument Projekt uchwały w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Gryfice 2014-03-24 09:41
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nowego statutu samorzadowej instytucji kultury - Gryfickiemu Domowi Kultury 2014-03-20 14:20
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. terminu częstotliwoisci i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-03-20 14:17
dokument Projekt uchwały w spr. rozpoznania wezwania Burmistrza Gryfic z dnia 7 lutego 2014 r. do usuniecia naruszenia prawa uchwałą nr XLII/513/2014 z dnia 23 grudnia 2013 r. w spr. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budzetową 2014-03-20 13:59