Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Wykonanie usługi konserwacji 884 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice - KATALOG -
Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2020-01-09 15:07
Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2020-01-09 15:07
Dostawa kopertownicy Hefter SI 3350 Basic wraz z dedykowanym pokrowcem antypyłkowym, stolikiem i szkoleniem w siedzibie Zamawiającego - KATALOG -
Powiadomieni o wyborze oferty na ?BUDOWĘ POCHYLNI DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH,KOMUNIKACJI DACHOWEJ I OBUDOWY GRZEJNIKÓW ? Szkoła Podstawowa w GÓRZYCY gmina GRYFICE? 2019-11-28 10:45
Dostawa serwera dla UM w Gryficach - KATALOG -
Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach, polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych - KATALOG -
Remont pokrycia dachowego budynków przy ul. Gdyńskiej 7 i 17 w Gryficach - KATALOG -
BUDOWA POCHYLNI DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH,KOMUNIKACJI DACHOWEJ I OBUDOWY GRZEJNIKÓW ? Szkoła Podstawowa w GÓRZYCY gmina GRYFICE - KATALOG -
BUDOWA POCHYLNI DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOMUNIKACJI , DACHOWEJ I OBUDOWY GRZEJNIKÓW w GÓRZYCY gm. GRYFICE 2019-11-07 14:04
Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach, polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych - KATALOG -
BUDOWA POCHYLNI DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOMUNIKACJI , DACHOWEJ I OBUDOWY GRZEJNIKÓW w GÓRZYCY gm. GRYFICE - KATALOG -
Strefa sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice 2019-10-30 14:30
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Unieważnienie postępowania na Strefę sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. 2019-10-18 13:13
Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi w zakresie regeneracji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-11-29 08:59
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gryfice przy ul. Zdrojowej i 3 Maja - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem hybrydowej lampy solarnej ulicznej w m. Prusinowo (dz. nr 31/12), Gmina Gryfice - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych w m. Borzęcin i m. Lubin, Gmina Gryfice - KATALOG -
Remont pokrycia dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Rybokarty (dz. nr 94/2 obr. Rybokarty) II - KATALOG -
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Prusinowie 12 (działki o numerach ewid. 23/2 i 31/21 obr. ewid. Prusinowo, jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski) - KATALOG -
Zapytanie ofertowe na Strefa sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. 2019-10-04 14:55
Unieważnienie postępowania na Strefę sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. 2019-10-04 14:53
Unieważnienie postępowania na "Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice" 2019-10-03 11:58
Demontarz, transport i utylizacja azbestu z terenu Gminy Gryfice - 2019 - KATALOG -
Remont pokrycia dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Rybokarty (dz. nr 94/2 obr. Rybokarty) - KATALOG -
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie - KATALOG -
Strefa sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. 2019-09-24 15:15
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice 2019-09-23 09:08
Roboty tynkarskie, malarskie i inne roboty ogólnobudowlane w budynku świetlicy wiejskiej w m. Górzyca 6 gm. Gryfice - KATALOG -
Dostawa sprzętu komputerowego do obsługi stanowisk monitoringu wizyjnego - KATALOG -
Dostawa sprzętu FortiAP wraz z instalacją i konfiguracją - KATALOG -
Rozbudowa wewnętrznej instalacji c. o. o dodatkowe grzejniki w lokalach mieszkalnych nr 18 i 20 przy ul. Piłsudskiego 33A w Gryficach (II) - KATALOG -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice - dokument stracił ważność 2019-08-05 13:12
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach - KATALOG -
Projekt wykonawczy przebudowy istniejących piłkochwytów oraz roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na ogrodzenie panelowe 2D SPORT lub o właściwościach równoważnych, na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach, znajdującym się na działce nr 232 obr. ewid. Gryfice-7 jedn. ewid. Gryfice - miasto - KATALOG -
Rozbudowa wewnętrznej instalacji c. o. o dodatkowe grzejniki w lokalach mieszkalnych nr 18 i 20 przy ul. Piłsudskiego 33A w Gryficach - KATALOG -
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej , której podstawą będzie wykonanie robót budowlanych przygotowujących do instalacji nowego masztu radiokomunikacyjnego o wysokości 18 m na dachubudynku Urzedu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Dostawa sprzętu komputerowego do OPS w Gryficach - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Bursztynowej, Wałowej, Wesołej, Śniadeckich, Akacjowej w Gryficach oraz w m. Brodniki - KATALOG -
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Górzyca 6 gm. Gryfice - KATALOG -
Projekt wykonawczy przebudowy istniejących piłkochwytów oraz roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na ogrodzenie panelowe 2D SPORT lub o właściwościach równoważnych, na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach, znajdującym się na działce nr 232 obr. ewid. Gryfice-7 jedn. ewid. Gryfice - miasto - KATALOG -
Montaż wraz z dostawą lamp solarnych do m. Rotnowo, Dobrzyń, Brodniki- Gmina Gryfice 2019-06-25 11:51
Zakup wraz z dostawą i montażem urzadzeń zabawowych 2019-06-18 08:43
Przeprowadzenie remontu kawiarni Gryfickiego Domu Kultury 2019-06-05 08:15
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo, dz. nr 424/207, 424/219, 424/257 obr. Rzęskowo jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski - KATALOG -
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieska Karta 2019-06-05 15:14
