Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe Luiza Kowalska 2019-12-05 15:59:25
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dane techniczne HEFTER Si3350 BASIC Luiza Kowalska 2019-12-05 15:58:27
Formualrz ofertowy Luiza Kowalska 2019-12-05 15:57:32
Dostawa kopertownicy Hefter SI 3350 Basic wraz z dedykowanym pokrowcem antypyłkowym, stolikiem i szkoleniem w siedzibie Zamawiającego Luiza Kowalska 2019-12-05 15:56:27
Zarządzenie Nr 363/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 69/17 przy ul. Sezamkowej, obręb Brodniki Luiza Kowalska 2019-12-05 14:47:47
Zarządzenie Nr 362/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2019-12-05 14:47:07
Zarządzenie Nr 361/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach elementy siłowni zewnętrznej na dz. 14/29 w m. Rzęsin, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-12-05 14:45:37
Zarządzenie Nr 360/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2020 Luiza Kowalska 2019-12-05 14:43:55
Zarządzenie Nr 359/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2020 Luiza Kowalska 2019-12-05 14:42:55
Zarządzenie Nr 358/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2020 Luiza Kowalska 2019-12-05 14:41:58
Zarządzenie Nr 357/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 306/1 przy ul. Kościuszki, obręb Gryfice - 5 Luiza Kowalska 2019-12-05 14:40:32
Zarządzenie Nr 356/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 306/1 przy ul. Kościuszki, obręb Gryfice - 5 Luiza Kowalska 2019-12-05 14:39:48
Zarządzenie Nr 355/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 316/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ul. Bursztynowej, Wałowej, Wesołej, Śniadeckich, Akacjowej i w m. Brodniki dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Luiza Kowalska 2019-12-05 14:39:06
Zarządzenie Nr 354/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-12-05 14:38:23
Zarządzenie Nr 354/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-12-05 14:38:20
Zarządzenie Nr 353/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb planowanego do utworzenia Przedszkola nr 3, dla którego Gmina Gryfice będzie stanowić organ prowadzący, na potrzeby uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Luiza Kowalska 2019-12-05 14:37:47
Uchwała Nr XVI/159/2019 z 26.11.2019 r. w spr. zmiany uchwały nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz usta;lenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat i pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objetych dofinansowaniem w 2019 r. Alicja Misiecka 2019-12-05 12:54:03
Uchwała Nr XVI/159/2019 z 26.11.2019 r. w spr. zmiany uchwały nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-12-05 12:50:00
Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-12-04 09:06:25
Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-12-04 09:05:24
12.11.2019 - 22.11.2019 Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Luiza Kowalska 2019-12-04 09:02:18
Uchwała nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.10.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Małgorzata Gołąb 2019-12-04 08:48:44
Uchwała nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-12-04 08:47:23
Wyniki konkursu Karina Semczuk 2019-12-03 15:04:21
Zarządzenie Nr 350/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-12-03 13:44:43
Zarządzenie Nr 350/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-12-03 13:44:40
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-12-03 11:56:52
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-12-03 11:38:13
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, pismo znak: SZ.RUZ.421.112-5.2019.LK. Mirosław Tyburski 2019-12-03 10:25:12
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. grudniu 2019 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-12-03 08:38:30
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. grudniu 2019 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-12-03 08:36:24
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. grudniu 2019 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-12-03 08:34:57
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczania środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ul. Sienkiewicza w Gryficach w latach 2020-2021-? Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-12-02 20:32:17
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczania środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ul. Sienkiewicza w Gryficach w latach 2020-2021-? Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-12-02 20:31:47
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczania środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ul. Sienkiewicza w Gryficach w latach 2020-2021-? Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-12-02 20:31:15
Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w roku 2020 - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-12-02 19:30:06
Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w roku 2020 - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-12-02 19:29:07
Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w roku 2020 - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-12-02 19:28:25
Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w roku 2020 - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-12-02 19:27:38
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-12-02 11:28:41