herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty - Gmina Gryfice Grzegorz Drążkowiak 2018-10-05 09:39:50
Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty - Gmina Gryfice Grzegorz Drążkowiak 2018-10-05 09:39:46
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-10-04 14:57:31
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-10-04 14:55:27
Uchwała Nr LIV/541/2018 z 26.09.2018 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 stycznia 2011 r. dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej Alicja Misiecka 2018-10-04 14:45:09
Uchwała Nr LIV/541/2018 z 26.09.2018 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 stycznia 2011 r. dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-10-04 14:38:35
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-04 13:32:48
Zarządzenie Nr 1291/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Luiza Kowalska 2018-10-04 11:29:13
Zarządzenie Nr 1290/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-10-04 11:27:58
Zarządzenie Nr 1289/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Luiza Kowalska 2018-10-04 11:26:43
Zarządzenie Nr 1288/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-04 11:25:31
Zarządzenie Nr 1288/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-04 11:25:15
Zarządzenie Nr 1287/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1161/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2018 rok dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-04 11:23:48
Zarządzenie Nr 1286/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1160/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostki stawki dotacji na 2018 rok dla szkoły niepublicznej, Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-04 11:22:17
Zarządzenie Nr 1286/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1160/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostki stawki dotacji na 2018 rok dla szkoły niepublicznej, Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-04 11:21:52
Zarządzenie Nr 1286/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1160/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostki stawki dotacji na 2018 rok dla szkoły niepublicznej, Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-04 11:21:36
Zarządzenie Nr 1286/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1160/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostki stawki dotacji na 2018 rok dla szkoły niepublicznej, Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-04 11:21:21
Zarządzenie Nr 1284/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania modernizacji dojścia, urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Kołomąciu na dz. nr 26/2 gm. Gryfice, obręb geodezyjny Kołomąć Luiza Kowalska 2018-10-04 11:20:19
Zarządzenie Nr 1285/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania, zagospodarowanie terenu nieużytku na dz. nr 130 obręb Lubieszewo, gm. Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-04 11:20:02
Zarządzenie Nr 1285/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania, zagospodarowanie terenu nieużytku na dz. nr 130 obręb Lubieszewo, gm. Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-04 11:19:47
Zarządzenie Nr 1284/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania modernizacji dojścia, urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Kołomąciu na dz. nr 26/2 gm. Gryfice, obręb geodezyjny Kołomąć Luiza Kowalska 2018-10-04 11:05:36
Zarządzenie Nr 1283/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicy Starogrodzkiej Luiza Kowalska 2018-10-04 10:26:33
Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-10-04 10:25:34
Zarządzenie Nr 1281/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementy siłowni zewnętrznej zlokalizowanych w m. Lubieszewo, Rotnowo, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-04 10:24:39
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placu zabaw zlokalizowanych w m. Dobrzyń, Grębocin, Rzęsin, Przybiernówko, Ościęcin, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-04 10:23:06
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-10-04 10:21:35
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-10-04 10:21:33
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Luiza Kowalska 2018-10-02 14:36:49
Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj istniejącej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-10-02 13:30:49
Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj istniejącej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-10-02 13:23:39
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-02 10:52:21
Obwieszczenie Gminnej Komisji Woborczej w Gryficach z dnia 29 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Luiza Kowalska 2018-10-02 10:47:18
Uchwała Nr LIV/545/2018 z 26.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznanie mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dla Państwa A. i K. G. Alicja Misiecka 2018-10-02 10:39:32
Uchwała Nr LIV/545/2018 z 26.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznanie mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dla Państwa A. i K. G. Alicja Misiecka 2018-10-02 10:39:13
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 22:05:06
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 22:03:23
ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 22:01:58
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:46:29
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:44:46
oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:41:25