Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXXIII/321/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-03-04 12:37:36
Zarządzenie nr 741/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 12.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-03-04 12:34:55
NSP 2021 - Komunikat Daniel Igielski 2021-03-04 12:27:40
Uchwała nr XXXIII/322/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2021-2027 Katarzyna Rojek 2021-03-04 12:26:41
Dane teleadresowe Daniel Igielski 2021-03-04 12:25:23
Dane teleadresowe Daniel Igielski 2021-03-04 12:24:17
Zarządzenie Nr 758/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 424/77, przy ul. Leśna Ostoja obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2021-03-04 10:35:20
Zarządzenie Nr 757/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 460/2, obręb Świeszewo Luiza Kowalska 2021-03-04 10:33:45
Zarządzenie Nr 757/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 460/2, obręb Świeszewo Luiza Kowalska 2021-03-04 10:31:49
Zarządzenie Nr 756/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2021-03-04 10:30:32
Zarządzenie Nr 755/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 484/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Gryficach w związku z wystąpieniem stanu epidemii Luiza Kowalska 2021-03-04 10:28:37
Zarządzenie Nr 754/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przekazania w zarządzanie lokalu mieszkalnego numer 1, położonego w budynku mieszkalnym w miejscowości Rzęskowo 24 posadowionym na działce o numerze geodezyjnym 401 obręb Rzęskowo wraz z udziałem Luiza Kowalska 2021-03-04 10:27:18
Zarządzenie Nr 753/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru ofert na Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Trzygłów Gmina Gryfice w zakresie wymiany urządzeń Luiza Kowalska 2021-03-04 10:24:25
Zarządzenie Nr 752/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-03-04 10:23:32
Zarządzenie Nr 725/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2021-03-04 10:03:28
Zarządzenie Nr 725/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2021-03-04 10:03:21
Zarządzenie Nr 756/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2021-03-04 09:50:00
Wykazy WNOŚ.IS.8/2021 do WNOŚ.IS.19/2021 Izabela Stachowska 2021-03-04 08:35:31
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 26/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 30/2021 Anna Żołnowska 2021-03-04 08:33:07
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 21/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 25/2021 Anna Żołnowska 2021-03-04 08:23:19
Uchwała XXXIII/324/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach nr XXVII/345/2012 z dn.18.12.2012 r. w spr. ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gryfice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-03-03 15:25:14
Uchwała XXXIII/324/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach nr XXVII/345/2012 z dn.18.12.2012 r. w spr. ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gryfice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-03-03 15:18:54
Uchwała XXXIII/324/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach nr XXVII/345/2012 z dn.18.12.2012 r. w spr. ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gryfice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-03-03 15:17:34
Uchwała Nr XXXIII/321/2021 z dn. 24.02.2021 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021r. Izabela Sobiech 2021-03-03 15:13:03
Uchwała Nr XXXIII/322/2021 z dn. 24.02.2021 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2027 Izabela Sobiech 2021-03-03 15:10:26
Uchwała Nr XXXIII/323/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gryfice, w tym: budowa wodociągu w ul.Broniszewskiej w Gryficach oraz budowa sieci wodociągowej z m.Popiele do m.Rzęsin z wymianą sieci w m.Rzęsin i podłączeniem istniejących przyłączy". Izabela Sobiech 2021-03-03 15:08:03
Uchwała XXXIII/324/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach nr XXVII/345/2012 z dn.18.12.2012 r. w spr. ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gryfice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-03-03 15:02:26
Uchwała Nr XXXIII/325/2021 z dn. 24.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 24/25 ob. nr 2 miasta Gryfice położonej przy ul.Piłsudskiego Izabela Sobiech 2021-03-03 14:56:39
Uchwała Nr XXXIII/326/2021 z dn. 24.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych obr. nr 5 miasta Gryfice położonych przy ul.Brackiej Izabela Sobiech 2021-03-03 14:54:05
Uchwała Nr XXXIII/327/2021 z dn. 24.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustniego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/52 dr. nr 8 miasta Gryfice położonej przy ul.Morelowej Izabela Sobiech 2021-03-03 14:52:05
Uchwała Nr XXXIII/328/2021 z dn. 24.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Izabela Sobiech 2021-03-03 14:48:53
Uchwała Nr XXXIII/329/2021 z dn. 24.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Izabela Sobiech 2021-03-03 14:47:55
Uchwała Nr XXXIII/330/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozn. nr geodezyjnymi 10/4 obr.Gryfice-1 oraz 83/8 ob.Zielin w zw. z realizacją inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Gryfic-połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul.Niechorska) i nr 105 (ul.Piastów)". Izabela Sobiech 2021-03-03 14:28:25
Uchwała Nr XXXIII/330/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozn. nr geodezyjnymi 10/4 obr.Gryfice-1 oraz 83/8 ob.Zielin w zw. z realizacją inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Gryfic-połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul.Niechorska) i nr 105 (ul.Piastów)". Izabela Sobiech 2021-03-03 14:26:41
Uchwała Nr XXXIII/331/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Izabela Sobiech 2021-03-03 14:22:55
Uchwała Nr XXXIII/332/2021 z dn.24.02.2021 r. w spr. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Izabela Sobiech 2021-03-03 14:22:16
Uchwała Nr XXXIII/333/2021 z dn. 24.02.2021 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic Izabela Sobiech 2021-03-03 14:20:20
Sesja XXXIII w dn.24.02.2021 r. Izabela Sobiech 2021-03-03 14:17:39
Uchwała nr XXI.158.Z.2020 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gryfic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Katarzyna Rojek 2021-03-03 10:13:44
Uchwała nr LXII.288.Z.2020 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gryfic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za pierwsze półrocze 2020 r. Katarzyna Rojek 2021-03-03 10:06:21