Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:11:15
Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:10:53
Powiadomienie Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:10:20
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na budowie ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PVGryfice I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- dz. nr 144 obręb Wilczkowo. Katarzyna Młynarska 2020-06-02 14:09:57
Powiadomienie - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:09:55
Powiadomienie - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:08:30
Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obieków Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:07:55
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:07:33
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:06:41
Powiadomienie - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:06:08
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:05:58
Powiadomienie - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:04:22
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:03:26
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:03:15
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:02:41
Powiadomienie - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 14:02:14
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 13:59:38
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 13:58:24
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 13:58:02
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-06-02 13:57:41
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2020-06-01 09:22:18
informacja z otwarcia ofert Włodzimierz Rączkowiak 2020-06-01 09:21:01
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2020 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2020-06-01 08:29:16
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2020-05-29 15:19:52
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VIII kadencji w latach 2018 -2023 Luiza Kowalska 2020-05-29 15:11:02
Uchwała Nr XXI/212/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-05-29 14:27:42
Uchwała Nr XXI/213/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2020-2027 Alicja Misiecka 2020-05-29 14:26:26
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. Małgorzata Gołąb 2020-05-29 13:09:59
Uchwała Nr XXI/214/2020 z 27.05. 2020 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Remont DP 3137Z Rzęsin-Baszewice, na odcinku 3,8 km Rzęsin-Trzygłów" Alicja Misiecka 2020-05-28 14:26:15
Uchwała Nr XXI/215/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLI/500/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mjących charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Alicja Misiecka 2020-05-28 14:22:51
Uchwała Nr XXI/216/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-28 14:18:36
Uchwała Nr XXI/217/2020 z 27.05.2020 r. w spr. Powołania Komisji Statutowej Alicja Misiecka 2020-05-28 14:17:13
Uchwała Nr XXI/218/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Alicja Misiecka 2020-05-28 14:15:39
Uchwała Nr XXI/219/2020 z 27.05.2020 r. w spr. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2020-05-28 14:12:55
Uchwała Nr XXI/220/2020 z 27.05.2020 r. w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2020-05-28 14:10:58
Uchwała Nr XXI/221/2020 z 27.05.2020 r. w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2020-05-28 14:09:28
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-05-28 13:45:25
Uchwała Nr XXI/222/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/297/2016 Rady Miejskiej w Grficach z dnia 28 grudnia 2016 r. dot. przyjęcia "Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi manden.) na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-28 13:42:29
Uchwała Nr XXI/223/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 284/8 o pow. 0,0898 ha położonej w Borzyszewie będącą własnością osoby fizycznej na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-28 13:38:24
Uchwała Nr XXI/224/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 102 (udział 3/4) obręb Borzyszewo położonej w Borzyszewie na rzecz współwłaściciela Alicja Misiecka 2020-05-28 13:34:18