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo, dz. nr 424/207, 424/219, 424/257 obr. Rzęskowo jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski - KATALOG -
Wykonywanie bankowej obsługi budżeu Gminy Gryfice oraz jej jednostek organizacyjnych 2019-05-23 15:09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice 2019-05-29 09:56
Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów - KATALOG -
Roboty remontowe na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I (II) - KATALOG -
Serwisowanie monitoringu miejskiego w Gryficach 2019-05-24 09:29
Budowa oświetlenia w miejscowości Gryfice na ul. Kamieńskiej-Trzygłowskiej (5 słupów od strony ul. Trzygłowskiej) - II postępowanie - KATALOG -
Uprzątnięcie dzikiego wysypiska odpadów w miejscowości Świeszewo - Gmina Gryfice - KATALOG -
Opracowanie koncepcji w 2 wariantach, przygotowanie wniosków z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola ze żłobkiem na działce geod. o nr ewid. 515/19 obr. ewid. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto - KATALOG -
Budowa oświetlenia w miejscowości Gryfice na ul. Kamieńskiej-Trzygłowskiej (5 słupów od strony ul. Trzygłowskiej) - KATALOG -
Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2019 - KATALOG -
Roboty remontowe na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Skrajna w Borzyszewie (dz. nr 371, obręb Borzyszewo) - KATALOG -
Dostawa oprogramowania biurowego - KATALOG -
Dostawa sprzętu FortiSwitch i FortiAP wraz z instalacją i konfiguracją - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: Borzyszewo do końca wsi Jabłonowo, ul. 3 Maja w Gryficach (dz. nr 145/6, obręb Gryfice-5), ul. Zdrojowa w Gryficach (dz. nr 444, obręb Brodniki) - KATALOG -
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 1/3 i ul. Gdyńskiej 19/4 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji. - KATALOG -
Wycinka 19szt. topoli z terenu Parku Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę części budynku gospodarczego przy ul. Parkowej 4 w Gryficach, znajdującej się na działce nr 153/4 obr. ewid. Gryfice-7 jedn. ewid. Gryfice - miasto - KATALOG -
Budowa linii oświetleniowej 0,4 kV w miejscowości Grądy (4 lampy), Gmina Gryfice - KATALOG -
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Wykonanie usługi konserwacji 814 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice - KATALOG -
Budowa linii oświetleniowej 0,4 kV w miejscowości Baszewice (4 lampy), Grądy (4 lampy) i ul. Kamieńska-Trzygłowska (4 lampy) - KATALOG -
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. St. Ruta 14/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji - KATALOG -
Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2018-12-14 11:20
Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2018-12-14 11:02
Zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców do Przedszkola nr 1 w Gryficach 2018-12-13 09:59
Zakup i dostawa podobnych produktów warzyw i owoców, artykułów ogólnospożywczych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb, świeżego mleka i produktów mlecznych do Przedszkola nr 1 2018-12-13 09:35
Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33A/16 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice - KATALOG -
Dostawa sprzętu elektronicznego - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice 2018-12-03 13:28
Budowa linii oświetleniowej 0,4 kV w miejscowości Baszewice (4 lampy), Grądy (4 lampy), ul. Niekładzka (7 lamp) i ul. Kamieńska-Trzygłowska (4 lampy) - KATALOG -
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto - KATALOG -
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 2. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Świeszewo - KATALOG -
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 1. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Trzygłów - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych w m. Dziadowo, Brodniki i Smolęcin, Gmina Gryfice - postępowanie nr 5 - KATALOG -
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 2. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Świeszewo (II) - KATALOG -
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 1. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Trzygłów (II) - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych w m. Smolęcin i Dziadowo, Gmina Gryfice - postępowanie nr 4 - KATALOG -
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Prusinowie 2018-10-23 11:54
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach oraz w m. Brodniki - postępowanie nr 3 - KATALOG -
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto (III) - KATALOG -
Wycinka 1 drzewa gatunek kasztanowiec biały rosnącego na dz. nr 199 obręb Rotnowo, pas drogi gminnej - KATALOG -
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 2. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Świeszewo - KATALOG -
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 1. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Trzygłów - KATALOG -
Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty - Gmina Gryfice 2018-10-15 10:23
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto (III) - KATALOG -
Dostawa i montaż lampy solarnej (1 komplet) na dz. nr 459 w m. Świeszewo, Sołectwo Świeszewo, gm. Gryfice - KATALOG -
Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto (II) - KATALOG -
Remont cząstkowy dróg gminnych (dz. nr 140, 84, 132 i 170/3 obr. geodez. Lubieszewo) o nawierzchni brukowej, w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice - KATALOG -
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach oraz w m. Smolęcin, Dziadowo i Brodniki - postępowanie nr 2 - KATALOG -
Remont nawierzchni placów utwardzonych przed budynkami wielorodzinnymi nr 7 i 8 przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach - KATALOG -
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Stanisława Ruta 87/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji i wykonaniem dokumentacji technicznej instalacji c.o. gazowej - KATALOG -
