herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA 2019-03-15 09:16 W toku
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Gryficach 2019-03-08 11:00 W toku
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II 2019-01-31 14:36 W toku
Śiwadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice 2018-12-13 15:27 Zakończone
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potzreby Krytej Pływalni w Gryficach 2018-12-13 12:24 Zakończone
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice 2018-12-06 13:33 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice 2018-10-15 12:56 Zakończone
Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w budynku po byłym Gimnazjum przy ul. 3 go Maja 8 w Gryficach 2018-10-10 10:11 Zakończone
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA II 2018-09-05 11:18 Zakończone
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Fabrycznej, Sportowej i Sienkiewicza 2018-08-17 11:57 Zakończone
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice 2018-08-09 11:56 Zakończone
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice 2018-06-20 11:16 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. 2018-06-19 11:48 Zakończone
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II 2018-06-06 12:36 Zakończone
Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj istniejącej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach 2018-06-05 10:51 Zakończone
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-04-17 13:28 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice 2018-03-23 11:10 Zakończone
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP 2018-03-19 12:25 Zakończone
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy 2018-03-15 10:15 Zakończone
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej 2018-03-05 17:56 Zakończone
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II 2018-02-28 10:35 Zakończone
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). 2018-02-19 11:23 Zakończone
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice 2018-02-06 20:35 Zakończone
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania 2018-01-30 12:45 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK 2018-01-12 12:22 Zakończone
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II 2018-01-09 14:28 Zakończone
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach 2017-12-15 13:53 Zakończone
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza w Gryficach w latach 2018-2019- Gmina Gryfice 2017-12-08 12:03 Zakończone
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w latach 2018 i 2019 - Gmina Gryfice 2017-12-06 09:38 Zakończone
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. 2017-12-05 13:22 Zakończone
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Dostawa i montaż żaluzji okiennych PCV do sali konferencyjnej i aneksu kuchennego 2017-12-05 12:58 Zakończone
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach 2017-12-04 14:01 W toku
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice 2017-11-30 13:53 Zakończone
Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Ościęcin- IV 2017-11-20 12:36 Zakończone
Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Ościęcin- III 2017-11-09 10:52 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy 2017-11-05 15:04 Zakończone
Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Ościęcin- II 2017-10-31 10:00 Zakończone
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania 2017-10-16 22:27 Zakończone
Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Ościęcin 2017-10-13 11:54 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice - IV 2017-10-09 10:58 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice- III 2017-10-05 12:33 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Niekładzkiej w Gryficach 2017-10-04 13:44 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -III 2017-09-20 12:51 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami do miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice-II 2017-08-29 10:30 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice- II 2017-08-25 12:05 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -II 2017-08-18 12:59 Zakończone
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice 2017-08-17 13:59 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań 2017-07-19 12:53 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami do miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice 2017-07-13 12:07 Zakończone
Wymiana nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4 2017-07-10 09:55 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice. 2017-07-06 09:58 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice 2017-06-30 12:23 Zakończone
Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach- II 2017-06-21 12:08 Zakończone
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej w Gryficach-II 2017-06-21 11:20 Zakończone
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej w Gryficach 2017-05-17 10:26 Zakończone
Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach 2017-05-15 11:46 Zakończone
Zamówienie udzielane w 4 częściach. Część 1. zamówienia, tj. przebudowa pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji oraz okablowania strukturalnego, w budynku administracyjno-biurowym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach 2017-04-28 14:51 Zakończone
Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo) 2017-01-12 14:38 Zakończone
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice 2016-12-07 13:56 Zakończone
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C Przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej- Gmina Gryfice 2016-11-18 13:22 Zakończone
Remonty 4 lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice, zlokalizowanych w Gryficach przy ul. Gdyńskiej 19/5, Księdza Stanisława Ruta 89/5, Leśnej 2/2, Śniadeckich 44/5 2016-10-28 08:22 Zakończone
Przebudowa drogi w m. Rzęskowo, ul. Cukrowniczej oraz łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach 2016-10-28 07:51 Zakończone
Budowa oświetlenia na ul. Trzygłowskiej w Gryficach 2016-10-05 12:00 Zakończone
Przebudowa drogi w m. Rotnowo, Rzęskowo oraz ul. Cukrowniczej w Gryficach 2016-09-30 11:02 Zakończone
Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo) 2016-07-27 13:54 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2016-07-26 12:48 Zakończone
Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej od ul. Śniadeckich do ul. Jana Dąbskiego w Gryficach- etap I 2016-06-23 12:40 Zakończone
Przebudowa drogi w miejscowości Borzęcin na działkach geodezyjnych nr 203, 217, 220 i 223. 2016-06-16 13:23 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu miasta i gminy Gryfice - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie 2016-05-19 14:21 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gryfice w rejonie ulicy Śniadeckich i w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej 2016-04-22 13:44 Zakończone
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą gminną w Zaleszczycach 2016-03-30 10:32 Zakończone
Budowa ogrodzenia terenu basenu przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2016-03-24 11:35 Zakończone
Wymiana zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Grębocin 2016-02-26 09:30 Zakończone
Budowa ogrodzenia terenu basenu przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2016-02-19 10:04 Zakończone
Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach 2016-01-25 10:18 Zakończone
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza 10 w Gryficach w latach 2016-2017 Gmina Gryfice 2015-12-15 13:32 Zakończone
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w latach 2016 i 2017 Gmina Gryfice 2015-12-15 13:31 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice 2015-11-24 09:21 Zakończone
Dostawa i instalacja sprzętu serwerowego w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-11-23 14:51 Zakończone
Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice 2015-10-29 09:18 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy 2015-10-27 10:36 Zakończone
Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Gryfice 2015-09-28 14:36 Zakończone
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Akacjowej w Gryficach II 2015-09-24 11:30 Zakończone
Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn.: Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2015-09-02 15:12 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej do m. Popiele Tartak 2015-08-28 12:59 Zakończone
Wymiana sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Akacjowej w Gryficach 2015-08-28 12:28 Zakończone
Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn.: Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2015-08-20 14:38 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach 2015-08-19 09:43 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach 2015-08-19 08:07 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2015-08-13 12:23 Zakończone
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zaleszczyce 2015-06-24 10:21 Zakończone
Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach 2015-06-18 10:21 Zakończone
Kontynuacja zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice 2015-04-30 13:57 Zakończone
Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn.: Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2015-04-17 14:42 Zakończone
Modernizacja ulicy Leśnej - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu przy Wieży Prochowej w Gryficach 2015-04-03 13:28 Zakończone
Modernizacja nawierzchni ulicy Rodziewiczówny, Tenisowej i część ul. Działkowej w Gryficach 2015-03-02 11:06 Zakończone
Budowa oświetlenia na ul. Wałowej w Gryficach 2015-02-13 12:09 Zakończone
Rewaloryzacja i zabezpieczenie techniczne Murów Obronnych przy ul. Murarskiej -Strzeleckiej i ul. Wałowej w Gryficach 2014-12-05 14:05 Zakończone
Modernizacja nawierzchni ulicy Rodziewiczówny i Tenisowej w Gryficach 2014-10-03 10:50 Zakończone
Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn. Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice. 2014-09-08 09:42 Zakończone
Modernizacja metodą zaprojektuj i wybuduj nawierzchni ulicy Rodziewiczówny, Tenisowej i część ulicy Działkowej w Gryficach 2014-09-05 12:53 Zakończone
Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Gminy Gryfice (Lubieszewo, Rotnowo, Trzygłów) 2014-09-01 08:54 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2014-08-07 12:32 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Prusinowie 2014-07-23 12:44 Zakończone
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice w okresie od 01.09.2014r. do 31.12.2016 r 2014-07-21 11:01 Zakończone
