Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 62/XIX/2003 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2003 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 16:31:23
ZARZĄDZENIE NR 61/XIX/2003 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2003 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 16:13:16
ZARZĄDZENIE NR 60/XIX/2003 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 16:05:40
ZARZĄDZENIE NR 59/XIX/2003 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 16:04:34
ZARZĄDZENIE NR 58/XIX/2003 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzygłowie. - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 16:01:57
ZARZĄDZENIE NR 57/2003 w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 16:00:09
Komisja Rolnictwa i Lesnictwa, Gospodarki Żywnościowej oraz Ochrony Środowiska - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 13:44:00
Komisja Samorządu, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 13:40:25
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 13:36:04
ZARZĄDZENIE NR 54/XVIII/2003 w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok. - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 13:32:59
- dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 13:31:25
- dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 13:22:47
ZARZĄDZENIE Nr 53/XVIII/2003 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu użytkowego nr 1U położonego w Gryficach przy ulicy Ks. St. Ruta 5 oraz powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży tej nieruch - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 12:51:54
ZARZĄDZENIE NR 50 / XVII / 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 12:49:02
Z A R Z Ą D Z E N I E N R / 49 / XVII/ 2003 w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na udzielenie kredytu dla Urzędu Miejskiego w Gryficach. - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 12:33:02
Rada Miejska - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-03 11:18:59
Karina Markowska 2003-07-03 11:06:00
Przewodniczący Rady Miejskiej Karina Markowska 2003-07-03 11:01:23
Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Gryficach (IV kadencja: 2002 - 2006) Karina Markowska 2003-07-03 09:05:13
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Karina Markowska 2003-07-02 10:46:29
- dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-02 10:02:19
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-02 10:01:57
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 17:15:10
WNIOSEK o wydanie wypisu/wyrysu o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta/gminy Gryfice - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 17:14:16
UCHWAŁA Nr VIII/62/2003 - w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice obejmującej teren działek nr 7 i 43 położonych przy ul. Kamieńskiej w Gryficach Karina Markowska 2003-07-01 16:48:17
UCHWAŁA NR VIII/63/2003 - w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Karina Markowska 2003-07-01 15:34:04
UCHWAŁA NR VIII/64/2003 - w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Karina Markowska 2003-07-01 15:32:19
UCHWAŁA NR III/15/2002 - w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice” - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 15:30:25
UCHWAŁA NR V/44/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice Karina Markowska 2003-07-01 15:28:27
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 14:31:43
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 14:25:05
- dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 12:07:36
ZARZĄDZENIE NR 50 /XVII/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 12:04:27
- dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 10:36:27
- dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 10:07:34
- dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 09:59:07
Przedszkole nr 2 w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 09:53:50
Przedszkole nr 1 w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 09:53:21
Gryficki Dom Kultury Karina Markowska 2003-07-01 09:48:53
Gryficki Dom Kultury Karina Markowska 2003-07-01 09:48:02