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 15/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji - KATALOG -
Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty - Gmina Gryfice - KATALOG -
Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto - KATALOG -
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto (II) - KATALOG -
Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych - KATALOG -
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach oraz w m. Smolęcin, Dziadowo i Brodniki - KATALOG -
Wycinka 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały z dz. nr 199 obr. Rotnowo - KATALOG -
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach 2018-09-27 11:55
Konserwacja stawów wiejskich w Otoku, Dziadowie i Borzęcinie - KATALOG -
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objetych procedurą Niebieska Karta 2018-09-05 10:25
Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej do garaży przy ul. Niechorskiej w Gryficach, na terenie działki drogowej nr 19/53 obr. Gryfice-1 jedn. ewid. Gryfice - miasto - KATALOG -
Zakup i dostawa wykładziny dywanowej do Przedszkola nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19 - KATALOG -
Zakup i dostawa sprzętu ogrodowego oraz narzędzi ogrodniczych do Przedszkola nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19 - KATALOG -
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto - KATALOG -
Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach - KATALOG -
Utwardzenie odcinka nawierzchni gruntowej ulicy Wierzbowej w Gryficach płytami drogowymi typu IOMB układanymi w systemie pasowym - KATALOG -
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Ks. St. Ruta 74/3 i ul. Ks. St. Ruta 74/1 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji - KATALOG -
Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni w postaci naczyń, przyborów kuchennych oraz urządzeń gastronomicznych do placówki Przedszkole Nr 1 w Gryficach ul. Parkowa 4 - KATALOG -
Zakup i dostawa sprzętu AGD, RTV i sprzętu komputerowego do Przedszkola Nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19 - KATALOG -
Zakup i dostawa sprzętu ogrodowego, narzędzi ogrodniczych oraz wykładziny dywanowej do Przedszkola Nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19 - KATALOG -
Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zabawek dla Przedszkola nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19 - KATALOG -
Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni w postaci naczyń i przyborów kuchennych oraz sprzętu do placówki Przedszkole Nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19 - KATALOG -
Usługa mechanicznego profilowania dróg gminnych o nawierzchni brukowej (dz. nr 140, 84, 132 i 170/3 obr. geodez. Lubieszewo) w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice - KATALOG -
Remont pieca olejowego (wymiana naczynia przeponowego do kompresji wody) w m. Przybiernówko 28 i wymiana kotła pieca olejowego w m. Ościęcin 1 - KATALOG -
Rozbiórki zespołów obiektów budowlanych na działkach 362 i 83/11 obręb Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice miasto, wraz z wywozem gruzu i odpadów - KATALOG -
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - miasto Gryfice - KATALOG -
Remont podłóg na parterze Przedszkola Nr 1 w Gryficach 2018-07-12 14:30
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej 13/8 i ul. Rapackiego 24/2 w Gryficach, wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji - KATALOG -
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP - KATALOG -
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice - KATALOG -
Wycinka 28szt. obumarłych drzew z terenu Parku miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Remont toalet w budynku Gryfickiego Domu Kultury. 2018-07-12 14:19
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Trzygłowskiej - Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199 obr. Gryfice-8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28) (II) - KATALOG -
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Trzygłowie na działce nr 120/12 - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE fi 90 mm na działce nr 424/177 obręb Rzęskowo gm. Gryfice (ul. Pliszki) - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia muru oporowego skarpy wraz z wytycznymi organizacji robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0037Z w m. Ościęcin gm. Gryfice (II) - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Skrajnej obr. Borzyszewo na podstawie art. 11b i art. 11d ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 z dnia 2015.12.03) - KATALOG -
Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' (II) - KATALOG -
Remont pokrycia dachowego budynków przy ul. Gdyńskiej 15 i 13 w Gryficach - KATALOG -
Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I (II) - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia muru oporowego skarpy wraz z wytycznymi organizacji robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0037Z w m. Ościęcin gm. Gryfice - KATALOG -
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w systemie 'zaprojektuj i wybuduj' kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - KATALOG -
Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Trzygłowskiej - Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199 obr. Gryfice-8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28) - KATALOG -
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną - KATALOG -
Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2018 - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 424/207 i 424/219 obręb Rzęskowo - KATALOG -
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Klasztornej 9/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji - KATALOG -
