herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Miejskiej w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców z dnia 22 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-23 09:25:08
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Gryfic z dnia 22 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-23 09:24:48
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Miejskiej w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców z dnia 22 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-23 09:20:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej, i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 300, 301, 291, 398, 191, 297, 293/1, 292, 33/16, 290/4, 64 obręb geodezyjny Gryfice 1 oraz na działce nr 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4. Aneta Chruścielewska 2018-10-22 15:30:58
Gminna Komisja Wyborcza w Gryficach informuje o pełnieniu dyżuru w dniu wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Województw i Burmistrzów 21.10.2018 Luiza Kowalska 2018-10-19 14:48:40
Gminna Komisja Wyborcza w Gryficach informuje o pełnieniu dyżuru w dniu wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Województw i Burmistrzów 21.10.2018 Luiza Kowalska 2018-10-19 14:47:53
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych oraz informacja o godzinach pracy w dniu wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Województw i Burmistrzów 21.10.2018 r. Luiza Kowalska 2018-10-19 11:27:15
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych oraz informacja o godzinach pracy w dniu wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Województw i Burmistrzów 21.10.2018 r. Luiza Kowalska 2018-10-19 11:24:28
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych oraz informacja o godzinach pracy w dniu wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Województw i Burmistrzów 21.10.2018 r. Luiza Kowalska 2018-10-19 11:23:35
xxxx - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-19 07:58:14
zapyt - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-19 07:57:27
form - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-19 07:57:23
fgh - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-19 07:57:21
fgh - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-19 07:57:08
form - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-19 07:56:39
zapyt - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-19 07:56:14
xxxx - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-19 07:55:15
Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-10-18 15:21:22
Zarządzenie Nr 1304/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 149, obręb Dziadowo Luiza Kowalska 2018-10-18 14:59:03
Zarządzenie Nr 1303/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 46/10 obręb Zielin Luiza Kowalska 2018-10-18 14:57:33
Zarządzenie Nr 1302/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 365 ul. Sienkiewicza, obręb 4 m. Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-18 14:55:27
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 874/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu Luiza Kowalska 2018-10-18 14:54:33
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 17 października 2018 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Luiza Kowalska 2018-10-18 13:31:37
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-10-18 12:11:10
Uchwała nr LIV/540/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Małgorzata Gołąb 2018-10-18 11:03:24
Uchwała nr LIII/534/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.08.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Małgorzata Gołąb 2018-10-18 11:02:30
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 22.11.2018r. Sławomir Pawlak 2018-10-18 10:56:46
Uchwała Nr LVI/550/2018 z 17.10.2018 r. w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w ormie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych Alicja Misiecka 2018-10-18 10:40:06
wykaz WNOŚ.SP.NR 98/2018 - WNOŚ.SP.NR 99/2018 Sławomir Pawlak 2018-10-18 08:45:23
wykaz WNOŚ.SP.NR 86/2018 - WNOŚ.SP.NR 90/2018 Sławomir Pawlak 2018-10-18 08:42:52
wykaz WNOŚ.SP.NR 80/2018 - WNOŚ.SP.NR 85/2018 Sławomir Pawlak 2018-10-18 08:26:26
Wykazy WNOŚ.SP.NR 75/2018 - WNOŚ.SP.NR 79/2018 Sławomir Pawlak 2018-10-18 08:08:17
Wykazy WNOŚ.SP.NR 96/2018 - WNOŚ.SP.NR 97/2018 Sławomir Pawlak 2018-10-18 08:04:59
Wykazy WNOŚ.SP.NR 91/2018 - WNOŚ.SP.NR 95/2018 Sławomir Pawlak 2018-10-18 08:03:15
Sesja LV w dn.12.10.2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-17 13:57:03
Sesja LVI w dn. 17.10.2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-17 13:56:50
Sesja LVI w dn. 17.10.2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-17 13:56:31
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finanasowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-10-17 13:55:20
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-17 13:54:12
Wyborco sprawdź gdzie możesz oddać w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. Wyciąg z obwieszczenia Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Luiza Kowalska 2018-10-17 10:32:55