Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Audytor wewętrzny Luiza Kowalska 2021-09-21 10:52:34
Aydytor wewętrzny Luiza Kowalska 2021-09-21 10:43:22
Audytor wewętrzny Luiza Kowalska 2021-09-21 10:38:58
Uchwała Nr XL/409/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 391 i 353 obręb Rzęskowo Izabela Sobiech 2021-09-21 09:28:29
Uchwała Nr XL/409/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 391 i 353 obręb Rzęskowo Izabela Sobiech 2021-09-21 09:25:55
Uchwała Nr XL/409/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 391 i 353 obręb Rzęskowo Izabela Sobiech 2021-09-21 09:23:45
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu ul. Mikołaja Reja i Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach Małgorzata Bęgowska 2021-09-20 15:13:33
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu ul. Mikołaja Reja i Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach Małgorzata Bęgowska 2021-09-20 15:10:55
Uchwała Nr XL/403/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie prowadzonej w formie opiekuńczej działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-20 10:43:27
Uchwała Nr XL/402/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-20 10:35:25
Uchwała Nr XL/401/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-20 10:35:09
Uchwała Nr XL/400/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmiany uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-09-20 10:34:12
Uchwała Nr XL/396/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-09-20 10:14:38
Uchwała Nr XL/397/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2021-2035 Izabela Sobiech 2021-09-20 10:13:27
Uchwała Nr XL/398/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. zmiany Uchwały nr XXXVI/360/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Izabela Sobiech 2021-09-20 10:01:48
Uchwała Nr XL/399/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/323/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gryfice, w tym: budowa wodociągu w ul. Broniszewskiej w Gryficach oraz budowa sieci wodociągowej z m. Popiele do m. Rzęsin z wymianą sieci w m. Rzęsin i podłączeniem istniejących przyłączy." Izabela Sobiech 2021-09-20 09:58:52
Uchwała Nr XL/400/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmiany uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-09-20 09:53:35
Uchwała Nr XL/401/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-20 09:50:20
Uchwała Nr XL/402/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-20 09:44:44
Uchwała Nr XL/403/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie prowadzonej w formie opiekuńczej działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-20 09:06:36
Uchwała Nr XL/404/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-20 09:03:44
Uchwała Nr XL/405/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustanego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ulicy Bydgoskiej 7 Izabela Sobiech 2021-09-20 09:02:03
Uchwała Nr XL/406/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej o numerze 22/5 położonej w obrębie Niekładź Izabela Sobiech 2021-09-20 08:59:13
Uchwała Nr XL/407/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych w obrębie Niekładź, gmina Gryfice, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3/59 i 3/89 Izabela Sobiech 2021-09-20 08:57:11
Uchwała Nr XL/408/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Niekładź , gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/16 Izabela Sobiech 2021-09-20 08:54:18
Uchwała Nr XL/409/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 391 i 353 obręb Rzęskowo Izabela Sobiech 2021-09-20 08:51:23
Uchwała Nr XL/410/2021 z dn. 15.09.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 344 obręb nr 5 m.Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Izabela Sobiech 2021-09-20 08:47:21
Uchwała Nr XL/411/2021 z dn.15.09.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Izabela Sobiech 2021-09-20 08:33:12
Sesja XL w dn. 15.09.2021 r. Izabela Sobiech 2021-09-20 08:28:38
Zarządzenie Nr 915/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. 199 obręb Gryfice 8, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-17 14:13:17
Zarządzenie Nr 914/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-09-17 09:24:24
Odtworzenie z konserwacją rowu otwartego R1-G na odcinku od punktu pomiarowego 1 do punktu pomiarowego U1, tj. miejsca ujścia rowu R1-G3 do rowu R1-G (dz. nr 9/26, 9/27, 33/16 obr. Gryfice-1) Włodzimierz Rączkowiak 2021-09-16 19:53:17
Odtworzenie z konserwacją rowu otwartego R1-G na odcinku od punktu pomiarowego 1 do punktu pomiarowego U1, tj. miejsca ujścia rowu R1-G3 do rowu R1-G (dz. nr 9/26, 9/27, 33/16 obr. Gryfice-1) Włodzimierz Rączkowiak 2021-09-16 19:41:06
Zarządzenie Nr 898/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. Luiza Kowalska 2021-09-16 12:38:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11136_L402_Gryfice_004 na liniach kolejowych PKP PLK S. A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 252/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Gryfice, położonej w gminie Gryfice, stanowiacej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych. Aneta Chruścielewska 2021-09-16 09:20:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11136_L402_Gryfice_004 na liniach kolejowych PKP PLK S. A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 252/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Gryfice, położonej w gminie Gryfice, stanowiacej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych. Aneta Chruścielewska 2021-09-16 09:19:21
Protokół Nr XXXV/2021 z 28.04.2021 r. Izabela Sobiech 2021-09-16 09:13:38
Zawiadomienie o zwołaniu zebrana wiejskiego w celu odwołania i wyboru uzupełniającego członka Rady Sołeckiej w sołectwie Grębocin Leszek Wójcikiewicz 2021-09-15 08:57:09
Zawiadomienie o zwołaniu zebrana wiejskiego w celu odwołania i wyboru uzupełniającego członka Rady Sołeckiej w sołectwie Grębocin Leszek Wójcikiewicz 2021-09-15 08:54:43
Zawiadomienie o zwołaniu zebrana wiejskiego w celu odwołania i wyboru uzupełniającego członka Rady Sołeckiej w sołectwie Grębocin Leszek Wójcikiewicz 2021-09-15 08:54:07