herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Inormacja o wynikach - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Karina Markowska 2017-09-22 11:05:23
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. wrześniu 2017 r.-XXXIX sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2017-09-22 10:18:35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice- II Grzegorz Szredziński 2017-09-21 10:32:09
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji RM w dn. 27.09.2017 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2017-09-21 09:22:14
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-09-21 09:20:02
Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Borzyszewo 1 gmina Gryfice Alicja Misiecka 2017-09-21 09:18:47
Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Borzyszewo 1 gmina Gryficeiuszki 70 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-09-21 09:17:09
Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Gryficach przy ul. Kościuszki 70 Alicja Misiecka 2017-09-21 09:16:50
Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Gryficach przy ul. Kościuszki 70 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-09-21 09:15:49
Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Borzyszewo 1 gmina Gryficeiuszki 70 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-09-21 09:15:43
Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Gryficach przy ul. Kościuszki 70 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-09-21 09:12:56
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych o numerach geodezyjnych 392, 393, 394 i 395 położonych przy ul. Szafirowej w Gryficach Alicja Misiecka 2017-09-21 09:09:55
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych o numerach geodezyjnych 558/2 i 558/3 położonych przy ul. 6 Marca w Gryficach Alicja Misiecka 2017-09-21 09:05:47
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań Włodzimierz Rączkowiak 2017-09-21 09:03:46
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań Włodzimierz Rączkowiak 2017-09-21 09:03:31
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2017-09-21 08:59:39
Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2017-09-21 08:58:34
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM w dn. 27.09.2017 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2017-09-21 08:56:40
Projekty uchwał na XXXIX sesję RN w dn. 27.09.2017 r. g.10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-09-21 08:56:04
Projekty uchwał na XXXIX sesję RN w dn. 27.09.2017 r. g.10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-09-21 08:56:00
Karina Semczuk 2017-09-20 13:00:11
ogłoszenie o wynikach Karina Semczuk 2017-09-20 12:58:35
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -III Grzegorz Szredziński 2017-09-20 12:58:21
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -III Grzegorz Szredziński 2017-09-20 12:56:41
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -III Grzegorz Szredziński 2017-09-20 12:56:31
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -III Grzegorz Szredziński 2017-09-20 12:56:18
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -III Grzegorz Szredziński 2017-09-20 12:56:05
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -III Grzegorz Szredziński 2017-09-20 12:55:48
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -III Grzegorz Szredziński 2017-09-20 12:51:23
Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci wodociągowej wraz urządzeniami do miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice Karina Markowska 2017-09-19 13:07:36
Zarządzenie Nr 941/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice Karina Markowska 2017-09-19 13:04:20
Zarządzenie Nr 940/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Karina Markowska 2017-09-19 12:57:34
Zarządzenie Nr 939/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji obowiązującej od września 2017 roku dla szkoły niepublicznej -Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Karina Markowska 2017-09-19 12:53:33
Zarządzenie Nr 939/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji obowiązującej od września 2017 roku dla szkoły niepublicznej -Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Karina Markowska 2017-09-19 12:53:04
Zarządzenie Nr 938/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (Budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 63/3 obręb nr 7 miasta Gryfice Karina Markowska 2017-09-19 12:25:44
Zarządzenie Nr 937/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 230/7 obręb ewidencyjny 0006 Gryfice położonej w mieście Gryfice, Gmina Gryfice o powierzchni 0,1267 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00043700/1 Karina Markowska 2017-09-19 12:19:52
Zarządzenie Nr 936/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Karina Markowska 2017-09-19 12:11:19
Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku Urzędu Miejskiego w Gryficach Karina Markowska 2017-09-19 12:07:08
Zarządzenie Nr 934/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów plastycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 i lata następne Karina Markowska 2017-09-19 11:51:43
Zarządzenie nr 940/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14.09.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-09-19 11:12:16