Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 453/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:54:04
Zarządzenie Nr 453/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:53:56
Zarządzenie Nr 452/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:51:03
Zarządzenie Nr 451/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:50:27
Zarządzenie Nr 450/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:49:34
Zarządzenie Nr 449/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:48:58
Zarządzenie Nr 448/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2019 rok Luiza Kowalska 2020-03-30 14:48:13
Zarządzenie Nr 447/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 291/26 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2020-03-30 14:47:28
Zarządzenie Nr 446/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury ? Gryfickiego Domu Kultury Luiza Kowalska 2020-03-30 14:46:45
Zarządzenie Nr 443/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 65/28 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:44:14
Zarządzenie Nr 443/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 65/28 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:44:11
Zarządzenie Nr 442/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2020-03-30 14:42:45
Zarządzenie Nr 442/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2020-03-30 14:42:42
Zarządzenie Nr 441/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2020-03-30 14:40:40
Zarządzenie Nr 441/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2020-03-30 14:40:37
Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:28:20
Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-30 14:28:16
Zarządzenie Nr 436/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2020-03-30 14:18:23
Zarządzenie Nr 436/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2020-03-30 14:18:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-4.7840.1.3-7.2020.PM informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, część lądowa w zakresie część liniowa - Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 Luiza Kowalska 2020-03-30 07:58:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wydanym postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2019 z dnia 03.06.2019 r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 106 i 86/7, obręb geodezyjny Brodniki. Sprostowanie dotyczy nieprawidłowo określonej średnicy nominalnej projektowanego gazociągu. Aneta Chruścielewska 2020-03-27 13:10:18
Zarządzenie Nr 445/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia i wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gryfice na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2 Luiza Kowalska 2020-03-26 12:20:03
Zarządzenie Nr 444/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie Luiza Kowalska 2020-03-26 12:19:08
Zarządzenie Nr 444/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie Luiza Kowalska 2020-03-26 12:18:53
Zarządzenie Nr 444/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie Luiza Kowalska 2020-03-26 12:18:48
Zarządzenie Nr 443/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 65/28 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-26 12:18:32
Zarządzenie Nr 443/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 65/28 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-03-26 12:18:27
Zarządzenie Nr 442/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2020-03-26 12:18:14
Zarządzenie Nr 442/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2020-03-26 12:18:05
Zarządzenie Nr 441/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2020-03-26 12:17:47
Zarządzenie Nr 441/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2020-03-26 12:17:39
Zarządzenie Nr 445/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia i wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gryfice na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2 Luiza Kowalska 2020-03-26 12:16:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aneta Chruścielewska 2020-03-26 11:47:27
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania deyczji zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2019 z dnia 12.09.2019 r. wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2020-03-26 08:49:50
Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 43/2020 Anna Żołnowska 2020-03-19 10:16:13
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 38/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 42/2020 Anna Żołnowska 2020-03-19 10:15:30
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 33/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 37/2020 Anna Żołnowska 2020-03-19 10:14:34
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 28/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 32/2020 Anna Żołnowska 2020-03-19 10:13:33
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 23/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 27/2020 Anna Żołnowska 2020-03-19 10:11:18
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 18/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 22/2020 Anna Żołnowska 2020-03-19 10:10:25