Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IX/66/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. Daniel Igielski 2003-10-29 12:52:58
Uchwala Rady Miejskiej Nr VIII/56/2003 w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso Daniel Igielski 2003-10-29 12:50:37
Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok oraz załącznika Nr 9 - Wykaz wieloletnich inwestycji w latach 2002 - 2005 do uchwały Rady Miejskiej w Gry Daniel Igielski 2003-10-29 12:49:17
Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. Daniel Igielski 2003-10-29 12:47:20
Uchwała Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie przyznania Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedlowych zwrotu kosztów przejazdu i wysokości diety. Daniel Igielski 2003-10-29 12:46:29
Uchwała Nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie przyznania Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedlowych zwrotu kosztów za używanie telefonu w sprawach związanych z pełnieniem obowiązków spo Daniel Igielski 2003-10-29 12:45:44
Uchwała Nr VI/51/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Daniel Igielski 2003-10-29 12:44:41
Uchwała Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmian w planach finanowych zakładów budżetowych Daniel Igielski 2003-10-29 12:43:55
Uchwala Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. Daniel Igielski 2003-10-29 12:31:40
Uchwała Nr IV/21/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego. - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-10-29 11:56:04
Sesja VI Daniel Igielski 2003-10-29 11:55:41
Małgorzata Krawczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusinowie - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-10-28 15:58:10
Edward Ślęzak - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gryficach - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-10-28 15:48:00
Instrukcja obsługi - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-10-28 15:40:39
Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu -realizacja prac związanych z wykonaniem budynku 48-rodzinnego przy ulicy Kamieńskiej w Gryficach Daniel Igielski 2003-10-22 10:25:52
Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu -realizacja prac związanych z wykonaniem budynku 48-rodzinnego przy ulicy Kamieńskiej w Gryficach - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-10-22 10:25:01
PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 110 DO GRUNTÓW ROLNYCH W PRZYBIERNÓWKU GMINA GRYFICE Daniel Igielski 2003-10-10 14:37:22
PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 110 DO GRUNTÓW ROLNYCH W PRZYBIERNÓWKU GMINA GRYFICE - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-10-10 14:35:46
Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Trzygłowie i Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Daniel Igielski 2003-10-08 09:32:11
Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu - realizacja prac związanych z wykonaniem budynku 48-rodzinnego przy ulicy Kamieńskiej w Gryficach. Daniel Igielski 2003-10-07 15:15:05
Przetarg USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie terenu położonego w GRYFICACH przy ulicy Armii Krajowej w działce numer 50/43 Daniel Igielski 2003-10-02 09:56:49
Październik 2003 r. Daniel Igielski 2003-10-02 09:56:07
Uchwała Nr XXX/390/2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice Daniel Igielski 2003-09-22 14:42:52
Uchwała Nr XXXIV/420/2002 r. w sprawie zmiany uchwał dotyczących określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice Daniel Igielski 2003-09-22 14:41:33
Uchwała Nr IV/32/2003 r. w sprawie wieloletniego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Tenisowej w drodze przetargu nieograniczonego. Daniel Igielski 2003-09-22 14:40:12
Uchwała Nr IV/31/2003 r. w sprawie wieloletniego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 52 w drodze przetargu Daniel Igielski 2003-09-22 14:38:55
Sesja IV Daniel Igielski 2003-09-22 14:38:16
Uchwała Nr VIII/62/2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice obejmującej teren działek - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:37:31
Uchwała Nr VIII/63/2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:36:19
Sesja VIII - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:35:48
Uchwała Nr VIII/64/2003r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:35:13
Sesja VII - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:34:51
Uchwała Nr III/15/2002r. w sprawie przyjęcia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice" Daniel Igielski 2003-09-22 14:34:18
Uchwałą Nr V/44/2003r. - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:33:14
Uchwałą Nr XXXVI/437/2002r w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu Daniel Igielski 2003-09-22 14:31:46
Uchwałą Nr XXXIII/409/2002r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu Daniel Igielski 2003-09-22 14:30:46
Sesja XXXIII Daniel Igielski 2003-09-22 14:30:22
Uchwałą Nr XXX/386/2002 r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu Daniel Igielski 2003-09-22 14:29:47
Sesja XXX Daniel Igielski 2003-09-22 14:29:16
Uchwałą Nr V/45/2003r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej Daniel Igielski 2003-09-22 14:28:50