herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
informacja o terminach składania wniosków na : 500+ - świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny Jowita Piwoni 2017-07-25 13:24:58
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2017-07-25 12:50:28
Protokół wyboru Grzegorz Drążkowiak 2017-07-25 12:50:20
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2017-07-25 12:49:27
Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 01 stycznia 2017 r. - 30 czerwca 2017 r. Adriana Dąbrowska 2017-07-25 12:48:20
Rok 2017 Adriana Dąbrowska 2017-07-25 12:46:37
Rok 2017 Adriana Dąbrowska 2017-07-25 12:46:26
Wykazy WNOŚ.IS.205/2017 do WNOŚ.IS.206/2017 Izabela Stachowska 2017-07-25 11:43:56
Wymiana nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4 Włodzimierz Rączkowiak 2017-07-24 14:27:12
Wymiana nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4 Włodzimierz Rączkowiak 2017-07-24 14:26:58
Uchwała Nr XXXVII/384/2017 z 20.07.2017 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby dla Komendy PowiatowejPolicji w Gryficach Alicja Misiecka 2017-07-24 12:38:02
Uchwała Nr XXXVII/384/2017 z 20.07.2017 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-07-24 12:35:07
Uchwała Nr XXXVII/379/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-07-24 12:11:47
Uchwała Nr XXXVII/380/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2017-2040 Alicja Misiecka 2017-07-24 12:10:20
Uchwała Nr XXXVII/381/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Alicja Misiecka 2017-07-24 12:08:05
Uchwała Nr XXXVII/382/2017 z 20.07.2017 r. w spr. udzielenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek Ochotniczch Straży Pożarnych - OSP Trzygłów i OSP Rybokarty Alicja Misiecka 2017-07-24 12:04:40
Uchwała Nr XXXVII/383/2017 z 20.07.2017 r. w spr. udzielenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy - OSP Gryfice, OSP Ościęcin i OSP Górzyca Alicja Misiecka 2017-07-24 12:01:32
Uchwała Nr XXXVII/384/2017 z 20.07.2017 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-07-24 11:57:07
Uchwała Nr XXXVII/385/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Alicja Misiecka 2017-07-24 11:53:46
Uchwała Nr XXXVII/385/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-07-24 11:51:05
Uchwała Nr XXXVII/385/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-07-24 11:50:27
Uchwała Nr XXXVII/385/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomianii na rok 2017 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-07-24 11:46:04
Uchwała Nr XXXVII/385/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomianii na rok 2017 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-07-24 11:45:49
Uchwała Nr XXXVII/386/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego Alicja Misiecka 2017-07-24 11:42:52
Sesja XXXVII w dn. 20.07.2017 r. Alicja Misiecka 2017-07-24 11:40:26
Protokół wyboru oferty Grzegorz Drążkowiak 2017-07-24 09:16:20
Zarządzenie nr 872/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-07-21 13:05:19
Zarządzenie nr 870/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-07-21 12:55:10
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach- II Grzegorz Szredziński 2017-07-21 12:52:14
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach- II Grzegorz Szredziński 2017-07-21 12:50:40
Uchwała nr XXXVI/369/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-07-21 12:16:27
Zarządzenie nr 866/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-07-21 11:46:25
Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach- II Grzegorz Szredziński 2017-07-20 13:01:15
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej w Gryficach-II Grzegorz Szredziński 2017-07-20 13:00:50
Dane teleadresowe Adriana Dąbrowska 2017-07-20 09:44:55
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań Włodzimierz Rączkowiak 2017-07-19 13:09:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań Włodzimierz Rączkowiak 2017-07-19 13:08:36
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań Włodzimierz Rączkowiak 2017-07-19 13:08:11
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań Włodzimierz Rączkowiak 2017-07-19 13:07:22
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań Włodzimierz Rączkowiak 2017-07-19 13:07:04