herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr XLI/2017 z 28.11.2017 r. Alicja Misiecka 2018-01-19 10:45:01
Protokół Nr XL/2017 z 26.10.2017 r. Alicja Misiecka 2018-01-19 10:43:44
Protokół Nr XL/2017 z 26.10.2017 r. Alicja Misiecka 2018-01-19 10:43:24
Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji RM w dn. 24.01.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-01-19 08:29:39
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-01-19 08:27:06
Projekt uchwały w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrani i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfice dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego Alicja Misiecka 2018-01-19 08:26:11
Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych Gminy Gryfice na lata 2018-2021 eksploatowanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie Alicja Misiecka 2018-01-19 08:23:00
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIX/401/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na l. 2017-2023 Alicja Misiecka 2018-01-19 08:20:53
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 50/58 położoną w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Gryfice Alicja Misiecka 2018-01-19 08:18:35
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-01-19 08:18:16
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 50/58 położoną w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Gryfice Alicja Misiecka 2018-01-19 08:16:37
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-01-19 08:14:42
Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-01-19 08:12:59
Projekty uchwał na XLIV sesję RM w dn. 24.01.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-01-19 08:10:42
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 17:50:05
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 17:49:44
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 14:31:48
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 14:31:35
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 14:31:09
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 14:27:44
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 14:27:26
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza drugi ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan Barbara Leszczuk 2018-01-18 14:25:58
elewacja zachodnia Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:25:50
elewacja wschodnia Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:25:04
rysunek dachu Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:24:19
rysunek poddasza Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:23:32
lokalizacja mieszkania nr 16A w budynku Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:22:51
lokalizacja budynku Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:22:00
materiał pomocniczy - kosztorys nakładczy Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:21:02
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:19:33
SST izolacja termiczna Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:18:24
wyciąg z ekspertyzy Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:16:57
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:16:02
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:15:06
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:13:39
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:10:49
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:08:31
Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-18 13:02:38
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Luiza Kowalska 2018-01-18 09:46:39
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Luiza Kowalska 2018-01-18 09:45:26