herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Powiadomienie o wyborze oferty Karina Semczuk 2017-02-24 11:39:57
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Adriana Dąbrowska 2017-02-24 09:01:33
Zarządzenie Nr 580/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej Adriana Dąbrowska 2017-02-24 08:59:50
Rejestr petycji Adriana Dąbrowska 2017-02-23 13:59:58
Rejestr petycji Adriana Dąbrowska 2017-02-23 13:47:02
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 27.01.2017 r. Adriana Dąbrowska 2017-02-22 11:43:08
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 27.01.2017 r. Adriana Dąbrowska 2017-02-22 11:41:40
Uchwała Nr XXXII/313/2017 z 8.02.2017 r. w spr. opłaty targowej Alicja Misiecka 2017-02-21 11:34:52
Uchwala Nr XXXII/313/2017 z 8.02.2017 r. w spr. opłaty targowej Alicja Misiecka 2017-02-21 11:32:51
Informacja o wywieszeniu wykazów na tablicy ogłoszeń Izabela Stachowska 2017-02-16 11:29:38
2017 rok Izabela Stachowska 2017-02-16 11:28:30
Protokół Nr XXIX/2016 z 26.10.2016 r. Alicja Misiecka 2017-02-16 09:12:56
Protokół Nr XXVIII/2016 z 28.09.2016 r. Alicja Misiecka 2017-02-16 09:11:52
Formularz cenowo-ofertowy Daniel Igielski 2017-02-15 14:17:31
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2017-02-15 14:17:03
Dostawa UTM do Urzędu Miejskiego w Gryficach Daniel Igielski 2017-02-15 14:16:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na realizacji instalacji do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego ? małego zakładu produkcji wędlin z grupy zakładów M.L.O. (zakład o charakterze marginalnym, lokalnym, ograniczonym, bez uboju i rozbioru) w budynku zlokalizowanym na działce oznacz. nr geod. 36/2 w m. Kukań ( obręb Kukań, gmina Gryfice). Katarzyna Młynarska 2017-02-15 13:54:34
Uchwała Nr XXXII/311/2017 z 8.02.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-02-15 10:51:05
Uchwała Nr XXXII/312/2017 z 8.02.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2017-2040 Alicja Misiecka 2017-02-15 10:49:48
Uchwala Nr XXXII/313/2017 z 8.02.2017 r. w spr. opłaty targowej Alicja Misiecka 2017-02-15 10:48:00
Uchwała Nr XXXII/314/2017 z 8.02.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLIII/526/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2017-02-15 10:46:48
Uchwała Nr XXXII/315/2017 z 8.02.2017 r. w spr. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Alicja Misiecka 2017-02-15 10:44:34
Uchwała Nr XXXII/316/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2017-02-15 10:42:01
Uchwała Nr XXXII/317/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2017-02-15 10:40:14
Uchwała Nr XXXII/318/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki numer 50/54 obręb numer 10 m. w Gryficach o powierzchni 0,0021 ha Alicja Misiecka 2017-02-15 10:38:38
Uchwała Nr XXXII/319/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki numer 50/55 obręb numer 10 m. w Gryficach o powierzchni 0,0021 ha Alicja Misiecka 2017-02-15 10:34:38
Uchwała Nr XXXII/320/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki numer 50/56 obręb numer 10 m. w Gryficach o powierzchni 0,0021 ha Alicja Misiecka 2017-02-15 10:31:50
Uchwała Nr XXXII/320/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki numer 50/56 obręb numer 10 m. w Gryficach o pow. 0,0021 ha Alicja Misiecka 2017-02-15 10:28:24
Uchwała Nr XXXII/320/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki numer 50/56 obręb numer 10 m. w Gryficach o pow. 0,0021 ha Alicja Misiecka 2017-02-15 10:28:16
Uchwała Nr XXXII/321/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki numer 50/57 obręb numer 10 m. w Gryficach o powierzchni 0,0021 ha Alicja Misiecka 2017-02-15 10:24:23
Uchwała Nr XXXII/322/2017 z 8.02.2017 r. w spr. nadania nazwy urzędowej w drodze wewnętrznej na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 317 obręb BORZYSZEWO Alicja Misiecka 2017-02-15 10:20:42
Uchwała Nr XXXII/323/2017 z 8.02.2017 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2017-02-15 10:18:12
Uchwała Nr XXXII/324/2017 z 8.02.2017 r. w spr. rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Alicja Misiecka 2017-02-15 10:16:22
Uchwała Nr XXXII/325/2017 z 8.02.2017 r. w spr. powołania radnego do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Alicja Misiecka 2017-02-15 10:12:50
Uchwała Nr XXXII/326/2017 z 8.02.2017 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na remont ławek w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie Alicja Misiecka 2017-02-15 10:10:52
Uchwała Nr XXXII/327/2017 z 8.02.2017 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górzycy na odnowienie ścian wewnątrz kościoła pw. Podwyższenia Krzyża w Otoku Alicja Misiecka 2017-02-15 10:08:27
Uchwała Nr XXXII/328/2017 z 8.02.2017 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach na wykonanie prac remontowych kościoła, w tym na wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach Alicja Misiecka 2017-02-15 10:05:32
Sesja XXXII w dn. 8.02.2017 r. Alicja Misiecka 2017-02-15 10:01:47
Zawiadomienie II Izabela Stachowska 2017-02-14 08:20:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej na działkach nr 31, 253/1, 253/9 Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2017-02-10 12:52:45