herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Karina Semczuk 2017-03-24 14:33:45
Informacja o naborze Karina Semczuk 2017-03-24 14:30:30
Przebudowa drogi w m. Borzęcin Grzegorz Szredziński 2017-03-24 10:16:54
Ogłoszenie o naborze Karina Semczuk 2017-03-23 14:56:02
Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny Karina Semczuk 2017-03-23 14:54:27
Załącznik nr 3 Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:14:28
Załącznik nr 1 Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:10:51
Załącznik nr 3 Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:10:16
Załącznik nr 1 Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:07:02
Zapytanie ofertowe Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:06:53
Załącznik nr 1 Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:06:22
Załącznik nr 3 Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:05:47
Załącznik nr 2 Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:05:33
Załącznik nr 3 Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:03:29
Dostarczenie licencji bezterminowej na program monitorujący systemy, usługi i aplikacje - podniesienie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:01:51
Dostarczenie licencji bezterminowej na program monitorujący systemy, usługi i aplikacje - podniesienie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych Leszek Wójcikiewicz 2017-03-23 11:01:24
Przebudowa drogi w m. Borzęcin Grzegorz Szredziński 2017-03-23 07:50:56
Przebudowa drogi w m. Borzęcin Grzegorz Szredziński 2017-03-22 14:39:00
Przebudowa drogi w m. Borzęcin Grzegorz Szredziński 2017-03-22 12:52:36
Przebudowa drogi w m. Borzęcin - dokument usunięty Grzegorz Szredziński 2017-03-22 12:52:09
Przebudowa drogi w m. Borzęcin - dokument usunięty Grzegorz Szredziński 2017-03-22 12:45:30
protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-22 12:00:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 106, 92/2 obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2017-03-21 13:28:52
Zawiadomienie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów nieruchomości Izabela Stachowska 2017-03-21 10:43:42
korekta Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2017-03-21 09:09:12
korekta nr 2 Rb-27s Małgorzata Gołąb 2017-03-21 09:08:47
korekta nr 2 Rb-28s Małgorzata Gołąb 2017-03-21 09:08:17
karty techniczne materiałów w przykładowej technologii robót Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:32:01
instrukcja montażu w przykładowej technologii robót Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:30:05
kosztorys nakładczy w formacie ath Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:28:16
przedmiar robót w formacie pdf Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:23:47
mapa sytuacyjna Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:21:42
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:20:19
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:18:23
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:11:18
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 14:09:49
Remont elementów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach, polegający na wymianie posadzki i okładziny elewacyjnej na tarasie i schodach zewnętrznych z gresu na płyty i okładziny z granitu Włodzimierz Rączkowiak 2017-03-17 13:52:17
Uchwała Nr XXXIII/329/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-03-17 13:16:53
Uchwała Nr XXXIII/330/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2017-2040 Alicja Misiecka 2017-03-17 13:15:45
Uchwała Nr XXXIII/331/2017 z 15.03.2017 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Wyszoborze na malowanie ścian, wymianę rynien i rur spusowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rotnowie Alicja Misiecka 2017-03-17 13:14:22