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach na zadaniu pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach 2018-02-05 11:31
Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I - KATALOG -
Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice - KATALOG -
Dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice 2018-01-23 12:07
Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w zadaniu nr 6 Doradztwo zawodowe, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice 2018-01-16 12:16
Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Wykonanie usługi konserwacji 790 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice II - KATALOG -
Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla projektów dotyczących rewitalizacji na terenie gminy Gryfice 2018-01-04 13:19
Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektów dotyczacych rewitalizacji na terenie gminy Gryfice. 2018-01-04 13:20
Wykonanie usługi konserwacji 790 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice - KATALOG -
Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną - KATALOG -
Rozbudowa macierzy dyskowej Urzędu - KATALOG -
Zakup i dostawa karmy dla zwierząt w roku 2018 - KATALOG -
Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt w roku 2018 - KATALOG -
Świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2018 - KATALOG -
Przedszkole nr 1 - Zakup i dostawa świeżych warzyw, owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb, świeżego mleka i produktów mlecznych 2017-12-08 09:08
Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach 2017-12-22 10:49
Zakup i dostawa świeżych warzyw, owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb, świeżego mleka i produktów mleczarskich 2017-12-28 07:41
Dostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach - KATALOG -
Zagospodarowanie terenu stawu na działce nr 130 w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice - II etap - KATALOG -
Wycinka 10 drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej - KATALOG -
Wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 i296 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach) - KATALOG -
Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - KATALOG -
Przeprowadzenie badań jakości wody w Pływalni Miejskiej w Gryficach przy ulicy Sienkiewicza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. na rok 2018 2017-12-05 14:11
Sprzedaż i dostawa bonów towarowych w formie papierowej 2017-11-28 08:51
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo) 2017-12-04 13:21
Wykonanie dokumentacji na remont sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach) II - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gryficach 2017-11-30 14:23
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 66/6 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice - KATALOG -
Przebudow drogi na działce nr 291/31, obręb geodezyjny -Borzyszewo, gmina Gryfice -III 2017-12-04 13:19
Dostawa pomocy dydaktycznych - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice 2017-11-15 14:10
Wykonanie dokumentacji na remont sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach) - KATALOG -
Dostawa sprzętu elektronicznego - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice - KATALOG -
Dostawa sprzętu elektronicznego - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice 2017-10-24 12:30
Remont pokrycia dachowego budynku Gryfickiego Domu Kultury 2017-10-20 14:35
Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21A w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, oraz budowy ogrodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (II) - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A przy ul. Wałowej w Gryficach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (II) - KATALOG -
Przebudowa drogi na działce nr 291/31, obręb geodezyjny -Borzyszewo, gmina Gryfice -II 2017-10-19 12:08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A przy ul. Wałowej w Gryficach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21A w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, oraz budowy ogrodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Fabrycznej, ul. Śniadeckich, ul. Wesołej, ul. Kościuszki, ul. Gdańskiej w Gryficach oraz w m. Dobrzyń - KATALOG -
Przebudow drogi na działce nr 291/31, obręb geodezyjny -Borzyszewo, gmina Gryfice 2017-10-03 09:22
Wykonanie parkingu z odwodnieniem, w ramach projektu pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice - KATALOG -
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 21/4 w Gryficach - KATALOG -
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach - KATALOG -
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w m. Smolęcin, Borzęcin i Trzygłów. 2017-09-12 11:08
Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Gryfice 2017-09-07 11:50
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Trzygłowie na działce nr 120/12. 2017-09-08 12:57
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach-II 2017-09-15 12:37
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy. 2017-08-24 09:00
Wymiana nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4 - KATALOG -
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach na zadaniu pn. Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach 2017-08-24 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach - KATALOG -
Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 229/5 i 229/4 przy ul. Broniszewskiej w Gryficach- II etap 2017-07-28 10:04
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach- II 2017-07-21 12:52
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wod-kan. w ul. Sienkiewicza, Pomorskiej i Skrajnej w Gryficach 2017-07-27 09:19
Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Prusinowie, gmina Gryfice II 2017-07-12 14:14
Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I - KATALOG -
