Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 606/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. obsługi rady w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2020-09-24 14:39:08
Zarządzenie Nr 605/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 77/10 o powierzchni 96 m2 położoną w Gryficach obręb numer 8 przy ul. Starogrodzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2020-09-24 14:36:47
Zarządzenie Nr 604/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 95/11 o powierzchni 95 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. Strzeleckiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2020-09-24 14:36:05
protokół z unieważnienia Małgorzata Bęgowska 2020-09-24 13:05:56
Zarządzenie Nr 602/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-09-24 11:50:31
Zarządzenie Nr 602/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-09-24 11:50:29
Uchwała Nr XXIV/260/2020 z 25.08.2020 w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/47 obręb Borzyszewo. Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 11:32:39
Uchwała Nr XXIV/259/2020 z 25.08.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/612/2014 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej w obrębie nr 6 miasta Gryfice dz. nr 216/2. Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 11:32:21
Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji RM w dn. 30.09.2020 r. o g. 10,00 Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 10:52:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 10:51:34
Projekt Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2020-2027 Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 10:51:19
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice. Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 10:51:03
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gryfice. Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 10:50:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice. Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 10:50:27
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 10:48:20
Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfice a Gminą Otmuchów. Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 10:48:03
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości w dniu 29 października 2020 r. Anna Żołnowska 2020-09-24 10:06:39
Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 239/2020 Anna Żołnowska 2020-09-24 10:03:26
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 103/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 105/2020 Anna Żołnowska 2020-09-24 10:01:52
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 99/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 102/2020 Anna Żołnowska 2020-09-24 09:57:27
Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji RM w dn.30.09.2020 r. o g. 10,00 Leszek Wójcikiewicz 2020-09-24 08:49:22
Formularz cenowy Karina Semczuk 2020-09-23 15:09:01
Zapytanie ofertowe Karina Semczuk 2020-09-23 15:08:20
Dostawa sprzętu informatycznego do siedziby OPS w Gryficach Karina Semczuk 2020-09-23 15:07:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 74/1 i 79/11 w obrębie Rotnowo gmina Gryfice?? Katarzyna Młynarska 2020-09-23 08:33:31
Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie Grzegorz Drążkowiak 2020-09-23 08:11:27
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-09-23 08:10:41
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-09-23 08:10:38
Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie Grzegorz Drążkowiak 2020-09-23 08:10:13
Zarządzenie Nr 603/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Dziadowo, Przybiernówko, Smolęcin gm. Gryfice Luiza Kowalska 2020-09-23 08:01:01
Zarządzenie Nr 602/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-09-23 07:59:36
Zarządzenie Nr 602/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-09-23 07:59:34
Zarządzenie Nr 601/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Zielin, Świeszewo, Wilczkowo, Barkowo gm. Gryfice Luiza Kowalska 2020-09-23 07:59:04
Zarządzenie Nr 600/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Luiza Kowalska 2020-09-23 07:56:47
Zarządzenie Nr 600/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Luiza Kowalska 2020-09-23 07:56:33
Karina Semczuk 2020-09-21 14:27:02
ogłoszenie o naborze Karina Semczuk 2020-09-21 14:20:29
Nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny Karina Semczuk 2020-09-21 14:17:16
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfice w miejscowości Borzyszewo i Jabłonowo Agnieszka Skotnik 2020-09-21 10:55:47
Zarządzenie Nr 595/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców miasta Gryfice w celu wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2020-09-17 15:28:13