Remont ul. Leśnej w Gryficach- etap I 2014-07-10 11:59 Zakończone
Remont ul. Leśnej w Gryficach- etap I 2014-06-06 10:16 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach 2014-06-03 13:56 Zakończone
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Wałowej w Gryficach. 2014-05-30 13:44 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu miasta i gminy Gryfice ? Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie 2014-05-13 12:55 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy 2014-04-30 15:10 Zakończone
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Skowrony 2014-04-03 15:20 Zakończone
Świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 50 km od Gryfic, na potrzeby 6 szkoleń związanych z realizacją projektu ?Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2014-02-20 13:27 Zakończone
Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym 2013-12-06 11:39 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego 2013-11-27 14:07 Zakończone
III Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn.Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2013-10-04 14:21 Zakończone
II Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn. Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Postawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2013-09-18 10:37 Zakończone
Świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 40 km od Gryfic, na potrzeby 2 szkoleń związanych z realizacją projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2013-09-04 11:27 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Prusinowie 2013-09-03 09:54 Zakończone
Przeprowadzenie zajęć dla uczniów oraz zarządzanie projektem pn. Możliwości na miarę umiejetności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice. 2013-08-20 14:05 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2013-08-14 15:07 Zakończone
Świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 40 km od Gryfic, na potrzeby 2 szkoleń związanych z realizacją projektu ?Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2013-08-07 11:47 Zakończone
Dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2013-07-16 12:28 Zakończone
Budowa ogrodzenia zewnętrznego przy ul. Piłsudskiego w Gryficach 2013-07-12 14:21 Zakończone
Budowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawno- Gmina Gryfice 2013-07-12 12:33 Zakończone
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice w kwocie 5 150.000,00 zł 2013-07-09 07:43 Zakończone
Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Gimnazjum nr 1 w Gryficach 2013-07-04 13:38 Zakończone
Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych do Przedszkola N 1 w Gryficach. 2013-06-19 15:00 Zakończone
Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych do Przedszkola nr 2 w Gryficach 2013-06-19 11:09 Zakończone
Kontynuacja poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez remont drogi gminnej: ul. Kamienna Brama, ul. Wojska Polskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej 2013-06-07 12:19 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 1 w Gryficach 2013-05-31 11:53 Zakończone
Budowa bieżni oraz rzutni na boisku Orlik przy Gimnazjum nr 2 w Gryficach 2013-05-24 09:17 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otok- Gmina Gryfice 2013-05-17 12:04 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy 2013-05-07 14:58 Zakończone
Świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 40 km od Gryfic, na potrzeby 4 szkoleń związanych z realizacją projektu "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2013-02-19 10:55 Zakończone
Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym 2013-02-14 13:29 Zakończone
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawodawstwa krajowego w tym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury dostosowanej do osób niepełnosprawnych 2013-01-25 09:49 Zakończone
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Gryficach 2013-01-15 14:24 Zakończone
Dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2013-01-15 13:42 Zakończone
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 1 w Gryficach 2013-01-08 14:52 Zakończone
Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości 2013-01-04 08:58 Zakończone
Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 2 w Gryficach 2013-01-03 14:27 Zakończone
Realizacja projektu dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej w Prusinowie, Gmina Gryfice w ramach projektu pn. Wyrównać szanse. 2012-11-12 14:04 Zakończone
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Gryfice. 2012-11-09 10:08 Zakończone
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Gryfice 2012-11-06 13:23 Zakończone
Realizacja projektu skierowanego do dzieci oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Gryficach pn. Wszystkie dzieci nasze są 2012-10-31 12:25 Zakończone
Budowa bieżni 4 torowej, 60m przy Gimnazjum nr 2 Gryficach 2012-10-31 10:38 Zakończone
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Gryfice 2012-10-30 14:03 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2012-08-07 14:52 Zakończone
Realizacja projektu dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie Gmina Gryfice pn. Chcę być wykształciuchem 2012-08-03 14:37 Zakończone
Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach 2012-08-03 13:29 Zakończone
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dziadowo, Niedźwiedziska i Kukań- Gmina Gryfice 2012-07-25 14:15 Zakończone