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - 5 obiektów - miasto Gryfice - KATALOG -
Wymiana instalacji c.o. w budynku B Szkoły Podstawowej w Trzygłowie. 2017-07-13 11:51
Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Prusinowie, gmina Gryfice 2017-06-29 12:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi - KATALOG -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi - KATALOG -
Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie - KATALOG -
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach na świetlicę socjoterapeutyczną przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach 2017-07-03 12:01
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2017-06-21 12:37
Dostawa i montaż wykładziny wraz z montażem dwóch warstw płyt na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 Gryficach 2017-06-28 12:54
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - KATALOG -
Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 229/5 i 229/4 przy ul. Broniszewskiej w Gryficach 2017-06-21 15:20
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Broniszewskiej w Gryficach 2017-06-13 08:45
Zagospodarowanie stawu w miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice 2017-06-09 08:57
Zakup i montaż piłkochwytów-ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Broniszewskiej w Gryficach 2017-06-07 15:01
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach 2017-06-29 13:37
Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gryfice 2017-06-12 11:42
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I - KATALOG -
Przeprowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych w ramach projektu pn. W poszukiwaniu zapomnianego potencjału- przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice 2017-05-24 08:29
Dostawa sprzętu komputerowego dla UM w Gryficach - KATALOG -
Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I - KATALOG -
Dostarczenie licencji bezterminowej na program monitorujący systemy, usługi i aplikacje - podniesienie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych - KATALOG -
Przebudowa drogi w m. Borzęcin 2017-03-24 10:16
Remont elementów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach, polegający na wymianie posadzki i okładziny elewacyjnej na tarasie i schodach zewnętrznych z gresu na płyty i okładziny z granitu - KATALOG -
Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I - KATALOG -
Dostawa UTM do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2017 - KATALOG -
Zakup i dostwawa karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2017 - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Rzęsin i Przybiernówko 2017-01-19 08:54
Dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Druk miesięcznika samorządowego Gminy Gryfice pt.: "Przegląd Gryficki" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na I półrocze 2017 roku - KATALOG -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach na zadaniu pn. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C Przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej -Gmina Gryfice 2017-01-19 08:53
Wykonanie usługi konserwacji 767 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2017-01-19 09:13
Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego - KATALOG -
Sprzedaż i dostarczenie do Urzędu Miejskiego materiałów biurowych - KATALOG -
Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - III zapytanie - KATALOG -
Usługa polegająca na przeprowadzeniu badań jakości wody w Pływalni Miejskiej w Gryficach przy ulicy Sienkiewicza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku 2016-12-15 12:20
Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach - KATALOG -
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Świadczenie usług odławiania i transportu psów z terenu gminy Gryfice w roku 2017 - KATALOG -
Wycinka 10 drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej - KATALOG -
Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II zapytanie - KATALOG -
Świdczenie usług weterynaryjnych w roku 2017 - KATALOG -
Dostawa i montaż zjazdu linowego przy ul. Tenisowej -Sportowej w Gryficach 2016-12-07 08:05
Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu w rejonie ul. Niechorskiej w Gryficach-drogi i sieć kanalizacji deszczowej 2016-12-14 11:28
Rozbiórki dwóch obiektów budowlanych na działkach 426 i 303 w m. Świeszewo gm. Gryfice, wraz z wywozem gruzu i odpadów - KATALOG -
Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz wdrożenie oprogramowania wraz z wykonaniem kontroli okresowej 5 letniej stanu technicznego dróg gminnych - KATALOG -
Rozbiórka budynku po byłej świetlicy w Ościęcinie - KATALOG -
Przebudowa drogi w m. Rotnowo-II 2016-12-01 11:29
Wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej - KATALOG -
Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - KATALOG -
Remont odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Górzyca gm. Gryfice - KATALOG -
Przebudowa drogi w m. Rotnowo 2016-10-27 13:18
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Gryfice - KATALOG -
Wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej oraz w Parku Miejskim w Gryficach - KATALOG -
Budowa oświetlenia przy ul. Górska - Nowy Świat w Gryficach - KATALOG -
Opracowanie 4 programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz analiz efektywności kosztowej - KATALOG -
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej na działce nr 371 obręb Borzyszewo gm. Gryfice etap I - KATALOG -
Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza i parkingu przy ul. Broniszewskiej w Gryficach-II 2016-10-04 11:15
Zagospodarowanie terenu stawu na działce nr 130 w miejscowości Lubieszewo Gmina Gryfice I etap - KATALOG -
Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza i parkingu przy ul. Broniszewskiej w Gryficach 2016-09-19 10:51
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryfiacach - KATALOG -
