Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 219/1, obręb Gryfice 6. Aneta Chruścielewska 2020-01-24 10:30:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 114, obręb Gryfice 9. Aneta Chruścielewska 2020-01-24 10:28:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 114, obręb Gryfice 9. Aneta Chruścielewska 2020-01-24 10:28:38
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na ? budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym ? wylotem wód deszczowych na terenie działek 81/1, 158, 166/7, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-01-23 15:28:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 244/21 i 256/13, obręb geodezyjny Gryfice 4. Aneta Chruścielewska 2020-01-23 15:25:50
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 66 i 65/40 w ul. Wierzbowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2020-01-23 15:23:58
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2020-01-23 13:02:47
Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji RM w dn. 28.01.2020 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2020-01-23 12:30:41
Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji RM w dn. 28.01.2020 r. o g. 10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-23 12:29:05
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. styczniu 2020 r. XVIII sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2020-01-23 10:31:49
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-01-23 10:01:10
Zarządzenie Nr 386/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 65/27 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-01-23 09:42:51
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-01-23 09:42:06
Zarządzenie Nr 384/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach bramki piłkarskiej aluminiowej, piłkochwytu na boisko sportowe w m. Lubieszewo na dz. nr 130 obręb Lubieszewo gm. Gryfice Luiza Kowalska 2020-01-23 09:41:05
Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Gryfic z dnia stycznia 2020 r. w sprawie Luiza Kowalska 2020-01-23 09:40:17
Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Gryfic z dnia stycznia 2020 r. w sprawie Luiza Kowalska 2020-01-23 09:40:15
Zarządzenie Nr 382/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 168/5, obręb Lubieszewo Luiza Kowalska 2020-01-23 09:39:26
Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia stycznia 2020 r. w sprawie Luiza Kowalska 2020-01-23 09:38:37
Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia stycznia 2020 r. w sprawie Luiza Kowalska 2020-01-23 09:38:34
Zarządzenie Nr 350/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-01-23 09:34:10
Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-01-23 09:28:08
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 01/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 05/2020 Anna Żołnowska 2020-01-23 08:51:12
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 11/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 12/2020 Anna Żołnowska 2020-01-23 08:49:33
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 06/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 10/2020 Anna Żołnowska 2020-01-23 08:48:41
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 01/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 05/2020 Anna Żołnowska 2020-01-23 08:47:16
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 01/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 05/2020 - dokument usunięty Anna Żołnowska 2020-01-23 08:46:03
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 06/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 10/2020 - dokument usunięty Anna Żołnowska 2020-01-23 08:44:16
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 06/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 10/2020 - dokument usunięty Anna Żołnowska 2020-01-23 08:44:06
ROK 2020 Anna Żołnowska 2020-01-23 08:43:06
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 01/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 05/2020 - dokument usunięty Anna Żołnowska 2020-01-23 08:41:44
ROK 2020 Anna Żołnowska 2020-01-23 08:38:31
ROK 2020 Anna Żołnowska 2020-01-23 08:38:07
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-01-22 14:42:43
Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji RM w dn. 28.01.2020 r. o g. 10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-22 11:42:53
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-22 11:41:12
Projekt uchwały w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego Alicja Misiecka 2020-01-22 11:38:14
Projekt uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowika i Gospodarki Wodnej na realiazcję zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gryficach" Alicja Misiecka 2020-01-22 11:36:23
Projekt uchwały w spr. ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta i gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-01-22 11:33:35
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Alicja Misiecka 2020-01-22 11:31:56
Projekt uchwały w spr. ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-22 11:30:31