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice w okresie 01.09.2012 r.-31.08.2014 r. 2012-07-25 11:29 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu miasta i gminy Gryfice ? Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. 2012-06-26 12:39 Zakończone
Obsługa płatnych niestrzeżonych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na Placu Zwycięstwa w Gryficach. 2012-06-14 13:48 Zakończone
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Gryfice 2012-06-06 09:36 Zakończone
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Świeszewo i Grądy - Gmina Gryfice 2012-06-05 12:36 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. 2012-05-30 14:15 Zakończone
Rozbudowa metodą zaprojektuj i wybuduj świetlicy wiejskiej w Stawnie 2012-05-14 11:35 Zakończone
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice w kwocie 7 000.000,00 zł 2012-05-11 13:29 Zakończone
Zagospodarowanie zbiorników wodnych w m. Lubieszewo, Smolęcin i Prusinowo- Gmina Gryfice. 2012-03-30 11:50 Zakończone
Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowości Witno, Kukań i Otok- Gmina Gryfice 2012-03-30 10:56 Zakończone
Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Gminy Gryfice 2012-03-30 10:12 Zakończone
Świadczenie stałej obsługi prawnej Gminy Gryfice w okresie od 16.04.2012 r. do 30.04.2013r. 2012-03-22 09:43 Zakończone
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Gryfice 2012-02-06 14:07 Zakończone
Wykonanie obsługi urbanistycznej 2011-12-09 12:23 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2011-12-01 10:51 Zakończone
Budowa składanego lodowiska sezonowego przy ul. 3 Maja 8 w Gryficach 2011-11-29 14:49 Zakończone
Budowa metodą zaprojektuj i wybuduj basenu przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach 2011-11-16 09:26 Zakończone
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej. 2011-11-14 13:21 Zakończone
Dostawa zestawów komputerowych 2011-11-02 12:38 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa, m. Skowrony i m. Wołczyno 2011-10-03 12:39 Zakończone
Przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych 2011-09-23 13:46 Zakończone
Budowa chodnika w m. Otok 2011-09-13 10:12 Zakończone
Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach- I etap 2011-08-31 14:49 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2011-08-08 09:35 Zakończone
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego (fabrycznie nowego) dla OSP w Ościęcinie 2011-07-04 15:09 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 2011-05-18 15:01 Zakończone
Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Gryfice i jej jednostek organizacyjnych 2011-04-21 08:37 Zakończone
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice w kwocie 6 000.000,00 zł 2011-04-12 11:42 Zakończone
Wykonanie obsługi urbanistycznej 2010-12-09 09:37 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. 2010-11-23 13:53 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlic wiejskich wraz z ich wyposażeniem w miejscowościach: Barkowo, Smolęcin, Rotnowo, Jasiel- Gmina Gryfice w kwocie 587.938,00 zł 2010-09-02 12:04 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowych w 15 miejscowościach na terenie Gminy Gryfice w kwocie 2 191.426,00 zł 2010-09-02 12:03 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w m. Rybokarty, Gmina Gryfice o długości 1901,7 mb w kwocie 1 425.660,00 zł 2010-09-02 12:00 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Podniesienie atrakcyjności turystycznej - przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach w kwocie 1 408.000,00 zł 2010-09-02 11:59 Zakończone
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego 2010-08-31 09:59 Zakończone
Przebudowa dróg sąsiadujących bezpośrednio z Placem Zwycięstwa 2010-07-21 15:27 Zakończone
Modernizacja stadionu miejskiego w Gryficach 2010-07-15 14:50 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko -Orlik 2012 2010-07-13 08:38 Zakończone
Przebudowa Placu Zwycięstwa w Gryficach 2010-07-01 15:01 Zakończone
Przebudowa dróg sąsiadujących bezpośrednio z Placem Zwycięstwa 2010-07-01 14:28 Zakończone
Budowa drogi Wilczkowo- Rybokarty 2010-06-28 11:18 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 2010-06-23 12:12 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice ? Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. 2010-06-08 13:54 Zakończone
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2010-05-28 10:26 Zakończone
Budowa sieci wodociągowych w 15 miejscowościach Gminy Gryfice. 2010-05-21 12:52 Zakończone
Rozbiórka trybun na stadionie miejskim w Gryficach 2010-03-29 15:19 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Piastów, Sikory, Otok. 2010-03-10 13:27 Zakończone
Budowa zespołu sportowo- rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 2010-03-02 12:33 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego 2010-02-08 11:54 Zakończone
Obsługa urbanistyczna 2009-12-08 10:25 Zakończone
Budowa świetlic wiejskich w m. Barkowo, Smolęcin, Rotnowo, Jasiel. 2009-12-03 12:39 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2009-11-30 13:17 Zakończone
Modernizacja stadionu miejskiego w Gryficach II 2009-11-13 10:59 Zakończone
Przebudowa Placu Zwycięstwa w Gryficach 2009-10-23 09:43 Zakończone
Modernizacja drogi w m. Zielin 2009-09-16 12:29 Zakończone
