Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrole zewnętrzne 2019 Luiza Kowalska 2019-10-18 15:18:51
Kontrole zewnętrzne 2019 Luiza Kowalska 2019-10-18 15:18:27
Kontrole zewnętrzne 2019 Luiza Kowalska 2019-10-18 15:17:47
Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Luiza Kowalska 2019-10-18 14:08:40
Informacja z realizacji zadań ujętych w 'Programie Współpracy Gminy Gryfice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018 Luiza Kowalska 2019-10-18 14:05:08
Unieważnienie postępowania na Strefę sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. Mirosław Tyburski 2019-10-18 13:13:59
OBWIESZCZENIE PaństowegoGospodarstwa WodnegoWody Polskie znak SZ.U.1.421.163.25.2018.EI z dnia1.10.2019 r. Katarzyna Młynarska 2019-10-18 11:54:49
Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 01 stycznia 2019 r. - 30 czerwca 2019 r. Luiza Kowalska 2019-10-18 11:53:03
DyrektorZarządu Zlewni w Gryficach Katarzyna Młynarska 2019-10-18 11:52:42
Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi w zakresie regeneracji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2019-10-18 11:30:28
Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi w zakresie regeneracji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2019-10-18 11:29:29
Zarządzenie Nr 291/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2019-10-18 08:51:11
Zarządzenie Nr 290/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 września 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2019-10-18 08:49:20
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2019-10-17 09:47:55
Zarządzenie Nr 310/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 343 o powierzchni 0,0823 ha położonej w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, obręb Gryfice 1, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2019-10-17 09:41:42
Zarządzenie Nr 309/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu Luiza Kowalska 2019-10-17 09:40:47
Zarządzenie Nr 308/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2019 roku Luiza Kowalska 2019-10-17 09:37:44
Zarządzenie Nr 307/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-10-17 09:36:55
Zarządzenie Nr 306/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki numer 21/5 o powierzchni 0,3667 ha oraz prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki numer 21/6 o powierzchni 0,3667 ha, położonych w obrębie Gryfice 2, Gmina Gryfice i posiadających urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2019-10-17 09:32:14
Zarządzenie Nr 305/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 października 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-10-17 09:28:38
Zarządzenie Nr 305/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 października 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-10-17 09:28:36
Zarządzenie Nr 304/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 października 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-10-17 09:28:24
Zarządzenie Nr 304/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 października 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-10-17 09:28:21
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. Aneta Chruścielewska 2019-10-17 09:12:22
Zarządzenie Nr 303/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 października 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-10-17 08:59:19
Zarządzenie Nr 302/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic Luiza Kowalska 2019-10-17 08:58:24
Zarządzenie Nr 301/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic Luiza Kowalska 2019-10-17 08:57:33
Zarządzenie Nr 300/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-10-17 08:56:20
Zarządzenie Nr 299/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sześciu Sołectwach Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-10-17 08:55:05
Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP Luiza Kowalska 2019-10-17 08:33:02
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-10-17 08:31:52
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP Luiza Kowalska 2019-10-17 08:31:33
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-10-17 08:31:21
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP Luiza Kowalska 2019-10-17 08:29:55
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-10-17 08:29:40
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-10-17 08:28:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działki nr 63 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-10-16 15:11:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 198/1 i 194 przy ul. Kamieńskiej w Gryficach. Aneta Chruścielewska 2019-10-16 15:09:52
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-10-16 15:09:37
projekt i załączniki cz. 4 Małgorzata Bęgowska 2019-10-16 15:07:31