Budowa boiska rekreacyjnego (działka nr 229/5) przy ul. Broniszewskiej w Gryficach 2016-08-23 13:59
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi w miejscowości Borzęcin na działkach nr 203, 217, 220 i 223 2016-08-17 13:00
Remont pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzygłowie 2016-08-16 07:49
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej od ul. Śniadeckich do ul. Jana Dąbskiego w Gryficach- etap I 2016-08-04 13:02
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach-etap II 2016-08-04 13:03
Remont pomieszczeń świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej w Trzygłowie 2016-07-20 11:28
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Tenisowej- Sportowej w Gryficach 2016-07-21 11:02
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach- etap I 2016-07-19 10:32
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gryficach 2016-07-21 11:23
Dostawa i montaż szafek szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2016-07-18 11:15
Remont trzech lokali mieszkalnych w Gryficach, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice- II 2016-07-13 13:00
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Kamieńskiej ? Trzygłowskiej i Ogrodzie japońskim w Gryficach 2016-06-27 10:58
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku przedszkola publicznego w Gryficach 2016-06-21 13:20
Dostawa i ułożenie wykładziny PVC w celu likwidacji barier architektonicznych na piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach 2016-06-16 12:11
Remont trzech lokali mieszkalnych w Gryficach, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice. 2016-06-10 11:51
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Baszewice i Borzyszewo 2016-06-01 13:29
Zapytanie ofertowe - Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2016. - KATALOG -
Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach - KATALOG -
Dostawa sprzętu komputerowego dla UM w Gryficach - KATALOG -
Przebudowa chodnika w m. Trzygłów 2016-02-29 10:41
Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach 2016-02-18 12:41
Dostawa tusz i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice 2016-02-03 08:37
Zapytanie ofertowe - Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2016-02-17 10:54
Zapytanie ofertowe - Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2016-02-01 08:01
Wykonanie usługi konserwacji 668 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2016-01-29 12:47
Zapytanie ofertowe - utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2016-01-28 09:45
Zakup i dostawa świeżych warzyw , owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych , produktów przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb, świeżego mleka i produktów mleczarskich do Przedszkola Nr 1 w Gryficach 2016-01-05 14:51
Zakup i dostawa świeżych warzyw, owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, produktów mleczarskich, ryb i produktów z ryb do Przedszkola Nr 2 w Gryficach 2015-12-31 08:17
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-12-22 10:02
Opracowanie projektu budowlanego na demontaż zbiorników wyrównawczych stalowych V50m3 ?2szt. oraz montaż nowego zbiornika 1szt V-50m3 na SUW Grębocin gm. Gryfice 2015-12-02 10:21
Zapytanie ofertowe - utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2016-01-12 10:53
Opracowanie projektu budowlanego na demontaż zbiorników wyrównawczych stalowych V50m3 ?2szt. oraz montaż nowego zbiornika 1szt V-50m3 na SUW Grębocin gm. Gryfice. 2015-10-22 08:03
Dowóz uczniów w ramach projektu pn.: Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2015-10-22 13:26
Opracowanie projektu budowlanego na demontaż zbiorników wyrównawczych stalowych V50m3 ?2szt. oraz montaż nowego zbiornika 1szt V-50m3 na SUW Grębocin gm. Gryfice 2015-10-07 10:44
Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kamienna Brama 2 w Gryficach 2015-10-08 12:16
Opracowanie projektu budowlanego na demontaż zbiorników wyrównawczych stalowych V50m3 ?2szt. oraz montaż nowego zbiornika 1szt V-50m3 na SUW Grębocin gm. Gryfice. 2015-09-17 09:41
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego do UM Gryfice - KATALOG -
Zagospoadarowanie zbiornika wodnego w celu poprawy estetyki miejscowości Barkowo 2015-09-29 08:05
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2015-09-22 11:30
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kamienna Brama 6/2 w Gryficach 2015-09-09 08:04
Wynik postępowania -pace zabaw 2015-08-20 09:41
Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 11.Listopada 5 w Gryficach na cele mieszkaniowe. - KATALOG -
Docieplenie budynku oraz wykonanie elewacji w miejscowości Ościęcin 1 - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Niechorskiej, Nowy Świat, Leśnej, Ks. St. Ruta w Gryficach i w m. Zagórcze - KATALOG -
Ogłoszenie o wyborze oferty 2015-07-27 15:15
Remont centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 2 w Gryficach 2015-07-10 14:48
Wymiana pokrycia dachowego -Trzygłów 2015-07-03 10:34
Wykonanie remontu dachu budynku szkolnego i sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 2 w Gryficach przy ul. 3-go Maja 8 2015-07-16 13:03
Budowa przyszkolnej bieżni sportowej prostej 3 -torowej 60- metrowej ze skocznią do skoku w dal w Trzygłowie 2015-07-10 14:47
Obsługa ratownicza krytej pływalni przy ulicy Sienkiewicza 10 w Gryficach 2015-06-23 10:17
Dostawa i montaż szafek szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach 2015-06-11 09:57
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1B/B3 w Baszewicach, nr 1/5 w Ościęcinie, nr 12/1 w Kołomąciu 2015-05-29 08:16
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Gryfice oraz jej jednostek organizacyjnych 2015-05-19 09:41
Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza w Gryficach 2015-04-23 09:31