Dzierżawa łączy dla potrzeb systemu monitoringu. 2009-09-16 11:03 Zakończone
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego 2009-08-11 12:26 Zakończone
Docieplenie budynku Urzędu Miejskiego- klatki schodowe i łącznik 2009-08-06 10:13 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice ?w Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie. 2009-07-30 14:14 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2009-07-17 09:40 Zakończone
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowy dla kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce 2009-07-15 10:48 Zakończone
Program Funkcjonalno - Użytkowy dla kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce 2009-07-03 12:41 Zakończone
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce 2009-07-03 12:04 Zakończone
Modernizacja stadionu miejskiego w Gryficach 2009-07-01 09:53 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie. 2009-06-15 14:30 Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi Popiele- Rzęsin 2009-06-09 12:08 Zakończone
Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina i wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. 3 Maja 1 w Gryficach 2009-05-27 13:23 Zakończone
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice 2009-05-22 14:24 Zakończone
Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina i wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. Nowy Świat 19 w Gryficach 2009-05-22 07:45 Zakończone
Remont dachu papowego z wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. Broniszewskiej 17 w Gryficach 2009-05-20 11:11 Zakończone
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Górzyca 2009-05-15 13:07 Zakończone
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Przybiernówko 2009-05-15 12:36 Zakończone
Program Funkcjonalno - Użytkowy dla kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce 2009-05-13 15:10 Zakończone
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce 2009-05-13 15:06 Zakończone
Remont dachu papowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą rynien i rur spustowych budynku nr 1 w Ościęcinie 2009-05-04 08:04 Zakończone
Termomodernizacja budynków SP nr 3 2009-04-23 12:06 Zakończone
Dostawa wykładziny PVC oraz glazury i terakoty 2009-03-17 13:59 Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sportowej 2009-03-10 10:02 Zakończone
Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Gryficach 2009-03-05 13:38 Zakończone
Remont dachu papowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą rynien i rur spustowych budynku nr 1 w Ościęcinie 2009-03-02 12:32 Zakończone
Rozbudowa przedszkola nr 2 w Gryficach 2009-02-03 12:43 Zakończone
Likwidacja barier architektonicznych w SP nr 3 2009-01-27 15:22 Zakończone
Obsługa urbanistyczna 2009-01-14 10:27 Zakończone
Obsługa urbanistyczna 2008-12-18 11:47 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego 2008-10-17 12:02 Zakończone
Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Rzęskowo 2008-10-10 11:43 Zakończone
Wykonanie remontu świetlicy w m. Rybokarty 2008-09-16 15:21 Zakończone
Budowa oświetlenia ul. Murarskiej i alei parku miejskiego 2008-09-02 13:33 Zakończone
Świadczenie usług komunikacji miejskiej 2008-08-21 14:32 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" 2008-07-17 16:17 Zakończone
Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w m. Trzygłów. 2008-07-11 11:51 Zakończone
WYKONANIE ROBÓT ZDUŃSKICH W ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O. W GRYFICACH W ROKU 2008 2008-07-01 14:01 Zakończone
Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryficach 2008-07-01 13:58 Zakończone
Obsługa komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Gryfice. 2008-06-25 13:19 Zakończone
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta Gryfice 2008-06-24 14:51 Zakończone
Przebudowa lokalu użytkowego na lokale mieszkalne (socjalne) przy ul. Armii Krajowej 12 w Gryficach 2008-06-24 12:09 Zakończone
Obsługa prawna bieżącej działalności Gminy Gryfice. 2008-06-20 14:08 Zakończone
Obsługa komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Gryfice. 2008-06-03 12:05 -
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi w Rotnowie. 2008-04-28 13:00 -
Budowa rowerowego toru przeszkód 2008-03-19 15:23 -
Projekty budowy 4 świetlic wiejskich 2008-03-11 14:30 -
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Niekładź 2008-03-07 15:48 -
Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej 2007-12-17 10:45 -
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2007-12-11 12:23 -
Obsługa urbanistyczna 2007-12-04 15:31 -
Samochód strażacki dla OSP Świeszewo 2007-11-05 15:19 -
Wykonanie oświetlenia drogi w m. Rotnowo 2007-10-30 10:44 -
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych systemu kanalizacji tłoczno - grawitacyjnej 2007-10-17 11:42 -
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice 2007-10-15 13:59 -
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych drogi łączącej 5 miejscowości na terenie Gminy Gryfice - Świeszewo, Kukań, Rybokarty, Wilczkowo, Przybiernówko 2007-10-11 13:56 -
Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej nr 1 w Gryficach 2007-09-27 14:22 -
Zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny 2007-09-26 09:03 -
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową przy ul. Sportowej w Gryficach II 2007-09-19 14:06 -
Samochód strażacki dla OSP Górzyca 2007-09-11 15:34 -
Wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowych wraz z urządzeniami 2007-08-07 13:10 -
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową w Gryficach przy ul. Sportowej na działce nr 232 2007-08-03 13:26 -
Dostawa samochodu użytkowego (dostawczego) dla Urzędu Miejskiego w Gryficach 2007-07-27 13:15 -
Projekt budowy pływalni krytych oraz zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach 2007-07-26 14:58 -
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo 2007-07-11 14:20 -
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Łąkowa o dł 0,60 km 2007-07-04 12:28 -
Dostawa, przygotowanie i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych terenu Gminy Gryfice 2007-06-29 14:51 -
Wykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku uslugowo- mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 107 w Gryficach 2007-06-12 15:25 -
Projekt budowy toru rowerowego FOUR CROSS 2007-06-12 11:24 -
WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2007-06-08 10:34 -
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo(II przetarg) 2007-06-06 16:10 -
Dostawa sprzętu komputerowego 2007-05-17 12:36 -
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo 2007-05-15 15:27 -
Dostawa materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego 2007-05-09 09:24 -
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Łąkowa o długości 0,60 km, szerokość jezdni 4,00 -- 5,50 m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej-Ogłoszenie i SIWZ. 2007-05-07 12:58 -
Usługi przewozowe polegające na przywozie i odwozie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice w dniach nauki szkolnej 2007-05-04 13:42 -
Projekt budowy toru rowerowego FOUR CROSS (4x) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewidencyjny 585 i 586 o pow. 2,9 ha przy ul. Nowy Świat w Gryficach III 2007-04-13 12:57 -
Wykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Leśna 2 w Gryficach 2007-04-06 12:07 -
Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007 2007-04-05 15:00 -
Rozbiórka budynku stodoły w m. Rzęskowo 2007-04-03 14:52 -
Dostawa materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego 2007-03-30 13:43 -
Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007 2007-03-15 13:06 -
Dostawa i wymiana stolaki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach 2007-03-14 16:11 -
Wykonanie robót zduńskich w zasobach zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach 2007-03-14 16:01 -
euro-Projekt budowy toru rowerowego FOUR CROSS (4x) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewidencyjny 585 i 586 o pow. 2,9 ha przy ul. Nowy Świat w Gryficach II-Ogłoszenie i SIWZ 2007-03-05 14:17 -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku mieszkalnego 24 rodzinnego przy ulicy Trzygłowskiej w Gryficach 2007-02-22 11:38 -
Budowa budynku mieszkalnego 24 rodzinnego przy ulicy Trzygłowskiej w Gryficach 2007-02-12 10:14 -
Projekt budowy toru rowerowego FOUR CROSS (4x) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewidencyjny 585 i 586 o pow. 2,9 ha przy ul. Nowy Świat w Gryficach 2007-02-07 16:31 -
Bankowa obsługa budżetu Gminy Gryfice 2007-02-01 14:22 Zakończone
Adaptacja połaczona z remontem budynku w Trzygłowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 2007-02-01 14:22 -
Bieżacy begotówkowy zakup paliw do pojazdów będących własnością gminy Gryfice przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 31.12.2007 r. 2006-12-22 14:56 -
Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu 2006-12-21 13:49 -
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Gryfice 2006-12-12 14:19 -
Bieżący bezgotówkowy zakup paliw w Gryficach do pojazdów będących własnością Gminy Gryfice przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 31.12.2007 r. 2006-12-01 15:43 -
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Gryfice 2006-11-30 15:18 -
Opracowanie projektu kompleksu pomocy społecznej i projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Koszarowej w Gryficach 2006-10-31 15:05 -
Modernizacja z wymianą wyposażenia Gryfickiego Domu Kultury, gmina Gryfice 2006-10-23 16:21 -
Opracowanie projektu Kompleksu pomocy społecznej i projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Koszarowej w Gryficach 2006-10-19 12:56 -
Modernizacja z wymianą wyposażenia w sali widowiskowej Gryfickiego Domu Kultury, gmina Gryfice. 2006-10-09 14:54 -
Adaptacja połączona z remontem budynku na świetlicę w Górzycy 2006-10-02 11:22 -
Urządzenie placów zabaw w 19 miejscowościach gminy Gryfice 2006-09-22 14:49 -
Wymiana 177 okien w SP nr 4 w Gryficach 2006-09-20 10:11 -
Budowa parkingu przy boisku sportowym w Prusinowie 2006-09-14 14:45 -
Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzygłów 2006-09-12 16:05 -
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice 2006-09-08 09:39 -
Budowa parkingu przy boisku sportowym w Prusinowie 2006-09-04 15:47 -
przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz upgrade oprogramowania antywirusowego 2006-08-10 15:42 -
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie rozbudowy, modernizacji, konserwacji i dzierżwawy łączy systemu monitoringu wizyjnego w Gryficach 2006-08-10 09:38 -
Modernizacja oświetlenia przy ul. Sportowej-garaże w Gryficach 2006-07-25 14:04 -
Ogłoszenia o zamówieniu- usługi przewozowe, dowóz uczniów do szkół 2006-07-12 16:01 -