herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1142/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2017 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 12:34:43
Zarządzenie Nr 1141/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-04-04 12:33:05
Zarządzenie Nr 1140/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-04-04 12:32:08
Zarządzenie Nr 1139/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 12:30:58
Zarządzenie Nr 1138/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 230/3 obręb ewidencyjny 0006 Gryfice położonej w mieście Gryfice, o powierzchni 0,1411 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2018-04-04 12:29:42
Zarządzenie Nr 1137/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 376/31 ul. Panoramiczna w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 12:27:37
Zarządzenie Nr 1136/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 12:26:24
Zarządzenie Nr 1135/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 447/2 obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2018-04-04 12:24:59
Zarządzenie Nr 1134/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów siłowni zewnętrznej zlokalizowanych w m. Trzygłów, Smolęcin, Prusinowo, Borzęcin gmina Gryfice dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 12:22:23
Zarządzenie Nr 1133/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw zlokalizowanych w m. Brodniki, Zacisze, Smolęcin, Raduń, Skalin, Sikory, Mierzyn, Rzęsin, Rybokarty, Rotnowo, Otok, Barkowo, Baszewice, Dziadowo, Prusinowo, Niekładź, Borzyszewo, Trzygłów, gmina Gryfice dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 11:09:55
Zarządzenie Nr 1132/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rotnowie Luiza Kowalska 2018-04-04 11:04:52
Zarządzenie Nr 1131/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-04 11:03:29
Zarządzenie Nr 1130/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Luiza Kowalska 2018-04-04 11:01:58
Zarządzenie Nr 1129/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-04-04 10:45:23
Zarządzenie Nr 1128/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 258/3 o powierzchni 76 m2 położoną w Gryficach obręb nr 7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 172/4 Luiza Kowalska 2018-04-04 10:43:02
Zarządzenie Nr 1127/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 258/2 o powierzchni 72 m2 położoną w Gryficach obręb nr 7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 173 Luiza Kowalska 2018-04-04 10:39:24
Zarządzenie Nr 1126/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-04-04 10:34:13
Zarządzenie Nr 1125/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 09:47:11
Zarządzenie Nr 1124/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 09:44:49
Zarządzenie Nr 1123/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Bursztynowej, Szafirowej, 6 Marca, Litewskiej, M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2018-04-04 09:42:51
Zarządzenie Nr 1122/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 09:40:37
Zarządzenie Nr 1121/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Luiza Kowalska 2018-04-04 09:38:12
Zarządzenie Nr 1120/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-04-04 09:36:29
Zarządzenie Nr 1119/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 09:35:09
Zarządzenie Nr 1118/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad działania systemu ewidencji finansowo-księgowej SIGID Luiza Kowalska 2018-04-04 09:26:37
Zarządzenie Nr 1117/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2018-04-04 09:25:29
Uchwała Nr XLVIII/499/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 151/1 o pow. 17m2 położonej przy ul. Mickiewicza i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-29 13:57:47
Uchwała Nr XLVIII/497/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lolalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 13:54:48
Ucheała Nr XLVIII/504/2018 z 27.03.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Alicja Misiecka 2018-03-29 13:53:19
Uchwała Nr XLVIII/503/2018 z 27.03.2018 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Alicja Misiecka 2018-03-29 13:51:55
Uchwała Nr XLVIII/502/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-03-29 13:50:34
Uchwała Nr XLVIII/501/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-03-29 13:48:32
Uchwała Nr XLVIII/500/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości o numerach geodezyjnych 74, 80 i 120/1 położonych w obrębie Trzygłów, gmina Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 13:45:54
Uchwała Nr XLVIII/487/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Misiecka 2018-03-29 13:40:57
Uchwała Nr XLVIII/487/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 11:38:32
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-29 11:19:22
Uchwała Nr XLVIII/498/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gmine Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 89/114 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-29 10:54:13
Uchwała Nr XLVIII/497/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lolalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 10:51:25
Uchwała Nr XLVIII/496/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 73/2 obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-29 10:48:25
Uchwała Nr XLVIII/495/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 383/2 obręb be 6 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-29 10:46:16