Zapytanie oertowe na "Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej artykułów biurowych i tonerów w 2015 roku" - KATALOG -
Dostawa wraz z montażem ogrodzenia trzech ogródków jordanowskich w miejscowościach Trzygłów, Prusinowo, Górzyca - Gmina Gryfice 2015-02-09 14:57
Dostawa wraz z montażem urządzeń ogródków jordanowskich do miejscowości Trzygłów, Prusinowo, Górzyca - Gmina Gryfice. 2015-02-09 14:58
Wykonanie usługi konserwacji 562 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2015-02-04 10:49
Dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-02-03 11:06
Obsługa ratownicza na obiekcie krytej pływalni w Gryficach 2015-01-22 12:04
Dostawa wraz z montażem ogrodzenia trzech ogródków jordanowskich w miejscowościach Trzygłów, Prusinowo, Górzyca - Gmina Gryfice 2015-01-15 13:34
Dostawa wraz z montażem urządzeń ogródków jordanowskich do miejscowości Trzygłów, Prusinowo, Górzyca - Gmina Gryfice. 2015-01-15 13:34
Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiajacego środków czystości 2015-01-29 11:09
Dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego 2015-01-29 11:09
Zakup i dostawa świeżych warzyw, owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb do Przedszkola nr 1 w Gryficach 2014-12-24 07:29
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach 2014-12-24 07:36
Zakup i dostawa świeżych warzyw, owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych, produktów przemiału ziarna, srobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roslinnych, ryb i produktów z ryb do Przedszkola Nr 2 w Gryficach 2014-12-17 11:14
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Urzedu Miejskiego 2014-11-14 10:16
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 107/2, 69/3, 73/12, 70/1 i 70/4 w Gryficach 2014-10-22 09:07
Dowóz uczniów do Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2014-08-21 09:51
Wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką elewacji,malowanie podbitki, wymiana okien oraz drzwi wejściowych przy ul. Górskiej 10 w Gryficach 2014-08-21 08:10
Wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką elewacji,malowanie podbitki, wymiana okien oraz drzwi wejściowych przy ul. Górskiej 10 w Gryficach 2014-07-09 08:20
Dostawa i montaż 16 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice 2014-06-18 13:28
Zakup i dostawa kserokopiarek wraz z konfiguracją i szkoleniem pracowników 2014-06-02 10:52
Przebudowa chodnika przy ul. Łąkowej, remont chodnika przy ul. Gdyńskiej i remont chodnika przy ul. Akacjowej 15 w Gryficach 2014-05-30 08:53
Wykonanie usługi konserwacji 562 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2014-05-30 08:52
Ochrona osób i mienia Zamawiającego realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach 2014-04-03 13:59
Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2014 2014-03-13 13:35
Zapytanie ofertowe na dostawę tusz i tonerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach 2014-02-24 11:19
Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna mielonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1) do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2014-02-20 15:21
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów buirowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2014-02-11 13:06
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę świeżego mleka i produktów mleczarskich do Przedszkola Nr 1 Gryficach 2014-01-21 11:28
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę świeżego mięsa i przetworów mięsnych do Przedszkola Nr 1 w Gryficach 2014-01-21 11:29
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę świeżych warzyw , owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych , produktów przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb do Przedszkola Nr 1 w Gryficach 2014-01-21 11:30
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę świeżego mięsa i przetworów mięsnych do Przedszkola Nr 2 w Gryficach. 2014-01-21 11:27
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę świeżych warzyw , owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych , produktów przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb do Przedszkola Nr 2 w Gryficach 2014-01-21 11:26
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę produktów mleczarskich do Przedszkola Nr 2 w Gryficach 2014-01-21 11:25
Rozbiórka budynku mieszkalnego nr 1 i 3 przy ul. Leśnej w Gryficach 2013-12-16 13:57
Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2014 2013-12-09 13:38
Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej (tablic rozdzielczych i WLZ) w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach 2013-12-05 09:05
Wykonanie remontu pokrycia dachowego, przemurowanie kominów wraz z wymianą rynien i rur spustowych przy ul. Kamienna Brama 6 w Gryficach 2013-12-05 09:06
Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu w obrębie ul. Śniadeckich w Gryficach 2013-11-19 13:53
Opracowanie dokumentacji dla realizacji projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Gryfice (Szkoła Podstawowa nr 4, basen (w trakcie budowy) i Orlik w Gryficach), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią. 2013-10-31 14:06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego postępowania o wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem Opieki nad Zabytkami 2013-10-30 09:38
Dowóz uczniów w ramach projektu pn.: ?Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2013-10-29 13:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Barkowie. 2013-10-30 08:41
Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków. Sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gryfice 2013-10-18 12:00
Wykonanie opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym: Otok, Trzygłów, Rzęsin, Kołomąć, Borzyszewo, Raduń, Prusinowo, Wołczyno, Borzęcin 2013-11-06 13:24
