Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o zasadach funkcjonowania Gryfickiego TBS Sp. z o.o.


INFORMACJA

o zasadach funkcjonowania Gryfickiego TBS - spółka z o.o.

oraz

warunkach jakie powinna spełniać osoba

ubiegająca się o najem mieszkania z zasobu Towarzystwa.

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką Gminy Gryfice.

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 4.029.000,00 (słownie: cztery miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy ) złotych.

Gryfickie TBS - spółka z o.o. zostało powołane przez Radę Miejską w Gryficach w 1999 roku jako podmiot gospodarczy, którego podstawowym zadaniem jest organizowanie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań na wynajem.

Towarzystwo jest realizatorem na terenie gminy polityki mieszkaniowej w zakresie budownictwa czynszowego.

Gryfickie TBS - spółka z o.o. wybudowało i przekazało w użytkowanie:

 • w maju 2005 roku, 1-szy budynek (24 mieszkania) przy ul.Kamieńskiej 11 (kl.C i D),

 • w lipcu 2005 roku, 2-gi budynek (3 mieszkania) przy Pl.Zwycięstwa 7 (współwłasność).

 1. PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1995r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 98 z 2000r poz.1070 z późniejszymi zmianami ).

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek z środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali, budynków finansowanych przy udziale tych środków

( Dz.U. Nr 86 poz.803).

 1. GŁÓWNY ZAKRES DZIAŁANIA:

Towarzystwo może realizować wiele zadań ale głównym jego zadaniem jest organizowanie

i prowadzenie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem dla rodzin,

które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych przez budowę lub

kupno własnego mieszkania.

 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI:

  1. 30% kosztów zadania inwestycyjnego to środki własne Towarzystwa pochodzące głównie z wniesienia do kapitału zakładowego spółki przez właściciela Gminę Gryfice - aportu w postaci działki budowlanej przy ul.Trzygłowskiej i dofinansowanie przedsięwzięcia w początkowym etapie realizacji oraz środki finansowe pochodzące z ewentualnej partycypacji osób prawnych i fizycznych zainteresowanych uzyskaniem mieszkań w najem (art.29A ustawy).

  1. Do 70% kosztów inwestycji to kredyt preferencyjny (0,5 stopy redyskonta weksli w NBP - obecnie 3,5%) z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, okres spłaty wynosi 30 lat.

 1. KRYTERIA DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O MIESZKANIA W ZASOBACH GRYFICKIEGO TBS Sp. z o.o.:

Towarzystwo może wynająć mieszkanie każdemu ubiegającemu się, jeżeli:

  1. W dniu objęcia mieszkania nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Gryfice.

  2. Ma źródło utrzymania, a miesięczny dochód gospodarstwa domowego ubiegającego się, w zależności od liczby osób, mieści się między wartością minimalną a maksymalną podaną w tabeli:

Liczba osób
w gospodarstwie

domowym

Wymagany dochód gospodarstwa domowego w przedziale

Minimalny

Maksymalny

1

843,87

3.399,30

2

900,13

5.098,95

3

1.350,19

6.232,05

4

1.800,26

7.365,16

5

2.250,32

8.498,26

6

2.700,38

9.631,36

UWAGA: Za dochód przyjmuje się wszelkie dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego pomniejszone o koszty ich uzyskania i ubezpieczenia społeczne (dochód brutto).

 1. KATEGORIE I MINIMALNE POWIERZCHNIE UŻYTKOWE MIESZKAŃ.

Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań wg wymogów ustawowych oddawanych w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób i powierzchnie użytkowe mieszkań zaprojektowanego budynku do realizacji przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach.

Kategoria Mieszkania

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Minimalna Powierzchnia użytkowa,jaką powinno posiadać mieszkanie( m2)

Powierzchnia użytkowa zaprojektowanych mieszkań przy ul.Trzygłowskiej (m2)

1

2

3

4

(M-2) 1P

1

25

(M-2) 1P

2

32

35,55

(M-3) 2Pm

3

44

(M-3) 2Pd

4

52

52,63

(M-4) 3 Pm

5

63

68,82

(M-4) 3 Pd

6 i więcej

69

UWAGA:

 1. Mieszkania muszą spełniać określone wymagania techniczne ograniczające zużycie energii cieplnej na ogrzanie mieszkania i dostawę ciepłej wody.

 2. Lokale przekazywane najemcy będą posiadać podstawowe wyposażenie WC, kuchni (zlewozmywak, kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem).

 3. Dla każdego mieszkania jest w budynku przewidziane pomieszczenie gospodarcze (piwnica).

 1. KAUCJA :

Warunkiem podpisania umowy najmu jest wpłacenie przez najemcę kaucji.

Orientacyjna wysokość kaucji (wstępne obliczenie z dnia 10 sierpnia 2005r. wg stawki odtworzeniowej budynków w woj. Zachodniopomorskim wynoszącym 2.350,00 zł. za 1 m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 25-01-2006 16:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Stawicki 13-03-2014 15:12