herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-10 19:17:55
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-08-10 11:31:44
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-08-10 11:30:59
Zarządzenie Nr 1248/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/107 obręb Rzęskowo przy ul. Leśna Ostoja Luiza Kowalska 2018-08-09 14:06:32
Zarządzenie Nr 1230/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości Luiza Kowalska 2018-08-09 14:05:20
Zarządzenie Nr 1247/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 33/2 obręb 2 m. Gryfice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Luiza Kowalska 2018-08-09 14:05:00
Zarządzenie Nr 1246/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 63/8 obręb 7 m. Gryfice przy ul. Orzeszkowej Luiza Kowalska 2018-08-09 14:01:11
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-08-09 11:56:39
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-08-08 12:06:21
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-08-08 12:05:59
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-08-08 12:00:36
K.1.431.1.12.2018.6.LB Luiza Kowalska 2018-08-08 11:58:55
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-08 11:41:30
informacja z otwarcia ofert Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-08 08:17:54
Protokół Nr L z 28.05.2018 r. Alicja Misiecka 2018-08-07 13:17:11
Protokół Nr XLIX z 25.04.2018 r. Alicja Misiecka 2018-08-07 13:16:01
Protokół Nr XLVIII z 27.03.2018 r. Alicja Misiecka 2018-08-07 13:14:31
Protokół Nr XLVII z 28.02.2018 r. Alicja Misiecka 2018-08-07 13:12:45
Protokół Nr XLVI z 16.02.2018 r. g. 12,3o Alicja Misiecka 2018-08-07 13:11:22
Protokół Nr XLV z 16.02.2018 r. Alicja Misiecka 2018-08-07 13:08:42
powiadomienie o wyniku postępowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-07 08:14:19
Zarządzenie nr 1245/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-08-06 12:11:54
Zarządzenie Nr 1245/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-08-06 12:10:50
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objetych procedurą Niebieska Karta Luiza Kowalska 2018-08-06 11:46:50
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-08-02 12:05:53
Zarządzenie Nr 1243/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 189 o powierzchni 492 m2 położoną w Gryficach obręb numer 1 przy ul. Szafirowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-08-02 12:00:26
Zarządzenie Nr 1242/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 396 o powierzchni 647 m2 położoną w Gryficach obręb numer 1 przy ul. Szafirowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-08-02 11:59:24
Zarządzenie Nr 1241/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 289 o powierzchni 1010 m2 położoną w Gryficach obręb numer 1 przy ul. Szafirowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-08-02 11:57:55
Zarządzenie Nr 1240/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 279/1 o powierzchni 245 m2 położoną w Gryficach obręb numer 1 przy ul. Perłowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-08-02 11:56:32
Zarządzenie Nr 1239/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 355/19 o powierzchni 0,1873 ha oraz udziału do 1/12 części w niezabudowanej działce numer 355/21 o powierzchni 0,2356 ha, obręb ewidencyjny Borzyszewo, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-08-02 11:54:52
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-02 08:16:14
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 20:41:23
zakres zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 20:40:10
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 20:39:13
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 20:37:23
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 20:34:06
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 20:32:30
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 20:29:26
Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej do garaży przy ul. Niechorskiej w Gryficach, na terenie działki drogowej nr 19/53 obr. Gryfice-1 jedn. ewid. Gryfice - miasto Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 20:26:32
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-08-01 14:48:24