Sprzedaż i dostawa materiałów papierniczych i eksploatacyjnych oraz pomocy dydaktycznych do szkoły w ramach realizacji projektu pn.: Wyrównać szanse współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-10-22 07:57
Remont pokrycia dachowego i kominów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Armii Krajowej 15 w Gryficach 2013-10-14 08:28
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach 2013-10-04 11:50
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: ?Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2013-09-24 10:40
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Kukaniu 2013-09-20 09:01
Budowa metodą zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, włączenie sieci do nowowybudowanej studni, wykonanie zasilania elektrycznego studni oraz likwidacja starej studni w miejscowości Sokołów 2013-08-26 13:13
Wykonanie odnowienia elewacji budynku nr 28 w Przybiernówku 2013-08-22 08:59
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Borzyszewo 2013-08-01 09:19
Wykonanie remontu lokalu mieszklanego przy ul. Nowy Świat 19/6 w Gryficach 2013-08-01 09:41
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wałowej w Gryficach 2013-06-25 13:47
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Skowrony 2013-07-05 09:42
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2013-06-14 11:36
Zakup usług wynajmu dźwigów i podnośników koszowych z obsługą operatorską, wraz z dojazdem i zjazdem do i z miejsca wykonywania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 2013-05-17 11:40
Wykonanie usługi gastronomicznej podczas Archidiecezjalnych Dni Młodych w Gryficach 2013-04-26 14:30
Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2013. 2013-04-04 08:58
ukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (K1-65) transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2013-03-25 13:25
Dostawa materiałów papierniczych, eksploatacyjnych i pomocy dydaktycznych do szkoły w ramach realizacji projektu pn.: Wyrównać szanse oraz materiałów do obsługi biura projektu- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-03-18 08:06
Dostawa kompletnego sprzętu do prowadzenia metody Biofeedback dla projektu pn Wszystkie dzieci nasze są finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-03-01 14:34
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkoły w ramach projektu pn.: Wyrównać szanse współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-03-01 15:03
Dostawa materiałów papierniczych i eksploatacyjnych oraz pomocy dydaktycznych do szkoły w ramach realizacji projektu pn.: Wyrównać szanse współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-03-01 15:04
Dotawa urządzenia Forti serii 200D wraz z instalacją, konfiguracją, szkoleniem. 2013-02-15 15:13
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacj 2013-02-11 12:23
Zakup i dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach zestawu urządzeń hydraulicznych wraz z oprzyrządowaniem w postaci: młota udarowego, agregatu oraz piły 2012-12-24 07:43
Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy 2012-12-20 15:10
Dostawa sukcesywna luzem specjalistycznym transportem dostawcy, zmielonego wapna palonego wysokoreaktywnego 2012-12-06 10:04
Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną budynku gospodarczego nr 2 na oczyszczalni ścieków w Gryficach oraz budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Trzygłowie. 2012-12-11 15:12
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły w ramach projektu pn.: Wyrównać szanse oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych do obsługi biura projektu-współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-12-19 11:00
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych oraz osadów ściekowych, w obiektach pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2013 2013-01-03 10:48
Przewóz uczniów klas IV ?VI Szkoły Podstawowej w Prusinowie, Gmina Gryfice na zajęcia i z zajęć pozalekcyjnych oraz na basen i wycieczki edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 realizowanych w ramach projektu Wyrównać szanse współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-12-04 13:25
Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Zdrojowej w Gryficach 2012-12-06 11:51
II Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły w ramach projektu pn.: Chcę być wykształciuchem! oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych do obsługi biura projektu-współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-10-16 14:13
Wykonanie i montaż 5 szt. witaczy na wjazdach do Gryfic 2012-10-18 13:09
Remont klatki schodowej i kotłowni wraz z montażem pieca w budynku Gryfickiego Domu Kultury 2012-10-12 10:41
Wyjazdy autokarowe na zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV ? VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie , Gmina Gryfice realizowanych w ramach projektu Chcę być wykształciuchem! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-10-16 14:13
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły w ramach projektu pn.: Chcę być wykształciuchem! oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych do obsługi biura projektu-współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-10-10 14:09
Zamówienia w zakresie wycen nieruchomości - KATALOG -
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach na zadaniu budowa basenu krytego przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach 2012-09-04 10:39
Projekt rozbudowy Przedszkola nr 2 - KATALOG -
Projekt budowlano - wykonawczy linii oświetleniowej ul. Murarska - KATALOG -
Wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej na trasie Brodniki-Trzygłów... - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlano -- wykonawczego drogi gminnej Wilczkowo - Rybokarty - KATALOG -
Usługi przewozowe komunikacji miejskiej - KATALOG -
Wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej na trasie Brodniki-Trzygłów... - KATALOG -